Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, în ziua de 6 iunie, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, a vizitat Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Pogramul zilei a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiate de către Preasfințitul Părinte Nichifor în biserica Sfântul Ioan Iacob, aflată în incinta Seminarului. Din sobor a făcut parte pr. prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului, alături de toți ceilalți preoți profesori ai instituției de învățământ teologic nemțean. Răspunsurile la strană au fost date de corurile Seminarului, psaltic și polifonic, conduse de pr. prof. Marius Brumă și prof. Adrian Cojocaru.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a subliniat importanța perioadei de studiu pe care elevii seminariști o urmează, precizând:

Dincolo de cunoștințele dobândite, pe de o parte, comune cu alte tuturor celor din celelalte licee, dar și, pe de altă parte, cunoștințe și înțelesuri adânci, care țin de Teologia Ortodoxă pe care o trăim și o mărturisim, dincolo de învățătura dobândită, dincolo de un program care presupune și disciplină, organizare, rânduială, prezența voastră aici este și creștere și formare de viață. Sunteți într-un mediu diferit de cel din alte licee. Și acesta este un privilegiu, căci liniștea, dar și valorile primite la această școală teologică sunt în măsură să vă protejeze de multe din vicleniile și lucrările celui rău care sunt în lume. De aceea, să fiți atenți la gândurile voastre și la trăirea pe care o aveți și, dacă Dumnezeu lucrează în viața fiecărui elev, fie de la un liceu sportiv, de matematică, de artă, cu atât mai mult este prezent în viața elevului seminarist. Iată, este prezent în Dumnezeiasca Liturghie, în Sfânta Euharistie pe care o primim spre întărirea forțelor noastre sufletești și trupești, dar și spre iertarea păcatelor.

Ierarhul a mai adăugat:

Sunteți aici și vă închinați zi de zi la moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob, ocrotitorul acestei biserici, care a petrecut cu credință și care și-a purtat pașii pe aceste locuri unde pășiți și voi. Învățați din viața și lucrarea lui bucuria și folosul rugăciunii. Păziți gândurile voastre, fiți încredințați că rugăciunea fiecăruia dintre voi este importantă; schimbă ceva în lume și în inima voastră, dar schimbă cu mai multă putere dacă inima voastră participă la această rugăciune. Rânduiți-vă bine viața. Bucurați-vă de această perioadă în care datoria voastră principală este de a învăța, de a vă instrui.

În cadrul slujbei, la momentul cuvenit, mulți elevi au primit Dumnezeiasca Împărtășanie. După săvârșirea dumnezeieștii Liturghii, părintele profesor Viorel Laiu, directorul instituției de învățământ teologic, rostind un cuvânt de recunoștință, a spus:

Preasfințite Părinte Nichifor, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântă pe care am început-o cu dumnezeiasca Liturghie care este, de fapt, lucrare sfântă de recunoştinţă sau de mulţumire a Bisericii, ca răspuns la toate binefacerile primite de la Domnul, cunoscute şi necunoscute, arătate şi nearătate deplin. Prin mulţumirea noastră adusă lui Dumnezeu creştem şi ne îmbogăţim duhovnicește în relaţia noastră cu El, Dăruitorul vieţii veşnice, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Mulțumim, de asemenea, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, care a binecuvântat să fiți prezent în mijlocul nostru și să ne aduceți bucuria slujirii arhierești și a împărtășirii Cuvântului dumnezeiesc. Parafrazând cuvintele de pe muntele Taborului rostite de unul dintre ucenicii Domnului, spunem: bine este nouă să fim aici, cu Preasfinția Voastră, în această frumoasă biserică închinată Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Vă mulțumim că ați binecuvântat elevii, profesorii și ostenitorii acestei istorice școli de teologie.

În încheiere, părintele director a oferit ierarhului un portret în creion, realizat de unul dintre elevii absolvenți de la secția Patrimoniu-cultural ai Seminarului nemțean. Programul vizitei a cuprins și întrevederi cu profesorii școlii teologice, vizita ierarhului în sălile de curs, dar și discuții cu elevii seminariști, cărora le-a oferit din partea Părintelui Mitropolit Teofan o ediție a Sfintei Scripturi.

