03 mai 2018

Zi de sărbătoare și bucurie la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

Pentru colectivul profesoral, elevii și personalul administrativ al Seminarului ziua de 2 mai a reprezentat una de o foarte mare bucurie. Acum 65 de ani, în această zi, se năștea într-o familie binecuvântată de Dumnezeu, din dreptmăritorii creștini Nicolae și Aglaia, cel ce, în 1991, avea să devină Părintele Director al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. 

Atât profesorii cât și elevii au considerat că cel mai potrivit mod de a-i ura „La mulți ani” Părintelui Director este prin rugăciune. Astfel, în biserica Sfântul Ioan Iacob a fost săvârșită o slujbă de „Te deum” de către Părintele Director Adjunct Viorel Laiu împreună cu părinții profesori prin care s-a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Seminarului prin persoana Părintelui Director. 

La finalul slujbei a fost rostit un cuvânt de mulțumire adresat Părintelui Director Ioan Mihoc de către Pr. Prof. Vasile Păvăleanu în care au fost subliniate o mică parte din realizările Sfinției Sale din cei 27 de ani de directorat. Din cuvântul de Părintelui Profesor Vasile Păvăleanu redăm următoarele:

Astăzi 2 mai, părintele director Ioan Mihoc împlinește frumoasă vârstă de 65 de ani. Aniversarea zilei de naștere este o sărbătoare personală, familială sau într-un grup restrâns de prieteni. Consider că această zi nu este doar sărbătoarea părintelui Director, ci e o sărbătoare a școlii, deoarece din 1983, adică de 35 de ani, sfinția sa s-a identificat cu destinele Seminarului Teologic „V. Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Cu avântul tinereții, cu maturitatea deprinsă în familia binecuvântată cu mulți copii, cu credința și evlavia primită de la binecredincioșii săi părinți Nicolae și Aglaia, cu realismul și pragmatismul bucovineanului, cu dragostea de Biserica lui Hristos învățată în marea familie a „Oastei Domnului”, cu o cultură teologică solidă acumulată la Institutul Teologic de la Sibiu unde era profesor și fratele său, Pr. Prof. Univ. Vasile Mihoc, cu un zel misionar deprins din râvna marilor păstori de suflete, cu o largă deschidere spre nou și cu o ancorare puternică în tradiția Bisericii și a neamului, cu o diplomație de o rară finețe și acuratețe, dar în mod special cu un spirit gospodăresc care va dubla toate celelalte calități, fac din părintele director Ioan Mihoc cea mai puternică personalitate care a schimbat fața, numele și destinele seminarului nemțean.

Doresc să spun profesorilor și elevilor care nu știu, activitatea părintelui Mihoc a început la această școală în 1983 prin a fi deodată spiritual, secretar și contabil, trebuind să se ocupe de trebuințele duhovnicești ale elevilor, să întocmească corespondența instituției prin dactilografierea a mii de pagini anual și să chivernisească veniturile și cheltuielile în folosul școlii dar mai ales al elevului.

Din 1988 i se încredințează postul de profesor pe discipline teologice, ascultare în care s-a remarcat prin capacitatea transmiterii cunoștințelor teologice, liturgice și pastorale necesare pentru viitorii slujitori în via Domnului, calitățile sale didactice dând rod însutit, căci cele semănate cândva în sufletele elevilor, au dus la aflarea Aceluia despre care au scris Moise în lege și proorocii (Ioan 1, 45), adică pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Din 1991, este chemat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la înalta demnitate de director al acestei „universități teologice nemțene” așa cum a numit-o un ierarh, absolvent al acestei școli. Întâi de toate, facem afirmația că părintele Ioan Mihoc este cel mai longeviv director al acestei școli, iată de 27 de ani, pe locul al doilea aflându-se părintele prof. univ. Mihai Vizitiu cu 14 ani.

