Debut de an școlar 2023-2024

Început de an școlar la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, de la Mănăstirea Neamț

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și-a primit cu drag elevii pentru un nou an școlar, 2023-2024. Prima zi de școală a debutat prin oficierea Sfintei Liturghii, în biserica Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, de către un sobor de preoți, condus de părintele profesor Mihai Vizitiu, delegatul Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan, care, după citirea Sfintei Evanghelii a ținut și o frumoasă omilie. Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele profesor Viorel Laiu, Directorul școlii teologice, alături de părintele profesor Ioan Mihoc, fostul director al școlii   și de părinții profesori, membri ai corpului profesoral, dar și de alți preoți, părinți sau rude ai seminariștilor. Împreună cu preoții s-au rugat elevii și elevele de la cele două specializări, Teologie Ortodoxă, respectiv, Patrimoniu cultural, mulți din ei fiind însoțiți, după o frumoasă tradiție, de părinții lor.

După dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșit slujba de Te-Deum, pentru binecuvântarea noului an școlar. La momentul cuvenit părintele profesor Mihai Vizitiu a transmis cuvântul de binecuvântare a chiriarhului: „Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan vă transmite arhiereasca binecuvântare și spor de lucrare dintru început de an școlar, într-un moment în care Biserica trebuie să arate care este rolul și misiunea ei, mai ales rostul și chemarea tinerilor care vin în acest Seminar de la Mănăstirea Neamț, care este o școală de veche tradiție, fiind întotdeauna un etalon în ceea ce privește pregătirea viitorilor slujitori ai sfintelor altare, fie părinți monahi în mănăstiri sau preoți de enorie. Părintele nostru Mitropolit dorește ca acest Seminar să continue să formeze misionari ai Bisericii lui Hristos, care să facă cinste acolo unde vor ajunge ca slujitori sfințiți sau specialiști în alte domenii”.

 Părintele Director, Viorel Laiu, a adresat un cuvânt de bun- venit tuturor elevilor seminariști, salutând în mod deosebit pe elevii din Republica Moldova și pe cei din Ucraina, care au ales să studieze la școala teologică nemțeană, un seminar cu tradiție de aproape două secole. De asemenea, părintele director a  adăugat în cuvântul său: „Prin această rugăciune rostită la început de an școlar îi mulțumim Domnului și-i cerem ajutorul căci fără Dumnezeu nu putem face nimic bun (Ioan 15, 5). Înălțăm rugăciune de recunoștință și ocrotitorilor școlii noastre: Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, dar și Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Mulțumim, totodată, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru dragostea părintească ce o manifestă pentru școala noastră. Mulțumim și Preasfințiților Părinți Antonie, Episcop de Bălți și Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care au încurajat și îndrumat mulți tineri din eparhiile Preasfințiilor lor să studieze în școala noastră. Mulțumirile sunt adresate, deopotrivă și colectivului didactic al școlii noastre, tuturor ostenitorilor Seminarului, dar și Primăriei Vânători-Neamț, reprezentate prin domnul ec. Vasile Bârliba consilier local, și domnul Robert Bârliba, administrator public, ca delegați ai doamnei Primar, jr. Maria Adriana Petrariu”.

Adresându-se elevilor, părintele director a subliniat: „dragi elevi seminariști, vă aflați la vârsta căutărilor și a marilor idealuri. În această dorință firească de a scruta viitorul, și de a-l zidi cât mai durabil  să nu uitați că Mântuitorul Hristos vă este alături, binecuvântându-vă și oferindu-vă ca modele de sinceritate și puritate: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” (Marcu 10, 15). Aici, la Seminar, alături de colegii profesori, ne vom strădui să vă oferim, pe lângă cunoștințe teologice, și o formare spirituală pe măsură pentru a trăi viața în comuniune de iubire față de Dumnezeu și de oameni, ajutându-vă să cultivați valori permanente: dragostea față de Biserică și neam, recunoștința față de părinți, profesori și binefăcători, prietenia, dărnicia și întrajutorarea.

            Acum, la început de an școlar, vă doresc dragi elevi și eleve, să fiți preocupați mereu de a-L căuta pe Hristos, Calea Adevărul și Viața, (Ioan 14, 6). Să fiți însetați de cunoaștere, căci „înțelepciunea este pentru oameni comoară nesfârșită; cei care se folosesc de ea se fac prietenii lui Dumnezeu, pentru darurile agonisite de învățătură“ (Înțelepciunea lui Solomon 7, 14).

            În cuvântul său delegatul Primăriei Vânători-Neamț, domnul ec. Vasile Bârliba, a transmis conducerii Seminarului, elevilor și profesorilor, urările de bine pentru noul an școlar din partea doamnei Primar, jr. Maria-Adriana Petrariu, precum și încredințarea fructuoasei colaborări dintre între cele două instituții, ca și până acum.

La final toți cei prezenți au împlinit frumoasa tradiție de a realiza o fotografie de grup pe scările frumoasei biserici Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, din curtea Seminarului nemțean. (A consemnat arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)