O activitate extrașcolară apreciată de elevi, revine în patrulea an consecutiv, la Seminarul Teologic Ortodox ,,V. Costachi” de la mănăstirea Neamț, grație colaborării frumoase cu meșterul popular Ionela Lungu din Humulești.
În avans de zilele școlii, ne-am gândit ca în atelier să realizăm obiecte modelate în argilă, viitoare exponate, alături de tematica grafică și iconografică, legată de anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. Imnele și psalmii sunt rugăciuni purtate către Bunul Dumnezeu de îngeri. Michelangelo Buonarroti spunea că ,, Am văzut îngerul în piatră și am sculptat până l-am eliberat”. De aici și ideea că tinerii învățăcei de la secția Patrimoniu Cultural o exersează deopotrivă să elibereze frumosul în arta lor. Motivele inspirate de sărbătoarea sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, îngerii intermediari între Dumnezeu și lume, au fost reprezentați în plan sau spațial, dar și încercări de lucru cu foițe metalice decorate pe suport de lemn.
Obiectivele urmărite au fost cunoașterea și exersarea tehnicii modelajului, interpretarea simbolisticii creștine într-o tehnică nouă, exprimarea creativă în compoziții specifice și lucrul în echipă. Lucrările vor fi îmbogățite cromatic, iar finalitatea demersului va fi expunerea în cadrul expoziției dedicate Zilelor Seminarului în luna decembrie, a acestui an.
Activitatea s-a desfășurat astăzi 14 noiembrie 2023, la invitația profesorului de arte vizuale și patrimoniu cultural Oana Grădinaru, în cadrul parteneriatului cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț. Meșterul popular ne- a pus la dispoziție, atât lutul ca material de lucru, cât și instrumentele specifice: eboșoare, sucitoare, fire etc și s-a aplecat cu răbdare, pasiune și sfaturi către elevii clasei a XI a Patrimoniu Cultural. Ambianța la care a contribuit expoziția de toamnă organizată în clasă și fondul muzical medieval, a îmbogățit activitatea. 
Mulțumim Pr. director Viorel Laiu pentru deschiderea spre activități extrașcolare și continuitatea acestui proiect, care sperăm să-i apropie pe tinerii liceeni de tradițiile noastre populare, sau cum spune și meșterul popular Ionela Lungu „nevoia de a ne cunoaște străvechile rădăcini”. (prof. Oana Grădinaru)