18 nov. 2023

Concursul „Cercetați Scripturile…”(Ioan 5,39), În Cadrul Săptămânii dedicate Bibilie, la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

CONCURSUL „CERCETAȚI SCRIPTURILE…”(IOAN 5,39), ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII DEDICATE BIBLIEI, LA SEMINARUL DE LA MĂNĂSTIREA NEAMȚ

Având în vedere importanța covârșitoare a Sfintei Scripturi pentru misiunea viitorilor slujitori ai bisericii, dar si pentru viața duhovnicească a fiecărui creștin, la îndemnul și cu binecuvântarea Preacucernicului Părinte Director Viorel Laiu, în perioada 13-19 noiembrie, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț,  s-au desfășurat o serie de activități menite să sporească interesul și dragostea elevilor seminariști pentru studiul Bibliei.

Așadar, sărbătoarea Sfintei Scripturi, statornicită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru data de 13 noiembrie a fiecărui an, a fost prelungită, la străvechea școală nemțeană, pe parcursul întregii săptămâni.

            A fost o săptămână deosebit de antrenantă, cu activități diverse: ateliere biblice, dezbateri la clasă, vizionare de filme documentare („Israel – pământul mântuirii”; „Manuscrise și meșteri tipografi. Biblia lui Șerban Cantacuzino”; „Manuscrisele de la Marea Moartă”, prezentări de carte: „Introducere în lectura duhovnicească a Scripturii” (Pr. Enzo Bianchi), „Și totuși Biblia are dreptate” (Werner Keller), „Mediul Noului Testament” (Eduard Loshe), o expoziție inedită de carte veche, ce și-a propus să aducă în atenția elevilor valoroase ediții ale Sfintei Scripturi, din secolele XVIII-XX; prezentări ale vieții unor importante personaje biblice vechi-testamentare.

Un moment aparte l-a constituit concursul „Cercetați Scripurile…”(Ioan 5,39), ediția I, în cadrul căruia aproximativ 100 de elevi s-au întrecut pentru a dovedi cât de temeinică este pregătirea lor, în domeniul teologiei biblice. Concursul a avut două secțiuni, una de Vechiul Testament, dedicată claselor a X-a, și una de Noul Testament, dedicată claselor a XI-a.

După desfășurarea probelor de concurs și analiza lucrărilor participanților, a fost stabilită și o ierarhizare atât individuală, cât și pe echipe (clase). Echipele câștigătoare au fost premiate cu câte un dicționar biblic, în trei volume, ce va fi așezat în biblioteca clasei, deosebit de util în studiul biblic. Premierea a fost și una individuală, „campionii” acestei competiții fiind apreciați, felicitați și răsplătiți cu diplome și cărți.

Concursul a fost unul deosebit de antrenant, elevii reușind să dovedească abilități deosebite în ceea ce privește deprinderea și dragostea de a lucra cu Sfânta Scriptură.

Activitățile dedicate Sfintei Scripturi, desfășurate în școala teologică de la Mănăstirea Neamț, au reușit, asftel, să aducă tinerilor seminariști, pe lângă multele informații prezentate, un plus de dinamism în dorința și dragostea pentru lecturarea scrierilor sfinte ale Vechiului și Noului Testament, dar și impulsul ca îndemnurile transmise prin aghiografi să prindă contur în viața lor de zi cu zi. Foto aici…

                                                                        Coordonator proiect,

                                                                        Prof. Gălușcă Mirel

14 nov. 2023

Manifestări dedicate Arhimandritului Victor Ojog la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț

