31 ian. 2019

Patronii spirituali ai învățământului teologic cinstiți la Seminarul de la Mănăstirea Neamț

Penultima zi a lui Gerar marchează cinstirea Troiței de Arhierei încă de la finalul veacului al XI-lea iar din 1936 cei trei stâlpi ai Ortodoxiei au fost aleși ca ocrotitori ai învățământului teologic.

Ca în fiecare an, această importantă zi pentru școlile teologice a fost marcată prin activități liturgice și cultural-duhovnicești la seminarul nemțean. Manifestările dedicate Sfinților Trei Ierarhi au debutat cu vecernia unită cu litia ce a fost săvârșită în biserica seminarului și au  continuat în dimineața zilei de 30 ianuarie prin săvârșirea utreniei și a dumnezeieștii liturghii de către un sobor de preoți, profesori ai instituției teologice. Cu acest prilej, părintele diacon Ilarion Argatu a rostit un emoționant cuvânt de învățătură îndemnând pe tinerii seminariști să așeze în viața de zi cu zi pilda luminoasă a Sfinților Trei Ierarhi. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului fiind pomeniți atât ctitorii străvechiului seminar nemțean cât și profesorii și elevii trecuți la cele veșnice.

Programul a continuat în sala de festivități a seminarului unde, în cadrul programului organizat de prof. Gălușcă Mirel, au fost prezentate și discutate aspecte importante din activitatea octoritorilor învățământului teologic. Au fost scoase în prim plan mai ales legăturile pe care cei trei mari ierarhi le-au avut cu strămoșii noștri, evidențiindu-se în special aportul Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Ioan Gură de Aur pentru întărirea credinței și organizarea creștinismului din spațiul nord dunărean. De asemenea, elevii au prezentat fragmente edificatoare din valoroasa operă ierarhilor prăznuiți.

Un moment mult așteptat din cadrul manifestărilor dedicate Troiței de Arhierei a fost concursul intitulat „Viața Sfinților Trei Ierarhi – izvor de ispirație și lumină pentru tinerii seminariști”. Concursul a avut trei secțiuni: 1.Verificarea unor cunoștințe din viața și activitatea Sfinților Trei Ierarhi; 2. O secțiune de eseuri și poezie. La prima secțiune a participat câte o echipă de trei elevi de la fiecare clasă. După antrenanta sesiune de întrebări au fost desemnați și câștigătorii: Premiul I – echipa clasei a IX-a Pastorală; Premiul al II-lea: echipa clasei a XII-a Pastorală; Premiul al III-lea – echipa clasei a XII-a Pastorală; Mențiune: echipa clasei a XI-a Pastorală.

La secțiunea eseu și poezie au fost evaluate 26 de lucrări ce au evidențiat modul în care tinerii seminariști și-au împropriat modelul luminos al celor trei „vase ale luminii”, după cum frumos sunt numiți în cântările bisericești. Premiul I la această secțiune a fost obținut de elevii Mocanu Mihai (XII Pastorală) și Carp Andrei (X Pastorală), Premiul al II-lea a fost obținut de Puiu Ioan Alexandru (IX Pastorală) iar Premiul al III-lea – Covasan Ion (XII Pastorală).

La finalul concursului Părintele Director Viorel Laiu a rostit un cuvânt prin care a îndemnat ca tinerii semnariști să aibă zi de zi în minte și gând dorința de a pune în lucrare exempul oferit de Sfinții Trei Ierarhi. Elevii care s-au evidențiat la cele două secțiuni ale concursului au fost felicitați oferindu-li-se diplome și premii.

Manifestările au au fost încheiate prin agapa frățească, o masă festivă organizată în catina școlii, la care au participat elevii, întregul colectiv didactic al seminarului cât și oaspeții prezenți la aceste momente deosebite.

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi rămâne pentru întregul colectiv al seminarului nemțean, profesori și elevi, un reper duhovnicesc și un îndemn de a lucra cu dragoste, devotament și dedicare în slujirea Bisericii lui Hristos.

15 ian. 2019

„Luceafărul poeziei românești” sărbătorit la Neamț

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț a fost astăzi în sărbătoare. La împlinirea a 169 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu s-a organizat o manifestare în memoria „omului deplin al literaturii române”. La aceste eveniment au participat primarul comunei Vînători-Neamț, d-na Maria-Adriana Petrariu, d-na bibliotecar al comunei Coșofreț Maria, cadre didactice și elevi ai Seminarului. Activitatea a debutat cu un parastas în memoria poetului urmat de un cuvânt de bun venit rostit de pr. prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului, și de cuvântul doamnei primar care apreciază activitățile constante organizate de Seminarul de la Neamț.

Părintele Arhim. Mihail Daniliuc a arătat în cuvântul său că aceste activități se datorează și faptului că o perioadă de timp Eminescu a viețuit la Mănăstirea Neamț. Activitatea deosebită a fost marcată și de elevi, îndrumați de profesorii de limba română, prin câteva poezii și referate dedicate „luceafărului poeziei românești”. În final, părintele director a mulțumit tuturor pentru participare, îndemnându-i să păstreze această frumoasă tradiție de a ne sărbători, în fiecare an, „poetul nepereche”.