12 feb. 2024

Cerc pedagogic al bibliotecarilor la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

Luna lui Faurar a reunit la Seminarul Teologic Ortodox ,,Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț bibliotecarii din Cercul nr.3. Părintele director, Viorel Laiu, a adresat un cuvânt de bun-venit celor prezenți, activitatea continuându-se în biblioteca școlii. Ea a avut ca scop vizarea unor aspecte ce privesc activitatea bibliotecilor școlare în contextul educațional. S-a vorbit despre rolul bibliotecilor școlare în școala incluzivă și s-au prezentat exemple de bune practici. În cadrul evenimentului, câțiva elevi seminariști au realizat o prezentare de carte veche, ce se află în patrimoniul bibliotecii Seminarului de la Neamț. Gazda evenimentului a fost prof. Cristina Grigore. Foto aici…

30 ian. 2024

Ocrotitorii învățământului teologic, serbați la Seminarul ,,Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț

Ca în fiecare an, praznicul Sfinților Trei Ierarhi a fost marcat la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț printr-o serie de manifestări culturale și liturgice.

Manifestările dedicate Sfinților Trei Ierarhi au debutat în ajunul sărbătorii printr-o activitate cultural-artistică, care s-a desfășurat în Sala de conferințe „Mihai Eminescu”.

Foto aici…

În cuvântul de deschidere, Pr. Prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului, a evidențiat motivele pentru care Sfinții Trei Ierarhi au fost rânduiți, încă din 1936, ca patroni ai școlilor teologice și i-a îndemnat pe elevi să devină „prieteni ai celor trei mari corifei ai Ortodoxiei, întrucât sunt adevărate modele de trăire și de lucrare pentru tinerii seminariști – viitorii slujitori ai Bisericii”.

După cuvântul de deschidere, a urmat un moment mult așteptat din cadrul manifestărilor dedicate Troiței de Arhierei: concursul intitulat „Viața Sfinților Trei Ierarhi – izvor de ispirație și lumină pentru tinerii seminariști”. Ajuns la cea de-a VII-a ediție, concursul, coodonat de prof. Mirel Gălușcă, a reunit elevi din toate clasele, care s-au întrecut pentru a dovedi cât de temeinic și-au însușit elementele cele mai importante din viața și opera Sfinților Trei Ierarhi. Două din cele opt echipe participante s-au situat pe locul I (echipa clasei a XII-a  Pastorală și echipa clasei a XI-a Pastorală). Locul al II-lea a fost obținut de reprezentații clasei a X-a Pastorală, iar locul al III-lea a fost obținut de echipa ce a reprezentat clasa a XI-a Patrimoniu. Celelalte echipe au obținut mențiuni (echipa clasei a XII-a Patrimoniu, echipa clasei a IX-a Pastorală, echipa clasei  a IX-a Patrimoniu și echipa clasei  a X-a Patrimoniu).

Elevii participanți s-au dovedit extrem de bine pregătiți, departajarea fiind foarte greu de realizat. Atmosfera de competitivitate a participanților și bogatele informații prezentate au adus o reală bucurie întregului corp profesoral.

         La finalul concursului, elevii participanți au fost premiați cu diplome și cărți.

         Manifestarea a continuat cu o serie de prezentări, dintre care amintim pe cea realizată de elevul Voroneanu Andrei din clasa a XII-a  Pastorală, coordonat de prof. Andrei Irina: „Medalion la zi aniversară: Sfinții Trei Ierarhi – curiozități din viața marilor dascăli ai lumii creștine” și cea coordonată de  prof. Gălușcă Mirel „Legăturile Sfinților Trei Ierarhi cu spațiul românesc”.

 În continuare, corul Seminarului, condus de către prof. Ioan Cornițescu, a intonat  câteva imne dedicate Sfinților Trei Ierarhi, dorind astfel să se realizeze o frumoasă simbioză între trăirea liturgică și evocările academice.

Activitatea culturală, desfășurată în Sala de festivități, a fost întregită prin săvârșirea Vecerniei unită cu Litia iar, în ziua praznicului, cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi rămâne pentru întregul colectiv al Seminarului nemțean, profesori și elevi, un reper duhovnicesc și un îndemn de a lucra cu dragoste, devotament și dedicare în slujirea Bisericii lui Hristos.