În 2023, anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la cele veșnice (10 februarie), precum și 114 ani (13 noiembrie) de la nașterea marelui protopsalt și profesor de muzică bisericească, Arhim. Victor Ojog, fost mare eclesiarh și egumen al Mănăstirii Neamț. Aceste momente comemorative au prilejuit o serie de manifestări dedicate părintelui Victor Ojog, mare compozitor de cântări bisericești și profesor, pentru câțiva ani, la Seminarul nemțean, înscriindu-se în tematica anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești.
Activitățile dedicate cunoscutului protopsalt al secolului XX au debutat în locurile natale, comuna Colonești din județul Bacău, unde a fost organizat un simpozion prin care au fost scoase din negura uitării elemente importante ale vieții și personalității lui Victor Ojog. În acest context, școala din satul natal, precum și sala de festivități a Primăriei Colonești au primit numele „Arhimandritului Victor Ojog”. care, peste timp, face cinste locurilor unde Dumnezeu a rânduit să vadă lumina zilei.
Seria de manifestări închinate personalității neuitatului protopsalt a continuat în ziua de 13 noiembrie la Mănăstirea Neamț, chinovia de metanie a celui comemorat, unde s-a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului de către Preacuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Sauciuc, Starețul Mănăstirii Neamț, alături de soborul slujitorilor din mănăstire.
Pe 14 noiembrie, comemorarea a continuat la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, în locul unde părintele Victor Ojog a ostenit ca profesor, instruind în tainele psaltichiei multe generații de elevi.
Activitatea de la Seminar a debutat prin cuvântul părintelui director, Viorel Laiu, care a prezentat elevilor și profesorilor prezenți pe invitații și pe inițiatorii amplelor manifestări comemorative dedicate părintelui profesor Victor Ojog: domnul Sorin Brașoveanu, Administrator public al Consiliului Județean Neamț, strănepot de soră de-al părintelui Victor, inițiatorul activităților comemorative, domnul Iancu Valentin Mîrzac, Primarul comunei Colonești, locul de baștină a părintelui Ojog, preotul Alexandru Popescu, doamna preoteasă Popescu Cristina, tot din ținuturile natale ale arhimandritului Victor Ojog, precum și alte rude de-ale celui comemorat.
În continuare părintele Director Viorel Laiu a reliefat importanța acestor activități extrașcolare, menite să aducă în contemporaneitate paradigme luminoase din trecutul școlii teologice nemțene, dar și să familiarizeze pe elevii seminariști cu istoria instituției de învățământ, care a luat naștere sub streașina străvechii ctitorii mușatine. De altfel numele părintelui Ojog este cunoscut elevilor seminariști căci ei sunt inițiați în studiul cântărilor Vecerniei și Utreniei având ca material de studiu Anastasimatarul compus și tipărit de el, iar, începând din anul 2018, o sală de clasă a Seminarului poartă numele acestuia.
A urmat expunerea doamnei profesor Popescu Cristina, care a întocmit o biografie detaliată a celui comemorat, din care cei prezenți au aflat repere importante din viața și activitatea arhimandritului Ojog, viețuitor al marii Lave nemțene.
În continuare, părintele profesor Mihail Daniliuc a adus în fața auditoriului o serie de informații inedite din perioada „Golgotei” părintelui Victor Ojog, culese de la doamna Dumitrița Rusu din Piatra Neamț, în casa căreia părintele a fost găzduit aproape 12 ani, timp în care fusese taxator de bilete la I.R.T.A. Piatra-Neamț, după ce a părăsit obștea Mănăstirii Neamț, fiind alungat prin Decretul 410 din octombrie 1959.
La finalul simpozionului părintele director a mulțumit invitaților subliniind că „profesorii adevărați nu mor atunci când sunt puși în morminte, ci «trăiesc» prin învățăceii săi, sau prin cărțile ce le-au scris. Părintele Victor Ojog, deși plecat din această viață în urmă cu jumătate de secol, continuă să fie prezent printre noi și cu noi, prin amintirile frumoase așternute spre neuitare de cei l-au cunoscut și prețuit, dar și prin frumusețea cântărilor compuse ori aranjate de el, care încă se mai aud psalmodiate și astăzi prin biserici”. Mai multe fotografii aici…
Activitatea științifică a fost încununată de slujba Parastasului, săvârșită în Biserica „Sf. Ioan Iacob” a Seminarului de către părintele Director Viorel Laiu, alături de părinții profesori din școală, la finalul căreia, corul școlii, coordonat de profesorul Ioan Cornițescu, a adus celor prezenți bucuria întâlnirii cu protopsaltul Victor Ojog, prin interpretarea unor cântări din Anastasimatarul editat și tipărit de marele protopsalt nemțean. (Arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)
14 nov. 2023