În al doilea rând, Sfinția Sa s-a remarcat printr-o autoritate plină de blândețe și o atitudine părintească blândă dar însoțită de autoritate. Este metoda cea mai eficientă de management care se situează între autoritatea absolută și blândețea vecină cu slăbiciunea.

În al treilea rând, părintele director Ioan Mihoc s-a dovedit a fi cel mai gospodar director, numit de Părintele Patriarh Daniel „gospodarul prin excelență”, iar pe un post de televiziune, ministrul învățământului de atunci, doamna Ecaterina Andronescu l-a numit „directorul model, cum ar trebui să fie toți directorii din țară”. Calitățile gospodărești ale sfinției sale s-au dovedit cu prisosință în următoarele lucrări de anvergură:

 1. Reabilitarea totală a clădirii școlii, prin adăugarea încă a unui etaj la internat, recompartimentarea întregului internat, înlocuirea acoperișului întregii clădiri, termopane, instalație termică și sanitară, linie modernă de bucătărie, aducțiune de apă potabilă și menajeră pentru seminar și mănăstire, mobilier, laboratoare de informatică, pictarea Paraclisului vechi al seminarului, etc.
 2. Înființarea Academiei Teologice „Sf. Ioan Iacob de la Neamț” cu foarte multe activități la nivel național și internațional. La multe proiecte ale Academiei au participat și profesorii și elevii școlii;
 3. Construirea unei moderne și spațioase săli de sport;
 4. Construirea Casei de oaspeți „Ierusalim Hozeva”, care a fost și este gazda multor activități culturale, pastorale, misionare, etc.
 5. Întreținerea unei gospodării anexe care până în 1989, în condițiile de criză și penurie de alimente în rețeaua comercială, era unica sursă de aprovizionare a cantinei, iar astăzi, în condițiile în care piață oferă produse alimentare dăunătoare sănătății omului datorită aditivilor alimentari și altor cauze, oferă elevilor o hrană sănătoasă, sau bio.
 6. Un parc frumos, cu nimic mai prejos față pe parcurile din orașe cochete și un gard de piatră și fier forjat la drumul ce trece spre Lavra Neamțului;
 7. Am lăsat la urmă această Catedrală în care ne aflăm, închinată Sf. Ioan Iacob care constituie încununarea tuturor lucrărilor administrative și gospodărești enumerate mai sus. Deși părintele director afirmă că această biserică a fost construită prin contribuția profesorilor și elevilor, realitatea este că 99,9% ea constituie ctitoria sfinției sale. Prin zveltețea, proporționalitatea, monumentalitatea, pictura interioară și exterioară și stilul ștefanian moldovenesc, ea s-a dorit a fi imaginea sau icoana locașului de cult ideal, după modelul căreia, absolvenții școlii care vor deveni preoți și ctitori de biserici, să o aibă drept paradigmă. Apoi, prin pictura exterioară de o frumusețe artistică și de o profunzime teologică deosebită, aceasta constituie o sinteză a picturilor mănăstirilor din nordul Moldovei, drept care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a numit-o „Voronețul nemțean”. Și, nu în ultimul rând, prin stilul neaoș și prin scenele picturale, biserica aceasta închinată unui sfânt român, are un puternic caracter național, în care mulțimea sfinților români, silueta munților noștri și a peisajelor carpatine, aduce aminte că țara noastră este „un pământ cântând în imagini” sau pe drept cuvânt „Grădina Maicii Domnului”.

Pe lângă aceste realizări deosebite, cea mai importantă pentru părintele director, chiar mai importantă decât Biserica, a fost, este și va fi grija pentru formarea culturală, educațională, profesională, morală și duhovnicească a elevilor acestei școli.