                                                                        Prof. Gălușcă Mirel

25 ian. 2024

Elevi seminariști nemțeni prezenți la Simpozionul Național „Teologie și cultură”- ediția I, organizat de Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel Mare” din Iași

La Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași a avut loc astăzi deschiderea primei ediții a Simpozionului Naţional „Teologie şi Cultură”. Evenimentul are ca temă „Vocația sfințeniei în lumea contemporană” și se desfășoară pe parcursul a două zile. Seminarul Teologic de la Manastirea Neamt a fost reprezentat de elevii Bora Andrei Rareș și Mihalcea Iulian din clasa a XI-a Teologie Pastorală.

23 ian. 2024

Serbarea Unirii Principatelor Române la Seminarul nemțean

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE- TEMELIA STATULUI ROMÂN MODERN

        Serbarea a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române a constituit un moment de sărbătoare și de mare bucurie la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț. Cu acest prilej elevii, profesorii și invitații  au participat la un program cultural-artistic cu scopul de a redescoperi importanța covârșitoare a evenimentului de la 24 ianuarie 1859. Detalii aici…

        Activitatea  a debutat cu  tradiționala Horă a Unirii în jurul Movilei, amplasată în incinta școlii și ridicată de elevii seminariști în anul 1859. Și-au dat ,,mână cu mână” și invitații prezenți la eveniment, doamna inspector școlar  general,  prof. Florentina-Luca Moise, doamna inspector pentru educație extrașcolară, prof. Steluța Postolică, doamna inspector-management educațional, prof. Mariana Munteanu și domnul inspector de religie și istorie, prof. dr. Giosan Mihai.          

Evenimentul a continuat în Sala de festivități unde, după intonarea Imnului de stat, a luat cuvântul d-na inspector școlar  general prof. Florentina -Luca Moise care a mulțumit părintelui director, Viorel Laiu, pentru invitație și le-a vorbit elevilor despre dragostea de țară și de neam, despre necesitatea organizării acestor evenimente pentru cinstirea înaintașilor și rolul elevilor în păstrarea și transmiterea valorilor morale și creștine.

            D-nul inspector Mihai Giosan a vorbit despre însemnătatea evenimentului, care a produs efecte și la Seminarul de la Neamț, în anul 1859. Elevii de atunci au ridicat o movilă în cinstea Unirii, iar  unul din acei elevi, Narcis Costescu, viitorul episcop cronicar Narcis Crețulescu,  a scris și o poezie dedicată Unirii, intitulată „Imnul lui Cuza”.

Programul a continuat cu un concurs ,,Cuza Vodă și Unirea”, aflat la cea de a doua ediție. Elevii seminariști au dovedit că au asimilat temeinic cunoștințele privitoare la acest eveniment. Domnul prof. Mirel Gălușcă a reiterat însemnătatea movilei din incinta școlii, iar  sub coordonarea sa, elevii au recitat „Imnul lui Cuza” – poem dedicat marelui domnitor.

            Despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza nu au scris doar istoricii. Personalitatea acestuia, dar și însemnătatea zilei de 24 ianuarie au fost surprinse în cântece și  poezii. Era firesc, astfel, ca elevii să omagieze actul Unirii printr-un program artistic. Corul seminarului coordonat de pr. prof. Marius Brumă”, a interpretat cântecele  „Crez” și   „Pe-al nostru steag”. „Hora Unirii” a fost interpretată de către elevii seminariști, coordonați de prof. Marius Corugă.

O intervenție deosebită a fost și cea a părintelui prof. dr. arhim. Mihail Daniliuc, care a evidențiat pictura de la mănăstirea Agapia, realizată de pictorul Nicolae Grigorescu, cel care a dorit să marcheze în mod cu totul original Unirea Principatelor Române, pictând aripa dreaptă a arhanghelului Gavriil, din icoana hramului așezată în catapeteasmă, în culorile steagului românesc.

      Rolul jucat de adunările Ad- hoc în înfăptuirea Unirii a fost evidențiat prin  punerea în scenă a povestirii „Moș Ion Roată și Unirea” de către elevi din clasa a X-a, Patrimoniu Cultural. O scurtă rubrică ,, Știați că….? ” a fost  prezentată de  elevele  clasei a IX- a Patrimoniu.  Evenimentul s-a  încheiat într-o notă deosebită ,întrucât a fost vernisată o expoziție de lucrări plastice, dedicate Unirii  și realizată de către elevii patrimoniști, coordonați de către prof. Oana Grădinaru și prof. Dan Țârdea.