„Lecția de meșterit”

O activitate extrașcolară apreciată de elevi, revine în patrulea an consecutiv, la Seminarul Teologic Ortodox ,,V. Costachi” de la mănăstirea Neamț, grație colaborării frumoase cu meșterul popular Ionela Lungu din Humulești.
În avans de zilele școlii, ne-am gândit ca în atelier să realizăm obiecte modelate în argilă, viitoare exponate, alături de tematica grafică și iconografică, legată de anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. Imnele și psalmii sunt rugăciuni purtate către Bunul Dumnezeu de îngeri. Michelangelo Buonarroti spunea că ,, Am văzut îngerul în piatră și am sculptat până l-am eliberat”. De aici și ideea că tinerii învățăcei de la secția Patrimoniu Cultural o exersează deopotrivă să elibereze frumosul în arta lor. Motivele inspirate de sărbătoarea sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, îngerii intermediari între Dumnezeu și lume, au fost reprezentați în plan sau spațial, dar și încercări de lucru cu foițe metalice decorate pe suport de lemn.
Obiectivele urmărite au fost cunoașterea și exersarea tehnicii modelajului, interpretarea simbolisticii creștine într-o tehnică nouă, exprimarea creativă în compoziții specifice și lucrul în echipă. Lucrările vor fi îmbogățite cromatic, iar finalitatea demersului va fi expunerea în cadrul expoziției dedicate Zilelor Seminarului în luna decembrie, a acestui an.
Activitatea s-a desfășurat astăzi 14 noiembrie 2023, la invitația profesorului de arte vizuale și patrimoniu cultural Oana Grădinaru, în cadrul parteneriatului cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț. Meșterul popular ne- a pus la dispoziție, atât lutul ca material de lucru, cât și instrumentele specifice: eboșoare, sucitoare, fire etc și s-a aplecat cu răbdare, pasiune și sfaturi către elevii clasei a XI a Patrimoniu Cultural. Ambianța la care a contribuit expoziția de toamnă organizată în clasă și fondul muzical medieval, a îmbogățit activitatea. 
Mulțumim Pr. director Viorel Laiu pentru deschiderea spre activități extrașcolare și continuitatea acestui proiect, care sperăm să-i apropie pe tinerii liceeni de tradițiile noastre populare, sau cum spune și meșterul popular Ionela Lungu „nevoia de a ne cunoaște străvechile rădăcini”. (prof. Oana Grădinaru)
09 nov. 2023

