Luni-Dum.: 07:00 - 17:00

Dosarul de înscriere:

  1. Cerere de înscriere (tip)
  2.    Binecuvântarea Chiriarhului locului, în original

NOTĂ :

a)Candidaţii din Eparhia Iaşilor vor completa o cerere tip  la secretariatul şcolii;

b)Candidaţii din celelalte eparhii vor prezenta odată cu înscrierea şi binecuvântarea chiriarhului locului, în original.

    3.Fişa de înscriere, în  original

    4.Foaia matricolă pentru clasele V – VIII, cu calculul mediei generale, în original

    5.Recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh, în original

  1.   Certificat de botez (ortodox), în original
  2.   Certificat de naştere, copie legalizată
  3.   Cartea de identitate, original și xerocopie
  4.   Fişa medicală, în original, conform modelului din Anexa nr.1
  5. Avizul epidemiologic, în original

 

            NOTĂ : Se pot solicita informații suplimentare prin tf/fax – 0233251876, email – stvcmn@yahoo.com  

Dosarul de înscriere va cuprinde toate documentele menționate în etapa I – mai 2016, inclusiv Fișa de înscriere – original (fără completare de opțiuni) și Foia matricola pentru cl. a V-VIII a, original.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să utilizați adresa de email: stvcmn@yahoo.com ;  tf./ fax: 0233-251876, 0730-003416

****************************************************************************************************************************************** 

Seminarul Teologic Liceal “Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ  situat în  imediata  apropiere a Mănăstirii Neamţ, comuna Vânători – Neamţ, judeţul Neamţ  – şcoală teologică cu tradiţie, aduce la cunoştinţa  absolvenţilor clasei a VIII-a că se vor face înscrieri pentru concursul de admitere în Seminar la următoarele specializări:

  1. Teologie ortodoxă, cursuri de zi:    28 de locuri, clasă de băieţi
  2. Teologie patrimoniu cultural (desen şi pictură), cursuri de zi: 28 de locuri, clasă mixtă (băieți și fete)

 

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ  este o școală recunoscută la nivel național și internațional, certificată prin diploma de excelență instituțională acordată de către Ministerul Educației (MECTS) pentru excepționala activitate desfășurată timp de 160 de ani, rezultatele deosebite ale elevilor și contribuția adusă la creșterea calității actului educațional.

Menţionăm că, prin aşezarea sa în zona mănăstirilor nemţene, Seminarul oferă tinerilor un cadru natural şi un climat deosebit de formare duhovnicească.

Şcoala dispune de spaţiu de învăţământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spaţii foarte bune de cazare, cantină, sală de sport şi o frumoasă biserică – paraclis pentru programul liturgic.

Pentru relaţii suplimentare  vă rugăm să apelaţi la nr.telefon 0233-25.18.76, 0730-003416 (Luni-Vineri,orele 9,00-15,00) sau vizitaţi pagina de internet: www.semmnt.ro;  e-mail:  stvcmn@yahoo.com .