                                                       Prof.  Marcela- Lăcrămioara Bălău  și  prof. Mirel Gălușcă      

15 ian. 2024

Mihai Eminescu, pomenit la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

La Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au avut loc și în acest an ample manifestări dedicate Zilei Naționale a Culturii Române și comemorării a 174 de ani de la nașterea „omului deplin” al ei, Mihai Eminescu.

Foto aici…

și aici…

Evenimentele spiritual-culturale au debutat cu o slujbă de pomenire a poetului Eminescu și a familiei sale, oficiată de părintele profesor Viorel Laiu, directorul instituției de învățământ, alături de ceilalți părinți profesori ai Seminarului. De față era și invitatul special al manifestărilor din acest an dedicate poetului Eminescu și culturii  naționale, scriitorul Daniel Corbu. Pe lângă cadrele didactice și elevii de la Seminar, la manifestări a participat și primarul comunei Vânători-Neamț, jr. Maria Petrariu, însoțită de câteva notabilități locale. Au mai fost prezenți elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic Arhim. Chiriac Nicolau” din comuna Vânători Neamț.

            După  săvârșirea slujbei părintele director Viorel Laiu a adresat participanților un cuvânt de bun venit, mulțumind pentru bucuria regăsirii în rugăciune și-n astfel de momente impresionante, în care ne sărbătorim cultura și pe făuritorii ei, evidențiind momentul deosebit, când cele două licee din comună și-au dat mâna în organizarea activităților spirituale și culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Române și a poetului nostru nepereche. 

            În drum spre sala de festivități, în foaierul școlii, cei prezenți au asistat la vernisarea expoziției de artă plastică inspirată din  lirica eminesciană, pregătită de elevii de la secția Patrimoniu cultural a Seminarului, coordonați de profesorii Dan Țârdea și Oana Grădinaru.

            Manifestarea a continuat în  aula „Mihai Eminescu” a școlii teologice, unde,  gazda evenimentului, părintele director Viorel Laiu, a mulțumit, din nou, celor prezenți, evidențiind că „Ziua Culturii Române ne amintește și de aspectele nevăzute ale acesteia căci cultura a unui popor cuprinde și o serie de aspecte inefabile: credința strămoșilor, complexitatea trăirilor poporului din care, de-a lungul istoriei, s-a născut latura văzută, tezaurizată în noțiunea de cultură națională. Nu se putea alege o zi mai potrivită pentru omagierea culturii noastre decât cea în care îl sărbătorim pe Eminescu, care a fost numit, pe bună dreptate, omul deplin al ei. Poetul și-a dobândit acest nume prin incontestabila-i trudă pe tărâm cărturăresc și patriotic, fără vreo influență sau sentință arbitrară venită de undeva”.

            În alocuțiunea sa, doamna primar Maria Petrariu, inițiatoarea acestei ample manifestări în care au fost implicate cele două licee din comună, a subliniat nevoia de a menține această frumoasă și creștinească tradiție cinstind memoria poetului întâi prin rugăciune și apoi prin manifestări cultural-artistice accentuând că „în panoplia făuritorilor de cultură  națională, Eminescu, prin propria-i gândire și simțire, a creat valori  fără seamăn. El nu s-a văzut urcat de cineva pe piedestalul culturii și simțirii românești ci, ascensiunea i-a fost presărată cu sfârșitoare suferințe, în condiții din cele mai potrivnice. De aceea avem datoria de a-l cinsti, de a ne ruga pentru el, de a-i înveșnici  numele în conștiința poporului nostru”.

            Profesoara Nadia Sângeap, directorul Liceului „Chiriac Nicolau” din Vânători-Neamț, a reiterat bucuria prezenței și  colaborării  la acest eveniment deosebit, în care îl comemorăm pe Eminescu la ziua sa de naștere, dar și contribuția sa majoră la  îmbogățirea  culturii naționale precizând: „ poetul nostru  național a știut să creioneze prin inegalabile scrieri sufletul neamului său, tălmăcind în cuvinte alese credința și istoria lui, creațiile populare, virtuțile și scăderile, năzuințele, dar și poticnelile confraților, bucuriile, apăsările, dar și dorurile lor. De aceea, prin el cultura română a atins zenitul, iar fără el nu ar fi fost deplină”.

