Lista funcțiilor din cadrul Seminarului Teologic de la Manastirea Neamt ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la 30.09.2022

page1image74451184