***

În acest an, Seminarul de la Mănăstirea Neamț împlinește 167 de la înființare, deși învățământ religios în diferite forme a existat dintotdeauna în vestita chinovie mușatină. Domnitorul Moldovei Grigorie Alexandru Ghica, prin Ofisul Domnesc, emis la data de 28 mai 1855, în sfătuire cu Mitropolitul Sofronie Miclescu, înființează Seminarul de la Neamț ca o instituţie modernă, cu documente școlare și programă de învățământ întocmite conform rânduielilor vremii. A trecut de atunci mai bine de un secol și jumătate, iar această pepinieră de formare a viitorilor slujitori ai Bisericii a trecut prin multe prefaceri și chiar perioade grele, pricinuite de restriștile multor războaie, calamități, regimul comunist ateu, dar a rămas mereu biruitoare. Istoria, adesea zbuciumată și dramatică, a acestei instituții teologice, numită de arhimandritul Ioanichie Grădinaru „școala noastră națională a Bisericii Ortodoxe de Răsărit” a făcut ca, de-a lungul timpului, să se afle în atenția a numeroşi istorici, teologi, oameni de cultură, mireni sau fețe bisericești, toți dorind să evidențieze importanța deosebită a seminarului de la Mănăstirea Neamț în formarea preoțimii românești.

După 1990, școala teologică de la Mănăstirea Neamț a cunoscut prefaceri binecuvântate și îndeaproape supravegheate de noul cârmuitor al Bisericii lui Hristos din bătrâna Moldovă, Înaltpreasfințitul Mitropolit Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La inițiativa sa, Seminarul a primit un nou nume: „Veniamin Costachi”, amintind de marele și luminatul Mitropolit care, în 1803, fonda la Iași prima școală teologică din Moldova, desființată de regimul comunist în 1948. Prin aceasta, chiriarhul a dorit să lege tradiția învăţământului teologic nemțean cu cea instituită la Iași de luminatul ierarh din veacul al XIX-lea, crescut duhovnicește la școala lui Paisie Velicicovschi, vestitul stareț și cărturar al Lavrei nemțene. Un alt moment de referință din istoria școlii teologice nemțene de după 1990 l-a constituit construirea bisericii Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, spre a fi „laborator de înviere pentru suflete şi oglindă a frumuseții evlaviei izvorâtă din credință dreaptă”. Lucrările s-au finalizat în 1997, când un sobor impresionat de arhierei, preoți și diaconi, avându-l în frunte pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, a sfințit noul locaș de cult. Pictura interioară a sfințit-o tot Părintele Patriarh Daniel, în 2009, iar cea exterioară, care a făcut ca biserica seminarului să primească numele de „Voronețul nemțean”, a fost sfințită în 2015 de actualul Mitropolit al Moldovei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.

Dacă ar fi să amintim de mulțimea absolvenților istoricei școli teologice în cei aproape 170 de ani de la întemeiere, trebuie să precizăm că de pe băncile Seminarului nemțean s-au ridicat mii de preoți vrednici care L-au mărturisit și L-au dus pe Hristos în mii de sate și orașe din țară sau din diasporă. Printre absolvenți se află unul dintre cei șase întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, alți 15 arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre strămo­șești, numeroși stareți și starețe, remarcabili preoți profesori de teologie, decani ai facultăților de teologie nu doar de la Iași, ci și din alte centre universitare, directori de seminarii, consilieri eparhiali, protopopi ori teologi renumiţi, cu multiple ascultări și slujiri importante în viața bisericească sau social-economică din țară și chiar din străinătate, medici, profesori din mediul universitar și preuniversitar, cadre militare, funcțio­nari în structuri de stat, diplomați, dar în primul rând buni creștini, mărturisitori ai dreptei noastre credințe ortodoxe. (Arhim.prof.dr. Mihail Daniliuc)