4 noiembrie 2021 – Plan managerial ISJ Neamț 2021-2022

4 noiembrie 2021 – NT ponderea de persoane vaccinate din unitățile de învățământ cu pj

4 noiembrie 2021 – ISJ Neamț Raport starea învățământului an școlar 2020-2021

3 noiembrie 2021 – Procedura Operaționala revizuita privind CDS 2022-2023

3 noiembrie 2021 – PN2022_Invitatie participare achiziție directa TESTE de evaluare a dezvoltării tinerilor

2 noiembrie 2021 – Adresa Centrului National de Recunoaștere si Echivalare a Diplomelor (CNRED)

1 noiembrie 2021 – OME 5513_calendar si acțiuni pentru stabilirea cifrei de școlarizare la IP

1 noiembrie 2021 – Informare cadre didactice vaccinate din Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

Urmare a contextului pandemic actul, prin prezenta vă aducem la cunoștință că avem un număr de 15 persoane vaccinate cu cel puțin o doză din totalul de 47 de angajați din cadrul unității noastre școlare, ceea ce reprezintă o pondere de 31.91% a personalului vaccinat împotriva Sars-Cov-

1 noiembrie 2021 – Informare privind gradul de vaccinare in randul personalului angajat in Inspectoratul Scolar Judetean Neamt

29 octombrie 2021 – DEFINITIVAT 2022 – Lista candidaților înscriși din județul Neamț

26 octombrie 2021 – Hotararea de Guvern nr. 1161 pentru modificarea anexelor 2 si 3 la HG 1090_2021 privind prelungirea starii de alerta

22 octombrie 2021 – Ordin ME 5490_22.10.2021_conf. Hot. CNSU_nr.91_22.10.2021

22 octombrie 2021 – Hotărâre CNSU măsuri nr 91 din 22 10 2021_

22 octombrie 2021 – HCJSU 111 din 20 oct 2021

4 octombrie 2021 INSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică

2 octombrie 2021 O R D I N comun ME 5.338_2021 + MS 1.082_2021aprobare masuri organizare activitati scoli SARS-CoV-19

1 octombrie 2021 Precizări privind înscrierea la gradele didactice I și II în anul școlar 2021-2022

30 septembrie 2021 Lista cu funcțiile ocupate la data de 30.09.2021 –

30 septembrie 2021 Selectie metodisti – replanificare interviu

20.septembrie 2021 – Vaccinarea in unitățile de învățământ a elevilor si studenților

15 septembrie 2021 – Informare – Ordin comun MS nr. 438 si ME nr. 4629

15 septembrie 2021 – Programul național de protecție socială „Bani de liceu”

14 septembrie 2021 – CONCURS DIRECTORI 2021 – Documente informative cu privire la concursul pentru ocuparea functiilor de director / director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

13 septembrie 2021 – Ordin nr. 5151 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat, 2022


Comunicat de presa Campania Nationala Vaccinare si testare pentru invatare
COMUNICAT DE PRESĂ – Campania Națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” 9 aprilie 2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete – 8 aprilie 2021 8 aprilie 2021

Lista finală cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 8 aprilie 2021

Campania Națională ”Vaccinare și testare pentru învățare!” 8 aprilie 2021

Ministerul Educației și partenerii de dialog social lansează Campania națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” 7 aprilie 2021 #ÎntoarcereaLaȘcoală 7 aprilie 2021

Definitivat 2021 – precizări privind programa de examen 7 aprilie 2021

Precizări privind probele de aptitudini pentru admiterea la învățământul liceal vocațional în anul școlar 2021-2022 7 aprilie 2021

Echivalarea pe baza ECTS a învățământului universitar de scurtă durată – sesiunea 2020-2021 6 aprilie 2021

Noul program Erasmus+ 5 aprilie 2021

Comunicat de presa – Proiect EDURIGHTS4GIRLS – „Acces egal la educatie” 5 aprilie 2021

Declarație a ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu privind utilizarea testelor antigen rapide în școli 5 aprilie 2021

Modificare agenda cercurilor pedagogice in sem II an scolar 2020-2021 2 aprilie 2021

OU nr. 22 privind modificarea și completarea LEN nr. 1/2011 și a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației 2 aprilie 2021

Hotărâre Nr. 369 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației 2 aprilie 2021

Comunicat de presă – Proiect ”Săptămâna Mondială a Banilor” 31.03.2021

Informare privind rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2021 30.03.2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 30 martie 2021 30.03.2021

Transparența veniturilor salariale 30.03.2021

Comunicat de presa al Ministerului Educatiei privind situatia epidemiologica 15.03.2021

Procedura asigurarea conditiilor de egalizare a șanselor_2021 – 15.03.2021

Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate 15.03.2021

Hotararea CJSU 22/2021 privind scenariile pentru saptamana 15.03 – 21.03.2021 + Anexa la HCJSU 11.03.2021

Hotararea nr. 16 din 10,03,2021 a CNSU privind prelungirea stării de alertă + Anexa la HCNSU 16 11.03.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice nr. 19/10.03.2021 11.03.2021

Detaşarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar 9.03.2021

Ordinul ministrului educației nr. 3449 din 2021 privind organizarea simulării evaluării naționale și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 6.03.2021

Pretransferul personalului didactic de predare. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului 26.02.2021

Hotararea Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 16 din 2021 + anexa 26.02.2021

Comunicat de presă – Ministerul Educației – 24.02.2021

Ședință de repartizare – completare de normă la nivelul inspectoratului școlar – 24.02.2021

Modele de subiecte 2021 – 23.02.2021

Admiterea în învăţământul liceal de stat – 2021-2022
Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

Ordin nr. 3243 din 16 februarie 2021 privind structura anului scolar 2021-2022

Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021

Apel privind selecția cadrelor didactice in vederea evaluarii proiectelor de manuale școlare

Formular de exprimare a consimțământului privind testarea (versiune finală)

Precizări comune (Ministerul Educației – Ministerul Sănătății) privind exceptarea de la portul măștii de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar

Clarificări la Ordinul comun M.E.C/M.S. nr. 3.235/93/04.02.2021

Hotărârea CJSU Neamț privind aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Neamț

Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93 din 05 februarie 2021

Modificarea duratei contractului individual de muncă

Invitație webinar live despre Vaccinarea împotriva Covid-19, dedicat personalului din învățământ, dar și tuturor celor care au nevoie de o informare corectă în ceea ce privește școala

Rovaccinare

Colocviul de admitere la gradul I

Ordinul nr. 3165/21.01.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Transferarea personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate

Completarea normei didactice de predare la nivel județean

OMEC NR. 3009/06.01.2021 și OMEC NR. 3108/12.01.2021

Informații referitoare la etapa a II-a de vaccinare

Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Hotărârea nr. 3 – Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2021

Proiectul CRED – selecție cadre didactice pentru grupul țintă

Proiect de încadrare 2021 – 2022

Componența Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2020-2021

Raport privind activitățile derulate în cadrul programului Școala altfel 2020-2021