DĂ UN SENS VIEȚII TALE! ÎNVAȚĂ LA SEMINARUL TEOLOGIC DE LA MĂNĂSTIREA NEAMȚ – PARTICIPĂ LA SESIUNEA 2024!

 •  

Alege o școală în care educația integrală este prioritară, alături de pregătirea duhovnicească și cultura generală! La Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț vei întâlni profesori dedicați și o comunitate de elevi dăruiți cu vocație și pasiune pentru studiul teologiei și al culturii.

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ și PATRIMONIU CULTURAL (și fete)

 • Număr de locuri:
    • 24 locuri (clasă de băieți) Teologie Pastorală și 
    • 24 locuri (clasă de băieți și fete) Teologie Patrimoniu cultural
 • Durata studiilor:    
    • 4 ani, clasele a IX – XII a, cursuri de zi

Etapa a II-a, în vederea ocupării locurilor rămase disponibile după prima etapă

        05 august 2024     Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor de aptitudini

 06 – 07 august 2024      Desfășurarea  probelor de aptitudini

 08 – 09 august 2024     Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

            NOTĂ: La această sesiunea pot participa candidații absolvenți de gimnaziu nerepartizați computerizat în învățământul liceal sau care au renunțat prin cerere la repartizarea computerizată.

 

 

PENTRU ELEVII DIN DIASPORA CLICK AICI!

Nr. locuri neocupate la data de 31.05.2024:

1.specializarea/ calificarea profesională: Teologie Ortodoxă/ Preot  – 6 locuri

2.specializarea/ calificarea profesională: Patrimoniu cultural/ Tehnician pentru tehnici artistice – Patrimoniu – 12 locuri

4. IMPORTANT! PREGĂTIREA EXAMENULUI

Profesorii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, începând cu 15.04.2024 oferă cursuri gratuite de pregătire online și onsite pentru susținerea probelor de aptitudini ale Examenului de admitere cu cei care s-au înscris aici: https://forms.gle/8JVk6NorePfWpW7T7

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere   Anexa nr. 1
 2. Cerere pentru obținerea binecuvântării chiriarhului locului în original Anexa nr. 2
 3. Anexa la fișa de înscriere în original (Se eliberează de la școala unde candidatul va absolvi studiile gimnaziale)
 4. Fişa medicală în original    Anexa nr. 4 – Avizul epidemiologic de adus la începutul anului școlar;
 5. Adeverința pentru clasele a V-VIII a cu mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a în original – Anexa nr. 3 (Modele de documente regăsiți aici…) NOTĂ: În vederea definitivării catalogului cu rezultatele la probele de aptitudini, în perioada 12-13 iunie 2023, candidații au obligația de a prezenta la secretariatul liceului Foaia matricolă pentru clasele a V–VIIIa, cu calculul mediei generale, în  original.
 6. Certificat de naştere – copie
 7. Cartea de identitate candidat și părinte – copie
 8. Adeverință / Certificat de botez (ortodox) în original
 9. Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh în original

NOTĂ: Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mânăstirea Neamț, în perioadele menționate prin transmiterea online a actelor scanate la adresa: stvcmn@yahoo.com și depunerea imediată sau trimiterea prin poștă cu confirmare de primire a dosarului în format fizic, până în ultima zi de înscriere.

Probele de aptitudini pentru specializarea Teologie Ortodoxă

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;
 • verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
 • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
 1. b) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR): o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie (vezi Tematica).

Tematica pentru proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR):

 1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a https://edu.litera.ro/manuale/2022_REL5/index.html pag. 42-46
 2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a; https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Q0QgUFJFU1M/A1480.pdf pag.50-54
 3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Q0QgUFJFU1M/A1480.pdf pag. 54-58
 4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/U0MgQ09SSU5UIExPR0lT/A806.pdf, pag.22-26
 5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/U0MgQ09SSU5UIExPR0lT/A806.pdf, pag.48-52
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/QUtBREVNT1MgQVJUIFNS/A888.pdf pag.50-56
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/QUtBREVNT1MgQVJUIFNS/A888 pdf pag. 34-40

*Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini. Media minima la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Media finală de admitere se calculează astfel:   

(APT + MA)/ 2 = MFA

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere;
 • MFA = media finală de admitere.

Probele de aptitudini pentru specializarea Patrimoniu cultural:

a) proba de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție, care va consta din prezentarea unui portofoliu.

Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/ profesorul de educație plastică/ directorul școlii de unde provine candidatul.

 b) proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) – constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.

 • Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini. Media minima la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
 • Nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:  APT=(VA+VCR)/ 2

Media finală de admitere se calculează astfel:   

(APT + MA)/ 2 = MFA

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere;
 • MFA = media finală de admitere.

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să utilizați următoarele adrese de contact:

 • Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” sat Mânăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, cod postal 617502
 • adresa de e-mail: stvcmn@yahoo.com
 • telefon: 0759.982.273, serv. Secretariat

 

 

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ  este o școală recunoscută la nivel național și internațional, certificată prin diploma de excelență instituțională acordată de către Ministerul Educației (MECTS) pentru excepționala activitate desfășurată timp de 165 de ani, rezultatele deosebite ale elevilor și contribuția adusă la creșterea calității actului educațional.

Menţionăm că, prin aşezarea sa în zona mănăstirilor nemţene, Seminarul oferă tinerilor un cadru natural şi un climat deosebit de formare duhovnicească.

Şcoala dispune de spaţiu de învăţământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spaţii foarte bune de cazare, cantină, sală de sport şi o frumoasă biserică – paraclis pentru programul liturgic.

QR Code