Marți, 8 aprilie 2018, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” a fost gazda organizării „Cercului pedagogic al profesorilor de religie”. Întâlnirea a fost condusă de către domnul inspector Mihai Giosanu și în cadrul acesteia au participat profesorii de religie din județul Neamț.

Debutul a constat din săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii în biserica Sfântul Ioan Iacob din incinta seminarului, cu participarea profesorilor și oferirea răspunsurile de la strană de către clasele a XI-a și a XII-a Teologie Ortodoxă. 

În partea de început a lucrărilor științifice participanții au asistat la o prezentare recapitulativă a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”. Aceasta a constat din enumerarea performanțelor educative la Olimpiadele Naționale din ultimii trei ani, din prezentarea dotărilor administrative care înlesnesc procesul educațional și sublinierea importanței pe care legătura strânsă dintre profesorii de religie și Seminar o are în contextul actual, în care Biserica devine din ce în ce mai mult ținta unor atacuri virulente. 

Referatul științific, cu titlul „Subiectivitate și subiectivism în evaluarea didactică”, a fost susținut de către domnul profesor Sava Cosmin-Constantin care a conchis următoarele: „Ameliorarea evaluării nu poate şi nu trebuie să schematizeze sau să lipsească de conținutul său subiectiv actul aprecierii. În fond, evaluarea şcolară este o relaţie interumană, cu multiple conotaţii afective şi morale, un act de intercomunicare şi intercunoaştere ce angajează atât personalitatea profesorului, cât şi pe cea a elevului, ce angajează atât normele şi regulamentele oficiale, cât şi reprezentările şi aprecierile nonformale, atitudinile şi mentalităţile”.

.