Toate generațiile ieșite de pe băncile seminarului, constituie pentru sfinția sa, așa cum spune Sf. Apostol Pavel, „pecetea apostoliei sale întru Domnul!” Toți absolvenții acestei școli sunt pe drept cuvânt ucenicii și fiii săi duhovnicești, precum spune Isaia prorocul: „mai mulți sunt fiii celei fără de bărbat, decât ai celei cu bărbat, zice Domnul!” .Sau cum spune același profet în altă parte: „iată eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu!” De dragul elevilor, părintele director n-a precupețit nici un efort, s-a ostenit zi și noapte, ba uneori și noaptea până târziu. S-a ostenit vară și iarnă, fără a lua concediu niciodată. S-a făcut tuturor toate, pentru binele elevilor, așa precum adesea spune: „de dragul acestor copii, merită să faci orice sacrificiu”.

De un an, conform reglementărilor în vigoare, două structuri educaționale, școlile Lunca și Nemțișor au fost afiliate Seminarului Teologic „V. Costachi”, care au intrat implicit sub aripa ocrotitoare a părintelui director, iar relația dintre toți profesorii și elevii este de un firesc aparte, iar grija pentru ele își arată roadele.

Munca și osteneala părintelui director a fost recunoscută, apreciată și răsplătită de înalți Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, între care enumerăm: Crucea Moldavă, Crucea Patriarhală, Crucea Patriarhiei Ecumenice, Crucea Patriarhală, Clasa I, în 2009 și multe altele. A fost membru în Adunarea Eparhială, Adunarea Național Bisericească și Consiliul Național Bisericesc.

În acest moment aniversar, Vă asigurăm Preacucernice Părinte Director de toată prețuirea, recunoștința și condescendența noastră, Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru profesori, elevi și personalul administrativ și ne rugăm Bunului Dumnezeu să reverse asupra sfinției voastre belșug de har și binecuvântare, sănătate deplină și putere de muncă, pentru ca având aceeași vigoare și tinerețe a sufletului, căci dogmatic vorbind, sufletul fiind nemuritor nici nu îmbătrânește niciodată, să slujiți cu vrednicie pe Dumnezeu, Biserica Sa cea Sfântă, neamul nostru romanesc, valorile moralei și demnității creștine precum și învățământul teologic.

La mulți, fericiți și binecuvântați ani!

22 apr. 2018

Premiul I la Olimpiada Națională de Religie

English Version – ‘Veniamin Costachi’ Orthodox Seminary won the first prize at The History of Romanian Orthodox Church and other four special prizes in The National Competition of Religion 2018, organised in Baia Mare.

Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariști (2018) organizată de către Ministerul Educației Naționale în perioada 19-21 aprilie la Baia Mare a adus mai multe bucurii seminarului nostru datorită reușitelor lotului de participanți.

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” s-a clasat pe poziția întâi a podiumului la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la care s-au mai adăugat trei mențiuni.

 • Lămășanu Andrei, clasa a XI-a Pastorală, a primit Premiul I la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, coordonat de Pr. Prof. Arhim. Mihail Daniliuc.
 • Tartus Marian, clasa a X-a Pastorală, Mențiune la disciplina Vechiul Testament, coordonat de Pr. Prof. Dir. Adj. Viorel Laiu
 • Ursache Casian, clasa a XII-a Pastorală, Mențiune la disciplina Dogmatică Ortodoxă, coordonat de Pr. Prof. Vasile Păvăleanu
 • Bistriceanu Maria, clasa a IX-a Patrimoniu, Mențiune la disciplina Noul Testament, coordonată de Diac. Prof. Ilarion Argatu

Lotul Seminarului de participanți a fost însoțit de către Pr. Prof. Dir. Adj. Viorel Laiu iar din partea ISJ Neamț a participat domnul inspector Mihai Giosanu.

Felicitări participanților, părinților profesori coordonatori și părinților acestor minunați copii!

