Filieră: VOCAȚIONALĂ
Profilul: TEOLOGIC
Specializarea / calificarea:
 
1. Teologie Ortodoxă / Preot
2. Patrimoniu cultural / Tehnician pentru tehnici artistice-patrimoniu
 
Durata studiilor: 4 ani, clasele IX-XII
 
Forma de învățământ: cursuri de zi 
 
LOCURI LIBERE:
TEOLOGIE ORTODOXĂ: 18 LOCURI
PATRIMONIU CULTURAL: 7 LOCURI
 
Detalii privind admiterea:
 
 

 

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ  este o școală recunoscută la nivel național și internațional, certificată prin diploma de excelență instituțională acordată de către Ministerul Educației (MECTS) pentru excepționala activitate desfășurată timp de 165 de ani, rezultatele deosebite ale elevilor și contribuția adusă la creșterea calității actului educațional.

Menţionăm că, prin aşezarea sa în zona mănăstirilor nemţene, Seminarul oferă tinerilor un cadru natural şi un climat deosebit de formare duhovnicească.

Şcoala dispune de spaţiu de învăţământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spaţii foarte bune de cazare, cantină, sală de sport şi o frumoasă biserică – paraclis pentru programul liturgic.