Ce s-a realizat prin Asociație?

Acordarea de recompense pentru elevi în funcție de rezultatele obținute la olimpiade naționale . Premii în valoare de 100 lei tuturor premianților cu locurile I, II, III SAU Premiu Special.


Acordarea de stimulente periodice și recompense elevilor premianți cu premiul I, de la fiecare clasă, în valoare de 100 lei.


Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de învățământ și instituțiile cu rol educativ pe plan intern și internațional.

 


Implicarea în procesul de învățământ, sprijinind material unitatea școlară în dotarea cu material didactic și procurarea de servicii și facilități necesare activităților educative
•⁠ ⁠Videoproiector, ecran de proiecție, în sala de festivități


Stativ proiector, stativ pentru partituri și mape personalizate pentru activităță muzicale în cadrul Seminarului , programului liturgic sau la competiții și concerte muzicale.


Videoproiector, ecran de proiecție, în sala de lectură- bibliotecă


Sponsorizare a plății catalogului electronic 320 lei/lunar, 3840 lei/ an scolar 2022-2023, și 380 lei / lunar 2023-2024


atelier pictură icoane – Atelier tehnici artistice – cabinet istoria artelor


Asociația Părinților si Profesorilor Seminarului Teologic  ”Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, a luat ființă datorită dezideratului părintelui director Viorel Romus Laiu.

Aceasta a dobândit calitatea de persoană juridică la data de 13. 03. 2019 cu nr 3/A, prin înscrierea în Registrul asociațiilor  existent la Judecătoria Tg. Neamț si certificat de înregistrare fiscală la 14.03.2019 cu CIF.40788731, Cont IBAN: RO98RNCB0199162929030001 BCR Sucursala TG. NEAMT, cu sediul în Mănăstirea Neamț Str. Arhim. Chiriac Nicolau, nr. 86, com. Vânători, jud. Neamț.

Obiectivele și activitățile Asociației sunt:

 1. Implicarea în procesul de învățământ, sprijinind material unitatea școlară în dotarea cu material didactic și procurarea de servicii și facilități necesare activităților educative;
 2. Sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare inclusiv prin retribuirea unor profesori/educatori/formatori pentru studierea/aprofundarea unor discipline incluse în programa școlară la cererea părinților;
 3. Identificarea și atragerea de surse de finanțare extrabugetare și implicarea directă îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea bazei materiale a unității de învățământ;
 4. Organizarea de seminarii, simpozioane, sesiuni științifice, schimburi de experiență, călătorii de studii și de documentare, stagii practice în alte instituții similare din țară și străinătate, pentru elevi și cadre didactice;
 5. Organizarea unor excursii și tabere de studiu;
 6. Implicarea elevilor în acțiuni sociale și de voluntariat;
 7. Organizarea unor manifestații artistice (spectacole, expoziții, dineuri) cu scop caritabil, în vederea sprijinirii elevilor și a profesorilor (foști și actuali), aflați într-o situație defavorabilă;
 8. Realizarea de acțiuni de publicitate în sprijinul asociației, prin editarea, tipărirea și difuzarea de publicații – revista scolii, editare de cărți și material;
 9. Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de învățământ și instituțiile cu rol educativ pe plan intern și internațional;
 10. Susținerea conducerii școlii în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții pe teme educaționale;
 11. Facilitarea organizării de activități opționale: limbi străine, pictura, programe calculator, etc. cu agrementul conducerii unității de învățământ, în perimetrul școlii sau în afara acesteia;
 12. Acordarea de stimulente periodice și recompense elevilor;
 13. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
 14. Organizarea și finanțarea de excursii culturale, vizite tematice, competiții școlare;
 15. Sărbătorirea unor evenimente din viața școlii, cu participarea părinților elevilor;
 16. Implicarea în îmbunătățirea calității vieții și confortului elevilor în școală prin procurarea de facilități sanitare și de igienă;
 17. Sprijinirea inițiativelor și proiectelor copiilor, părinților, și cadrelor didactice, mai cu seamă a acelor inițiative cu caracter practic-aplicativ ce valorifică pregătirea și inteligenta copiilor; protejarea tinerelor valori;
 18. Promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului și a dialogului social;
 19. Acordarea de recompense pentru elevi în funcție de rezultatele obținute la olimpiade precum și la orice alte manifestări de profil;
 20. Alte mijloace de acțiune în legătură cu scopul asociației.

 

 Adunarea Generală:

 1. – Președinte: prof. Iuliana Oana Grădinaru;
 2. – Vicepreședinte Mugurel Ichim, din iunie 2022 interimar d-na Ungureanu Elena;
 3. – Secretar general: pr. prof. Marius-Gabriel Brumă;
 4. – Membru: prof. Grigore Cristina

 

Consiliul Director:

 1. – Preşedinte: prof. Iuliana Oana Grădinaru;
 2. – Vicepreședinte: Mugurel Ichim, din iunie 2022 interimar d-na Ungureanu Elena;
 3. –Secretar General: pr. prof. Marius-Gabriel Brumă.