            Daniel Corbu, poet și eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a prezentat comunicarea „Mihai Eminescu, un model în absolut”. Domnia sa a prezentat câteva din motivele pentru care poetul este un model absolut. Printre altele conferențiarul a specificat: „locurile pelegrinate de poet au devenit simboluri  eminesciene. De exemplu el a locuit  la Iași doar doi ani și opt luni de zile, dar a marcat Iașul mai mult ca oricine. Acolo unde se află  un român spiritul  lui Eminescu este prezent. Atâta timp cât oriunde în lume se va rosti sau se va citi o pagină de Eminescu,  spunem cu toată convingerea că limba română nu va dispărea. Da, Eminescu a fost, este și va rămâne Luceafăr nu doar al liricii, ci al simțirii  românești, în întregime. Eminescu va rămâne pururi  tânăr în conștiința poporului nostru. Între poeții români, Eminescu rămâne….Poetul”. 

            A mai vorbit și părintele profesor Mihail Daniliuc, care a prezentat, în contextul Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor, câteva  informații  despre șederea  lui Eminescu  în bolnița Mănăstirii Neamț, timp de cinci luni de zile: din 7 noiembrie 1886 și până la data de 10 aprilie 1887.

            Ziua Culturii Naționale și a poetului Eminescu a continuat la Seminarul nemțean printr-un amplu program artistic pregătit de elevii seminariști, coordonați de profesorii de Limba și literatură română din școală, Cristina Grigore și Laura Panaite, dar și de elevii de la Liceul „Chiriac Nicolau”.

            Corul Seminarului, condus de profesorii pr. Marius Brumă și Ioan Cornițescu, a intonat cunoscuta „Rugăciune” către Maica Domnului scrisă de poetul celebrat, precum și alte cântece pe versuri eminesciene.

            La finalul manifestării toți elevii prezenți au primit din partea doamnei primar  Maria Petrariu și din partea familiei Corbu, câte un colac, fructe și dulciuri binecuvântate la slujba de parastas săvârșită pentru poetul celebrat. (Arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)

12 dec. 2023

Zilele „Mitropolit Veniamin Costachi”, ediția a VI-a, la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

În zilele de 11-12 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț s-a desfășurat activitatea spiritual-științifică „Zilele Mitropolit Veniamin Costachi”, aflată la a VI-a ediție, acțiune în cadrul căreia școala teologică nemțeană și-a cinstit patronul cultural.  (Mai multe fotografii aici…) 

În prima zi a manifestărilor, luni, 11 decembrie, părintele director, pr. prof. Viorel Laiu, înconjurat de soborul de preoți profesori ai Seminarului, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru ierarh și membrii familiei sale, căci pe 18 decembrie se împlinesc 177 de ani de la mutarea sa în veșnicie, iar pe 20 ale aceleași luni comemorăm 255 de ani de la nașterea Mitropolitului Veniamin Costachi, luminătorul Moldovei. 

Programul „Zilelor Veniamin” a continuat în foaierul clădirii principale a Seminarului, unde a avut loc vernisarea a trei expoziții realizate de elevii seminariști de la secția Patrimoniu cultural, coordonați de profesorii Dan Țârdea și Oana Grădinaru. Prima, intitulată „ Sfinții imnografi și melurgi în iconografie și grafică”, a cuprins icoane și lucrări în grafică dedicate anului comemorativ închinat cinstirii imnografilor și compozitorilor de muzică bisericească. În cea de-a doua, intitulată „Artă și rugăciune”, au fost expuse câteva exponate cu motive religioase realizate din argilă de elevii patrimoniști, coordonați de meșterul popular Ionela Lungu, de la Centru pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare din Piatra-Neamț (foto aici…) Mii de mulțumiri!. Cea de-a treia expoziție a cuprins icoane pe lemn realizate de elevii Seminarului de la secția Patrimoniu. 

