26 iun. 2019

Admitere 2019 – etapa a II – a

  

  

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ  este o școală recunoscută la nivel național și internațional, certificată prin diploma de excelență instituțională acordată de către Ministerul Educației (MECTS) pentru excepționala activitate desfășurată timp de 160 de ani, rezultatele deosebite ale elevilor și contribuția adusă la creșterea calității actului educațional.

Menţionăm că, prin aşezarea sa în zona mănăstirilor nemţene, Seminarul oferă tinerilor un cadru natural şi un climat deosebit de formare duhovnicească.

Şcoala dispune de spaţiu de învăţământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spaţii foarte bune de cazare, cantină, sală de sport şi o frumoasă biserică – paraclis pentru programul liturgic.

Situată în  imediata  apropiere a Mănăstirii Neamţ, comuna Vânători – Neamţ, judeţul Neamţ  – şcoală teologică cu tradiţie, aduce la cunoştinţa  absolvenţilor clasei a VIII-a că se vor face înscrieri pentru concursul de admitere în Seminar la următoarele specializări:

 1. Teologie ortodoxă, cursuri de zi:    11 de locuri, clasă de băieţi
 2. Teologie patrimoniu cultural (desen şi pictură), cursuri de zi: 9 de locuri, clasă mixtă (băieți și fete)

Se oferă cursuri gratuite de pregătire pentru Examenul de admitere și se vor desfășura la sediul Seminarului din strada Arhim. Chiriac Nicolau, 86 localitatea Mănăstirea Neamț, județul Neamț.

Calendar
   
24-25 iulie Înscrierea pentru probele de aptitudini
26 iulie Desfășurarea probelor de aptitudini după cum urmează:   

 • vizita medicală, verificare dicție și aptitudini muzicale / desen și culoare – ora 10:00
 • proba scrisă  de verificare a cunoștințelor religioase – ora 12:00
   
29 iulie Afișarea rezultatelor finale.
 1. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă sunt:

Proba orală

 1. Verificarea dicției prin:
  • Rostirea uneia dintre rugăciunile:
   • Împărate ceresc
   • Preasfântă Treime
   • Tatăl nostru
   • Psalmul 50
   • Crezul
   • Cuvine-se cu adevărat
   • Apărătoare Doamnă
 2. Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
  • Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești:
   • Sfinte Dumnezeule
   • Cu noi este Dumnezeu
   • Doamne al puterilor
   • Troparul Învierii – Hristos a înviat
   • Tatăl nostru
   • Fie numele Domnului binecuvântat
   • Troparul Rusaliilor – Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
   • Colinde cu conținut religios
  • Intonarea unui cântec patriotic :
   • Deșteaptă-te române
   • Limba noastră – Al. Cristea
   • Țara Mea – D. G. Chiriac
   • Imnul eroilor – I. Brătianu
   • Pui de lei – I. Brătianu
  • Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  • Verificarea simțului ritmic.
 
 1. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Patrimoniu cultural sunt următoarele:
 2.  
 3. a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase;
 4. b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor – desen după natură;
 5. c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziţie.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa școlară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

Conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.

Lucrare scrisă cu durata de 2 ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a și a VIII-a

Conținuturile pentru clasa a VII-A
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 2. Crearea lumii.
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.
 4. Rugăciunea în viața creștinului.
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos.
 6. Legea cea nouă – Fericirile.
Conținuturile pentru clasa a VIII-a
 1. Crezul – sinteza învățăturii de credință.
 2. Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.
 3. Biserica, locaș de închinare.
 4. Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00. 
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Mănăstirea Neamț.

 • Dosarul de înscriere:
  1. Cerere de înscriere (tip)
  2.    Binecuvântarea Chiriarhului locului, în original

  NOTĂ :

  a)Candidaţii din Eparhia Iaşilor vor completa o cerere tip  la secretariatul şcolii;

  b)Candidaţii din celelalte eparhii vor prezenta odată cu înscrierea şi binecuvântarea chiriarhului locului, în original.

      3.Fişa de înscriere, în  original

      4.Foaia matricolă pentru clasele V – VIIIcu calculul mediei generale, în original

      5.Recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh, în original

  1.   Certificat de botez (ortodox), în original
  2.   Certificat de naştere, copie legalizată
  3.   Cartea de identitate, original și xerocopie
  4.   Fişa medicală (download), în original, conform modelului din Anexa nr.1
  5. Avizul epidemiologic (download), în original

            NOTĂ : Se pot solicita informații suplimentare prin tf/fax – 0233251876, email – stvcmn@yahoo.com  

Dosarul de înscriere va cuprinde toate documentele menționate în etapa I – mai 2016, inclusiv Fișa de înscriere – original (fără completare de opțiuni) și Foia matricola pentru cl. a V-VIII a, original.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să utilizați adresa de email: stvcmn@yahoo.com ;  tf./ fax: 0233-251876, 0730-003416

 

 

13 iun. 2019

 „Şcoala de vară în domeniul teologiei ortodoxe şi istoriei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza in perioada 7-21 iulie 2019 „Şcoala de vară în domeniul teologiei ortodoxe şi istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon” (TEOIST). Aceasta are drept scop crearea unei experiențe universitare timpurii pentru elevii înscrişi în clasele terminale din licee (clasele X-XII). Elevii vor beneficia de un program intens şi diversificat de cursuri, ateliere de lucru, vizite de studii, competiții sportive, activități recreative, evenimente culturale (vizite la muzeu, spectacole, filme), care într-un final vor conduce la familiarizarea elevilor cu viața de student în domeniile teologie ortodoxă sau istorie. Pentru a experimenta cu adevărat ce înseamnă condițiile de campus, elevii vor fi cazați în căminele universității şi li se va servi masa la cantină (3 mese pe zi). La începutul școlii fiecare elev va primi „trusa participantului” conținând diverse resurse educaționale utile: rucsac, tricou, șapcă, agendă, pix, memory stick etc. Participarea este GRATUITA!Toate costurile legate de transport, cazare, masă, materiale de lucru, intrări la muzee etc. vor fi acoperite prin proiectul ROSE.

Inscrierea se poate face la adresahttp://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-finantate-din-proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose/

Data limita pentru inscrierea candidatilor este 15 iunie.