Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț are în componență, de la 1 septembrie 2017, și structurile Nemțișor și Lunca. Dispune de o bază materială bună pentru fiecare sector de activitate (şcoli, academie, mănăstire, gospodărie anexă).