„Zilele Seminarului” au continuat cu Simpozionul „Imnografia și muzica bisericească, rugăciune și comuniune a omului cu Dumnezeu”. Manifestarea spiritual-științifică a debutat cu un cuvânt de bun-venit al părintelui director Viorel Laiu, care a adresat un cald salut tuturor invitaților prezenți, profesori și elevi, subliniind importanța acestui eveniment între activitățile non-formale desfășurate la străvechea școală teologică. Au urmat la cuvânt: profesorul Marian Ionescu, director-adjunct al Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galați, doamna prof. Petronela Oltianu din partea Seminarului Teologic „Sfânta Parascheva” de la Mănăstirea Agapia, părintele profesor Daniel Țăranu din Partea Seminarului Teologic „Sfântul Gheorghe” din Botoșani, părintele prof. arhid. Ilarion Argatu, din partea Seminarului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași. Cuvântul de salut din partea Liceului Teologic din Piatra Neamț a fost rostit de către părintele prof. Dan Cojan, iar părintele profesor arhid. Paul Iușcă a transmis mesajul din partea Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Dosoftei” din Suceava. Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși a fost reprezentat de părintele arhid. Profesor Cosmin-Vlăduț Mironescu, care, la rându-i, a susținut o scurtă alocuțiune. A mai avut intervenție online și reprezentantul Seminarului Teologic din Dorohoi, părintele profesor Vasile Postolachi, iar din partea Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a vorbit părintele profesor Gheorghe Stan. 

În continuare, părintele profesor arhim. Mihail Daniliuc, coordonatorul simpozionului, a prezentat motivația alegerii temei prezentei manifestări non-formale, dorite ca o încununare a activităților organizate de școala teologică nemțeană în „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”, cu scopul de a evidenția locul și rolul muzicii bisericești în creșterea noastră duhovnicească, căci muzica bisericească ne umple de prezența iubirii lui Dumnezeu. 

A urmat, apoi, susținea referatelor de către elevi, tema simpozionului, „Imnografia și muzica bisericească, rugăciune și comuniune a omului cu Dumnezeu”, trezind interesul multor tineri de la seminariile prezente în acest an la „Zilele Veniamin Costachi”: Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din Galați, Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe” din Botoșani, Seminarul Teologic „Sfânta Parascheva” de la Mănăstirea Agapia, Seminarul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși, Liceul Teologic „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț și, desigur, școala gazdă.

După prezentarea tuturor referatelor, corul psaltic al Seminarului nemțean, condus de prof. Ioan Cornițescu, a intonat mai multe colinde. 

La finalul manifestării, elevii și profesorii participanți au primit diplome de participare, iar părintele director Viorel Laiu a mulțumit tuturor celor prezenți, precizând: „Muzica bisericească este un prețios tezaur ale Bisericii noastre dreptmăritoare, este rugăciune, este teologie trăită și sfântă mărturisire a iubirii față de Dumnezeu. Omul este permanent dator să aducă jertfă de mulțumire lui Dumnezeu, Creatorul său, arătându-și astfel recunoștința pentru toată facerea de bine primită de la Părintele luminilor, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Având în vedere toate acestea, dăm slavă lui Dumnezeu că am reușit și noi aici, la Seminarul nemțean, prin manifestările duhovnicești și științifice dedicate Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, să ne arătăm recunoștința față de cei care ne-au lăsat moștenire acest tezaur inestimabil numit imnografia și muzica bisericească. Este o datorie sfântă să ne arătăm gratitudinea pentru marii imnografi și melurgi ai Bisericii. Prin creațiile lor, noi ne bucurăm de efectele minunate ale muzicii bisericești, dar și ale imnelor liturgice, căci acestea susțin rugăciunea și intensifică viața liturgică a Bisericii. Vă mulțumim tuturor pentru participare și pentru dragostea și interesul pe care le manifestați pentru muzica bisericească”.