Părintele profesor Mihai Vizitiu, la a 85-a aniversare

 
În biserica Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, din cadrul seminarului nemțean, a avut loc un frumos moment aniversar, organizat de Preacucernicul Părinte Director, prof. Viorel Laiu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan și dedicat celei de-a 85-a aniversare a părintelui profesor Mihai Vizitiu. Evenimentul a debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, la care a participat părintele lector univ. dr. Cezar Hârlăoanu, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, ca delegat al chiriarhului moldav. Din sobor au mai făcut parte: arhimandritul Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, arhimandritul Vichentie Amariei, starețul Mănăstirii Secu, părintele Director Viorel Laiu, părintele profesor Ioan Mihoc, precum și alți preoți profesori, cadre didactice ale școlii, dar și câțiva din foștii elevi seminariști și studenți ai părintelui aniversat.
De față au fost primarul orașului Târgu Neamț, domnul Vasilică Harpa, primarul comunei Vânători-Neamț, doamna jr. Maria Petrariu, domnul inspector, prof. Mihai Giosan, de la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, consilieri locali, cadre didactice, credincioși și elevi seminariști.
După oficierea slujbei, părintele director Viorel Laiu a rostit un frumos „laudatio”, evidențiind bogata activitate didactică a părintelui profesor Mihai Vizitiu, dascăl pentru nenumărate generații de elevi și studenți, pe cea editorială, însumând numeroase cărți, studii și articole, precum și pe cea administrativă, ca director al școlii din Buzieni-Botoșani, timp de trei ani, și al Seminarului Teologic de pe lângă Mănăstirea Neamț, timp de treisprezece ani, ca secretar științific al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, timp de zece ani, și, respectiv, de consilier al Sectorului Educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, timp de peste două decenii.
Părintele profesor Cezar Hârlăoanu i-a înmânat sărbătoritului ordinul „Sfântul Ioan Iacob, noul Hozevit” din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a transmis mesajul de felicitare și recunoștință al Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Doamna primar al comunei Vânători Neamț i-a conferit Părintelui Mihai Vizitiu titlul de „Cetățean de Onoare” al comunei Vânători-Neamț, rostind totodată un cuvânt de recunoștință din partea vânătorenilor.
Părintele stareț al lavrei nemțene, Arhim. Benedict, i-a dăruit sărbătoritului o frumoasă icoană cu chipul Născătoarei de Dumnezeu, Îndrumătoarea, de la Mănăstirea Neamț, dorindu-i să se afle și pe mai departe sub proteguirea Maicii Domnului, cea care l-a binecuvântat și ocrotit toată viața.
Părintele profesor Ioan Mihoc i-a oferit celui omagiat un frumos buchet de flori, mulțumindu-i pentru rodnica activitate pastoral-misionară desfășurată la biserica „Adormirii Maicii Domnului”, unde slujește de un sfert de veac.
După alocuțiunile de felicitare și omagiere rostite a urmat la cuvânt părintele profesor Mihai Vizitiu, care a mulțumit lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate cele primite de la Părintele ceresc „de la Care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit” (Iacov 1, 17). A adresat, apoi, cuvânt de recunoștință Părintelui Patriarh Daniel, pentru încrederea acordată în lunga colaborare atât ca profesor, cât și ca responsabil al Sectorului Învățământ din cadrul administrației eparhiale. În chip deosebit a mulțumit pentru ordinul primit acum, al „Sfântului Ioan Iacob noul Hozevit”, născut în pământul binecuvântat al Botoșanilor, la fel ca și sfinția sa. Cuvinte de apreciere a transmis vorbitorul și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, dar și părintelui director Viorel Laiu, tuturor părinților coslujitori de la Parohia „Adormirii Maicii Domnului”, familiei sale, cât și celor prezenți.
La finalul evenimentului, invitații au dăruit părintelui profesor Vizitiu cadouri simbolice și buchete de flori, urându-i îndelungată înzilire, întru sănătate, și imortalizând momentul aniversar în numeroase fotografii. (Arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)
06 nov. 2023

„Ceahlăul literaturii române” sărbătorit la Seminar

Toamna aurie de noiembrie, cu raze blânde de soare ne-a amintit de Mihail Sadoveanu. L-am sărbătorit la 143 de ani de la naștere, printr-o vizită. Profesori și elevi de la Seminarul nemțean l-au redescoperit „pe Ceahlăul Literaturii române”, iar în mijlocul lor s-a aflat Arhim. Prof. Dr. Mihail Daniliuc, care le-a vorbit celor prezenți despre opera sa vastă, despre pasiunile scriitorului, dar și despre momentele importante petrecute la Vovidenia. O emoție deosebită au trăit cei prezenți,auzind vocea lui Sadoveanu care citea din poveștile lui Creangă. Ochii tuturor au fost încântați de cărțile și lucrurile vechi pe care le-au revăzut în muzeu.