 

Vezi linkul cu rezultatele Aici

 

18 apr. 2018

Rezultate excepționale la Olimpiadele școlare din 2017-2018

În anul școlar 2017 -2018, rezultatele excepționale ale elevilor noștri nu au întârziat să apară. Au fost obținute premii și distincții în cadrul următoarelor olimpiade naționale: Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariști, Olimpiada Națională de Limbi Clasice și Olimpiada Națională de Neogreacă:

 • Lămășanu Andrei, Premiul I, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, coordonat de Pr. Prof. Arhim. Mihail Daniliuc.
 • Dalidis Dimitrie – Premiul I la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE, desfășurată la Arad, coordonat de Diac. Prof. Ilarion Argatu;
 • Lămășanu Andrei – Premiul al II-lea la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE NEOGREACĂ, desfășurată la București
 • Pleșca Florin – Premiul al II-lea la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI, desfășurată la Bistrița, coordonat de prof. Dan Țârdea
 • Tartus Marian, Mențiune, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Noul Testament, coordonat de Pr. Prof. Dir. Adj. Viorel Laiu
 • Ursache Casian, Mențiune, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Dogmatică Ortodoxă, coordonat de Pr. Prof. Vasile Păvăleanu
 • Chihaia Modest – Mențiune la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE, desfășurată la Arad, coordonat de Diac. Prof. Ilarion Argatu;
 • Carp Andrei Cristian – Mențiune la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE, desfășurată la Arad; coordonat de Diac. Prof. Ilarion Argatu;
 • Bistriceanu Maria, Mențiune, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Vechiul Testament, coordonată de Diac. Prof. Ilarion Argatu

IX Carp Andrei mentiune Neogreaca premiul II LAMASANU ANDREI X Chihaia Modest mentiuneXI Dalidis Dimitrie Lb gr.veche

27 mart. 2018

Simpozion în cinstea Centenarului Unirii organizat la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”

 

English version – On 24th March 2018, ‘Veniamin Costachi’ Orthodox Theological Seminary hosted a meeting to celebrate 100 years from the Great Union. The meeting was organised by representatives from Education both from Neamt county and Republic of Moldavia. The event started with a service in the church of John James the Chozebite, continued with speeches and papers and ended with a concert of ‘Gloria Dei’ choir.

În data de 24 martie 2018, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” a fost gazda unui simpozion dedicat Centenarului Unirii organizat de către sindicaliștii din învățământ din Neamț și Republica Moldova. Neamțul a fost reprezentat de către Sindicatul din Învățământ iar Republica Moldova de către Federația Sindicală a Educației și Științei.

Simpozionul a purtat numele de „Centenar: 27 martie 1918 – Unirea Basarabiei cu Țara-Mamă, sărbătoare națională a românilor”.

Întâlnirea a debutat la ora 09:00 cu o slujbă de Te Deum oficiată în biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din incinta Seminarului cu participarea părinților directori, a părinților profesori, a corpului profesoral și a elevilor. Discursurile de deschidere a lucrărilor au urmat la ora 10:00 în sala de festivități.

În cadrul părții științifice a simpozionului au fost susținute un număr de nouă lucrări de către prof. Silviu Mugurel Dragomirescu, de la Liceul Tehnologic Economic-Administrativ din Piatra Neamț, prof. Viorica Rotaru – directorul Liceului Teoretic Lăpușna (Republica Moldova), prof. Gigel Bârliba, de la Liceul Tehnologic Oglinzi, prof. Nadejda Seredovschi – de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca (Republica Moldova), prof. Emanuel Marius Sandu, de la Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț, prof. Emanuel Bălan – director adjunct al Liceului „Vasile Conta” Târgu Neamț, prof. Mihaela Gherghelescu, de la Colegiul național „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamț, prof. Varvara Chiperi – director adjunct al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” Orhei și prof. Victor Sânchetru – președintele Consiliului raional Ștefan Vodă al FSEȘ.

După amiază, partea artistică a constat dintr-un concert susținut de Corul „Gloria Dei” al Seminarului și un spectacol realizat de către ansamblul „Șezătoarea” al Școlii Gimnaziale „Arhimandrit Chiriac Nicolau” de la Vânători-Neamţ și de către ansamblul „Pe-un picior de plai” al Gimnaziului Pășcani, Hâncești, din Republica Moldova.