Marți, 12 decembrie, manifestarea „Zilele Seminarului”, aflată la ediția a VI-a, a continuat cu îndătinata conferință, susținută, în acest an, de părintele lector dr. Gabriel Nastasă, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, catedra Muzică bisericească. Părintele conferențiar a făcut o succintă istorie a muzicii bisericești, reliefând nu doar aspectele istorice, dar și pe cele duhovnicești ale cântării liturgice. „Prin muzica bisericească, noi comunicăm cu Dumnezeu. Noi exprimăm prin muzică evlavia noastră, credința noastră, pocăința și nădejdea noastră. Deci muzica bisericească are un profund caracter latreutic. Cântarea bisericească reprezintă și un act de mărturisire a dreptei credințe. În primele veacuri, ea avut și un pronunțat caracter apologetic, căci compozitorii urmăreau prin textele liturgice, imnele creștine, să combată ereziile timpului. Prin cântarea bisericească, noi îi mulțumim lui Dumnezeu în modul cel mai profund. Cântarea bisericească are și caracter comunitar: ne unește mai mult, ne ajută să trăim bucuria împreună rugăciunii”.

La finalul conferinței, părintele profesor a răspuns întrebărilor puse de elevii seminariști, întâlnirea încheindu-se pe acordurile colindelor intonate de corul Seminarului nemțean. (A consemnat Arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)

18 nov. 2023

Concursul „Cercetați Scripturile…”(Ioan 5,39), În Cadrul Săptămânii dedicate Bibilie, la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

CONCURSUL „CERCETAȚI SCRIPTURILE…”(IOAN 5,39), ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII DEDICATE BIBLIEI, LA SEMINARUL DE LA MĂNĂSTIREA NEAMȚ

Având în vedere importanța covârșitoare a Sfintei Scripturi pentru misiunea viitorilor slujitori ai bisericii, dar si pentru viața duhovnicească a fiecărui creștin, la îndemnul și cu binecuvântarea Preacucernicului Părinte Director Viorel Laiu, în perioada 13-19 noiembrie, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț,  s-au desfășurat o serie de activități menite să sporească interesul și dragostea elevilor seminariști pentru studiul Bibliei.

Așadar, sărbătoarea Sfintei Scripturi, statornicită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru data de 13 noiembrie a fiecărui an, a fost prelungită, la străvechea școală nemțeană, pe parcursul întregii săptămâni.

            A fost o săptămână deosebit de antrenantă, cu activități diverse: ateliere biblice, dezbateri la clasă, vizionare de filme documentare („Israel – pământul mântuirii”; „Manuscrise și meșteri tipografi. Biblia lui Șerban Cantacuzino”; „Manuscrisele de la Marea Moartă”, prezentări de carte: „Introducere în lectura duhovnicească a Scripturii” (Pr. Enzo Bianchi), „Și totuși Biblia are dreptate” (Werner Keller), „Mediul Noului Testament” (Eduard Loshe), o expoziție inedită de carte veche, ce și-a propus să aducă în atenția elevilor valoroase ediții ale Sfintei Scripturi, din secolele XVIII-XX; prezentări ale vieții unor importante personaje biblice vechi-testamentare.

Un moment aparte l-a constituit concursul „Cercetați Scripurile…”(Ioan 5,39), ediția I, în cadrul căruia aproximativ 100 de elevi s-au întrecut pentru a dovedi cât de temeinică este pregătirea lor, în domeniul teologiei biblice. Concursul a avut două secțiuni, una de Vechiul Testament, dedicată claselor a X-a, și una de Noul Testament, dedicată claselor a XI-a.

După desfășurarea probelor de concurs și analiza lucrărilor participanților, a fost stabilită și o ierarhizare atât individuală, cât și pe echipe (clase). Echipele câștigătoare au fost premiate cu câte un dicționar biblic, în trei volume, ce va fi așezat în biblioteca clasei, deosebit de util în studiul biblic. Premierea a fost și una individuală, „campionii” acestei competiții fiind apreciați, felicitați și răsplătiți cu diplome și cărți.

Concursul a fost unul deosebit de antrenant, elevii reușind să dovedească abilități deosebite în ceea ce privește deprinderea și dragostea de a lucra cu Sfânta Scriptură.

Activitățile dedicate Sfintei Scripturi, desfășurate în școala teologică de la Mănăstirea Neamț, au reușit, asftel, să aducă tinerilor seminariști, pe lângă multele informații prezentate, un plus de dinamism în dorința și dragostea pentru lecturarea scrierilor sfinte ale Vechiului și Noului Testament, dar și impulsul ca îndemnurile transmise prin aghiografi să prindă contur în viața lor de zi cu zi. Foto aici…

                                                                        Coordonator proiect,

                                                                        Prof. Gălușcă Mirel