În 2023, anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la cele veșnice (10 februarie), precum și 114 ani (13 noiembrie) de la nașterea marelui protopsalt și profesor de muzică bisericească, Arhim. Victor Ojog, fost mare eclesiarh și egumen al Mănăstirii Neamț. Aceste momente comemorative au prilejuit o serie de manifestări dedicate părintelui Victor Ojog, mare compozitor de cântări bisericești și profesor, pentru câțiva ani, la Seminarul nemțean, înscriindu-se în tematica anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești.
Activitățile dedicate cunoscutului protopsalt al secolului XX au debutat în locurile natale, comuna Colonești din județul Bacău, unde a fost organizat un simpozion prin care au fost scoase din negura uitării elemente importante ale vieții și personalității lui Victor Ojog. În acest context, școala din satul natal, precum și sala de festivități a Primăriei Colonești au primit numele „Arhimandritului Victor Ojog”. care, peste timp, face cinste locurilor unde Dumnezeu a rânduit să vadă lumina zilei.
Seria de manifestări închinate personalității neuitatului protopsalt a continuat în ziua de 13 noiembrie la Mănăstirea Neamț, chinovia de metanie a celui comemorat, unde s-a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului de către Preacuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Sauciuc, Starețul Mănăstirii Neamț, alături de soborul slujitorilor din mănăstire.
Pe 14 noiembrie, comemorarea a continuat la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, în locul unde părintele Victor Ojog a ostenit ca profesor, instruind în tainele psaltichiei multe generații de elevi.
Activitatea de la Seminar a debutat prin cuvântul părintelui director, Viorel Laiu, care a prezentat elevilor și profesorilor prezenți pe invitații și pe inițiatorii amplelor manifestări comemorative dedicate părintelui profesor Victor Ojog: domnul Sorin Brașoveanu, Administrator public al Consiliului Județean Neamț, strănepot de soră de-al părintelui Victor, inițiatorul activităților comemorative, domnul Iancu Valentin Mîrzac, Primarul comunei Colonești, locul de baștină a părintelui Ojog, preotul Alexandru Popescu, doamna preoteasă Popescu Cristina, tot din ținuturile natale ale arhimandritului Victor Ojog, precum și alte rude de-ale celui comemorat.
În continuare părintele Director Viorel Laiu a reliefat importanța acestor activități extrașcolare, menite să aducă în contemporaneitate paradigme luminoase din trecutul școlii teologice nemțene, dar și să familiarizeze pe elevii seminariști cu istoria instituției de învățământ, care a luat naștere sub streașina străvechii ctitorii mușatine. De altfel numele părintelui Ojog este cunoscut elevilor seminariști căci ei sunt inițiați în studiul cântărilor Vecerniei și Utreniei având ca material de studiu Anastasimatarul compus și tipărit de el, iar, începând din anul 2018, o sală de clasă a Seminarului poartă numele acestuia.
A urmat expunerea doamnei profesor Popescu Cristina, care a întocmit o biografie detaliată a celui comemorat, din care cei prezenți au aflat repere importante din viața și activitatea arhimandritului Ojog, viețuitor al marii Lave nemțene.
În continuare, părintele profesor Mihail Daniliuc a adus în fața auditoriului o serie de informații inedite din perioada „Golgotei” părintelui Victor Ojog, culese de la doamna Dumitrița Rusu din Piatra Neamț, în casa căreia părintele a fost găzduit aproape 12 ani, timp în care fusese taxator de bilete la I.R.T.A. Piatra-Neamț, după ce a părăsit obștea Mănăstirii Neamț, fiind alungat prin Decretul 410 din octombrie 1959.
La finalul simpozionului părintele director a mulțumit invitaților subliniind că „profesorii adevărați nu mor atunci când sunt puși în morminte, ci «trăiesc» prin învățăceii săi, sau prin cărțile ce le-au scris. Părintele Victor Ojog, deși plecat din această viață în urmă cu jumătate de secol, continuă să fie prezent printre noi și cu noi, prin amintirile frumoase așternute spre neuitare de cei l-au cunoscut și prețuit, dar și prin frumusețea cântărilor compuse ori aranjate de el, care încă se mai aud psalmodiate și astăzi prin biserici”. Mai multe fotografii aici…
Activitatea științifică a fost încununată de slujba Parastasului, săvârșită în Biserica „Sf. Ioan Iacob” a Seminarului de către părintele Director Viorel Laiu, alături de părinții profesori din școală, la finalul căreia, corul școlii, coordonat de profesorul Ioan Cornițescu, a adus celor prezenți bucuria întâlnirii cu protopsaltul Victor Ojog, prin interpretarea unor cântări din Anastasimatarul editat și tipărit de marele protopsalt nemțean. (Arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)