          De la înființare Asociația a avut un număr de 177 de membri (158 părinți și 19 cadre didactice) cu un cuantum al cotizației de 20 lei/an.

S-au cheltuit sume necesare înființării și funcționării Asociației astfel:

 • Deschidere cont și depunere capital social 200 lei,
 • Consultație juridică, redactare acte prin cabinet avocat 800 lei,
 • Consumabile birou, chitanțiere 26 lei,
 • Stampile 222 lei,
 • Servicii contabile 200 lei/an

O parte din fondurile  Asociației au venit  prin sprijinul campaniei 2%, dar și   sponsorizări. Au fost depuse in total 16  Formulare TIP 230.

           Comitetul Asociației a colaborat cu membrii Comitetelor de Părinți pe clase, in vederea organizării si desfășurării festivității  de premiere la final de an școlar. Astfel au fost recompensați elevii olimpici și/ sau premianții cu premiul I de la fiecare clasa, cu premiu in valoare de 100 lei x 13 elevii (conform hotărârii nr 4 inreg. 20/30.05.2019) – un total de 1300 lei.

 ANUL ȘCOLAR 2019-2020

În semestrul al II lea al anului scolar  2019-2020, din pricina pandemiei de Covid 19, nu am reușit premierea din partea Asociației. Din cotizația aferenta acestui an, am achiziționat si dat spre folosință, prin Contract de sponsorizare,  un videoproiector in valoare de 2649 lei, pentru activitățile desfășurate cu elevii in sala de festivități a Seminarului (conform hotararii nr 6 inreg. 23/2.03.2020).

 Total cheltuieli 5397 lei.

 ANUL ȘCOLAR 2020-2021

In perioada septembrie 2020-2021 Asociația a avut un număr de 142  de membri ( 131   părinți și 11 cadre didactice) cu un cuantum al cotizației de 40 lei/an. In anul școlar ulterior 2021-2022, un numar de 149  de membri ( 131  parinti si 18  cadre didactice) iar cuantumul cotizatiei 50 lei/an.

S-au cheltuit sume din contul Asociatiei astfel:

 • Videoproiector și panou de proiecție pentru sala de festivități – 3859 lei;
 • Ecran de proiectie mobil – 220 lei;
 • Premii la serbarea de final ( premianți și olimpici) an scolar 2020-2021, 100 lei/elev, total 1200 lei,
 • Premii la serbarea de final ( premianți și olimpici) an scolar 2021-2022, 100 lei/elev, total 1900 lei,
 • Sponsorizare a plații catalogului electronic 320 lei/lunar, 3840 lei/ an scolar 2021-2022,
 • Achiziția a 8 chitanțiere contabile  tipizate   96  lei,
 • Achiziția a 10 șevalete de pictura 2000 lei,
 • Achiziția a 2 stative/ trepiede pt activitățile corale 305 lei,
 • Plata colet pentru concursul din Macedonia  45  lei,
 • Servicii contabile/ 2020-2021, 200 lei,
 • Servicii contabile/ 2021-2022, 400 lei,

Total cheltuieli 13.665  lei.

 ANUL ȘCOLAR 2022-2023

In perioada anului școlar 2022-2023 Asociația a avut un număr de 158  de membri ( 139   părinți și 19 cadre didactice) cu un cuantum al cotizației de 50 lei/an.

Sume cheltuite din contul Asociației:

 • Premii la serbarea de final de an școlar, a olimpicilor 100 lei/elev, total 600  lei,
 • Premii la serbarea de final de an școlar, a premianților cu Premiu I, din fiecare clasă, 100 lei/elev, total 800 lei,
 • Sponsorizare a plății catalogului electronic 320 lei/lunar, 3840 lei/ an scolar 2022-2023,
 • Achiziția și personalizarea cu coperți înscripționate cu numele Seminarului, a unor mape pentru activitățile corale 2750  lei, inițial dosare PVC 50 lei
 • Servicii contabile/ 2022-2023, 400 lei,

Total cheltuieli  8440  lei.

 

       Asociația a intermediat transferul unor sume de  bani, respectiv 3000 lei și 150 euro, prin contracte de donație a unor sponsori pentru 2 eleve merituoase provenite din familii cu câte 10 copii, Mărgean Teodora și Morar Teodora clasa a X patrimoniu.

       La sfârșitul anului școlar 2022-2023, respectiv luna iunie, soldul final existent in contul Asociației Părinților este de 6429,38 lei ( conform extrasului de cont nr. 10/23.08.2023).

 

        De la înființare până în prezent Asociația Părinților și Profesorilor Seminarului Teologic  ,,Veniamin Costachi” M-rea Neamț, și-a desfășurat activitatea conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, precum și in baza propriului statut.

 

Elaborat de prof. Grădinaru Oana