Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021

Apel privind selecția cadrelor didactice in vederea evaluarii proiectelor de manuale școlare

Formular de exprimare a consimțământului privind testarea (versiune finală)

Precizări comune (Ministerul Educației – Ministerul Sănătății) privind exceptarea de la portul măștii de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar

Clarificări la Ordinul comun M.E.C/M.S. nr. 3.235/93/04.02.2021

Hotărârea CJSU Neamț privind aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Neamț

Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93 din 05 februarie 2021

Modificarea duratei contractului individual de muncă

Invitație webinar live despre Vaccinarea împotriva Covid-19, dedicat personalului din învățământ, dar și tuturor celor care au nevoie de o informare corectă în ceea ce privește școala

Rovaccinare

Colocviul de admitere la gradul I

Ordinul nr. 3165/21.01.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Transferarea personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate

Completarea normei didactice de predare la nivel județean

OMEC NR. 3009/06.01.2021 și OMEC NR. 3108/12.01.2021

Informații referitoare la etapa a II-a de vaccinare

Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Hotărârea nr. 3 – Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2021

Proiectul CRED – selecție cadre didactice pentru grupul țintă

Proiect de încadrare 2021 – 2022

Componența Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2020-2021

Raport privind activitățile derulate în cadrul programului Școala altfel 2020-2021