12 dec. 2023

Zilele „Mitropolit Veniamin Costachi”, ediția a VI-a, la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

În zilele de 11-12 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț s-a desfășurat activitatea spiritual-științifică „Zilele Mitropolit Veniamin Costachi”, aflată la a VI-a ediție, acțiune în cadrul căreia școala teologică nemțeană și-a cinstit patronul cultural.  (Mai multe fotografii aici…) 

În prima zi a manifestărilor, luni, 11 decembrie, părintele director, pr. prof. Viorel Laiu, înconjurat de soborul de preoți profesori ai Seminarului, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru ierarh și membrii familiei sale, căci pe 18 decembrie se împlinesc 177 de ani de la mutarea sa în veșnicie, iar pe 20 ale aceleași luni comemorăm 255 de ani de la nașterea Mitropolitului Veniamin Costachi, luminătorul Moldovei. 

Programul „Zilelor Veniamin” a continuat în foaierul clădirii principale a Seminarului, unde a avut loc vernisarea a trei expoziții realizate de elevii seminariști de la secția Patrimoniu cultural, coordonați de profesorii Dan Țârdea și Oana Grădinaru. Prima, intitulată „ Sfinții imnografi și melurgi în iconografie și grafică”, a cuprins icoane și lucrări în grafică dedicate anului comemorativ închinat cinstirii imnografilor și compozitorilor de muzică bisericească. În cea de-a doua, intitulată „Artă și rugăciune”, au fost expuse câteva exponate cu motive religioase realizate din argilă de elevii patrimoniști, coordonați de meșterul popular Ionela Lungu, de la Centru pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare din Piatra-Neamț (foto aici…) Mii de mulțumiri!. Cea de-a treia expoziție a cuprins icoane pe lemn realizate de elevii Seminarului de la secția Patrimoniu. 

„Zilele Seminarului” au continuat cu Simpozionul „Imnografia și muzica bisericească, rugăciune și comuniune a omului cu Dumnezeu”. Manifestarea spiritual-științifică a debutat cu un cuvânt de bun-venit al părintelui director Viorel Laiu, care a adresat un cald salut tuturor invitaților prezenți, profesori și elevi, subliniind importanța acestui eveniment între activitățile non-formale desfășurate la străvechea școală teologică. Au urmat la cuvânt: profesorul Marian Ionescu, director-adjunct al Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galați, doamna prof. Petronela Oltianu din partea Seminarului Teologic „Sfânta Parascheva” de la Mănăstirea Agapia, părintele profesor Daniel Țăranu din Partea Seminarului Teologic „Sfântul Gheorghe” din Botoșani, părintele prof. arhid. Ilarion Argatu, din partea Seminarului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași. Cuvântul de salut din partea Liceului Teologic din Piatra Neamț a fost rostit de către părintele prof. Dan Cojan, iar părintele profesor arhid. Paul Iușcă a transmis mesajul din partea Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Dosoftei” din Suceava. Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși a fost reprezentat de părintele arhid. Profesor Cosmin-Vlăduț Mironescu, care, la rându-i, a susținut o scurtă alocuțiune. A mai avut intervenție online și reprezentantul Seminarului Teologic din Dorohoi, părintele profesor Vasile Postolachi, iar din partea Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a vorbit părintele profesor Gheorghe Stan. 

În continuare, părintele profesor arhim. Mihail Daniliuc, coordonatorul simpozionului, a prezentat motivația alegerii temei prezentei manifestări non-formale, dorite ca o încununare a activităților organizate de școala teologică nemțeană în „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”, cu scopul de a evidenția locul și rolul muzicii bisericești în creșterea noastră duhovnicească, căci muzica bisericească ne umple de prezența iubirii lui Dumnezeu. 

A urmat, apoi, susținea referatelor de către elevi, tema simpozionului, „Imnografia și muzica bisericească, rugăciune și comuniune a omului cu Dumnezeu”, trezind interesul multor tineri de la seminariile prezente în acest an la „Zilele Veniamin Costachi”: Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din Galați, Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe” din Botoșani, Seminarul Teologic „Sfânta Parascheva” de la Mănăstirea Agapia, Seminarul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși, Liceul Teologic „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț și, desigur, școala gazdă.

După prezentarea tuturor referatelor, corul psaltic al Seminarului nemțean, condus de prof. Ioan Cornițescu, a intonat mai multe colinde. 

La finalul manifestării, elevii și profesorii participanți au primit diplome de participare, iar părintele director Viorel Laiu a mulțumit tuturor celor prezenți, precizând: „Muzica bisericească este un prețios tezaur ale Bisericii noastre dreptmăritoare, este rugăciune, este teologie trăită și sfântă mărturisire a iubirii față de Dumnezeu. Omul este permanent dator să aducă jertfă de mulțumire lui Dumnezeu, Creatorul său, arătându-și astfel recunoștința pentru toată facerea de bine primită de la Părintele luminilor, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Având în vedere toate acestea, dăm slavă lui Dumnezeu că am reușit și noi aici, la Seminarul nemțean, prin manifestările duhovnicești și științifice dedicate Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, să ne arătăm recunoștința față de cei care ne-au lăsat moștenire acest tezaur inestimabil numit imnografia și muzica bisericească. Este o datorie sfântă să ne arătăm gratitudinea pentru marii imnografi și melurgi ai Bisericii. Prin creațiile lor, noi ne bucurăm de efectele minunate ale muzicii bisericești, dar și ale imnelor liturgice, căci acestea susțin rugăciunea și intensifică viața liturgică a Bisericii. Vă mulțumim tuturor pentru participare și pentru dragostea și interesul pe care le manifestați pentru muzica bisericească”.

Marți, 12 decembrie, manifestarea „Zilele Seminarului”, aflată la ediția a VI-a, a continuat cu îndătinata conferință, susținută, în acest an, de părintele lector dr. Gabriel Nastasă, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, catedra Muzică bisericească. Părintele conferențiar a făcut o succintă istorie a muzicii bisericești, reliefând nu doar aspectele istorice, dar și pe cele duhovnicești ale cântării liturgice. „Prin muzica bisericească, noi comunicăm cu Dumnezeu. Noi exprimăm prin muzică evlavia noastră, credința noastră, pocăința și nădejdea noastră. Deci muzica bisericească are un profund caracter latreutic. Cântarea bisericească reprezintă și un act de mărturisire a dreptei credințe. În primele veacuri, ea avut și un pronunțat caracter apologetic, căci compozitorii urmăreau prin textele liturgice, imnele creștine, să combată ereziile timpului. Prin cântarea bisericească, noi îi mulțumim lui Dumnezeu în modul cel mai profund. Cântarea bisericească are și caracter comunitar: ne unește mai mult, ne ajută să trăim bucuria împreună rugăciunii”.

La finalul conferinței, părintele profesor a răspuns întrebărilor puse de elevii seminariști, întâlnirea încheindu-se pe acordurile colindelor intonate de corul Seminarului nemțean. (A consemnat Arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)