 

28 feb. 2018

O nouă provocare pentru elevi – “The small Montmartre of Bitola” – Macedonia

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „V. Costachi” M-rea Neamt, promovează patrimoniu imobil – religios și laic, la cea de-a XXXVI-a ediție a Festivalului de Artă plastică pentru copii “The small Montmartre of  Bitola” în Macedonia. La festival  participa elevii claselor de Patrimoniu Cultural, cu o colectie de 22 de lucrari. 

    Concursul reunește participanți din numeroase tari atât din Europa cât și din Asia.    Rezultatele competiției, pentru participarea indirectă, sunt anunțate din 20 martie pe www.smallmontmartreofbitola.com

25 ian. 2018

S-au împlinit 159 ani de la cel mai important pas spre Marea Unire

În urmă cu 159 ani a avut loc Unirea Principatelor Române. Unirea de bază, sau Mica Unire a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român și s-a realizat prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în Moldova în data de 5 ianuarie și în Țara Românească în 24 ianuarie 1859.
Ulterior acestui moment, în 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică, iar după înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen.
Prin Constituția adoptată în 1 iulie 1866, Principatele Unite încep să se numească oficial România iar în data de 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România, fiind creat actualul stat.
După ce Adunarea electivă a Moldovei prezidată la Iași de Mitropolitul Sofronie Miclescu l-a ales Domnitor pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, în dimineaţa zilei de 24 ianuarie 1859, s-a întrunit și Adunarea electivă a Țării Românești, sub preşedinţia Mitropolitului Nifon.
Întrunirea a avut loc pe Dealul Mitropoliei, în fosta clădire a Mitropoliei Ţării Româneşti, actualmente Palatul Patriarhiei.
În cadrul acestei şedinţe, deputatul Boerescu propune Unirea prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei ca Domnitor şi în Ţara Românească. Mitropolitul Nifon propune votarea sub jurământ, el însuşi pronunţând jurământul cu lacrimi în ochi, în faţa icoanei Preasfintei Treimi, rugându-se înaintea tuturor, cu aceste cuvinte: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, aruncă-Ţi privirea Ta asupra inimilor noastre şi nu slăbi curajul fiilor Tăi! Uneşte-i pe toţi într-o cugetare şi într-o simţire şi fă ca inimile tuturor să aibă aceeaşi bătaie pentru ţara lor. Prinţul Cuza este unsul Tău între noi şi pentru dânsul jurăm toţi că-l vom susţine”.
Importanța acestui eveniment a fost subliniată în repetate rânduri de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a afirmat că „Unirea Principatelor Române, începută la Iaşi în data de 5 ianuarie 1859 şi desăvârşită la Bucureşti în data de 24 ianuarie 1859, nu este «Unirea Mică», cum zic unii, ci «Unirea de bază», deoarece ea a constituit temelia pentru formarea statului român”.
Totodată, „Pentru Biserică, Unirea Principatelor Române a fost temelie pentru recunoaşterea oficială a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în anul 1885, iar Unirea de la 1 decembrie 1918 a constituit un element favorabil pentru ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie în anul 1925” (din basilica.ro).
Și la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț au fost comemorate momentele legate de actul istoric de la 24 ianuarie 1959. După Sf. Liturghie unde au fost pomeniți „ctitorii” Unirii, în sala de conferințe a Seminarului, în prezența tuturor elevilor și profesorilor a avut loc și o conferință susținută de Arhim. Mihail Daniliuc.

20 dec. 2017

Cu colinda la colegii mai mici!

În zilele de 19 și 20 decembrie 2017, o parte a corului „Gloria Dei” al Seminarului, însoțiți de pr. prof. Ioan Mihoc, director, pr. prof. Viorel Laiu, director adjunct și prof. Adrian Cojocariu am mers să colinde colegii mai mici din structurile Lunca și Nemțișor.

Elevii îndrumați de doamnele învățătoare și profesoare au răspuns și ei colindelor oferite de elevii seminariști. Priviți galeria: