Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”de la Mănăstirea Neamț împreună cu structurile școlare Lunca și Nemțișor, pentru anul școlar 2018-2019, se prezintă cu următorul colectiv didactic format din 24 titulari și 18 suplinitori pe învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal după cum urmează: