31 ian. 2022

Activități dedicate ocrotitorilor învățământului teologic la Seminarul de la Mănăstirea Neamț

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, aleși încă din 1936 ca patroni ai școlilor teologice, a fost un moment de intensă bucurie duhovnicească și culturală la Seminarul „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Ca în fiecare an, această importantă zi pentru școlile teologice a fost marcată prin activități liturgice și cultural-duhovnicești la seminarul nemțean.

Manifestările dedicate Sfinților Trei Ierarhi au debutat în ajunul sărbătorii prin săvârșirea  vecerniei unită cu litia în biserica seminarului și au  continuat în dimineața zilei de 30 ianuarie cu utrenia  și a dumnezeiasca liturghie. Cu acest prilej a fost a rostit și un  cuvânt de învățătură prin care tinerii seminariști au fost îndemnați  să așeze în viața de zi cu zi pilda luminoasă a Sfinților Trei Ierarhi. În cadrul Sfintei Liturghii au fost pomeniți atât ctitorii străvechiului seminar nemțean cât și profesorii și elevii trecuți la cele veșnice.

Programul a continuat în sala de festivități a seminarului unde au fost prezentate și discutate aspecte importante din activitatea ocrotitorilor învățământului teologic. Părintele Arhimandrit Mihail Daniliuc, profesor pentru discipline istorico-teologice, a deschis activitatea subliniind câteva aspecte legate de contextul în care și-au desfășurat misiunea cei trei coloși ai teologiei.

Miezul acestei întâlniri a fost conferința susținută de invitatul special al evenimentului, Pr. Lect. Univ. Dr. Liviu Petcu, cadru didactic la Facultatea de Facultatea de Teologie „Dumitru Staniloae” din Iași, specialist în Patrologie. Sfinția sa a susținut o comunicare online având ca temă: „TREIMEA DE SFINȚI: VASILE, GRIGORIE ȘI IOAN, PARADIGME DE VIAȚĂ PENTRU TINERII TEOLOGI”, prin care a dovedit că mesajul și exemplul Sfinților Trei Ierarhi este la fel de actual și astăzi. Totodată,  distinsul conferențiar a oferit elevilor numeroase sfaturi practice pentru o trăire frumoasă atât în școală cât și în familie, subliniind rolul de educator și formator de suflete ale preotului. Din acest motiv, preoția presupune atât o pregătire intelectuală temeinică cât și o viețuire morală ireproșabilă. Sfaturile distinsului conferențiar nu s-au limitat doar la elevii de la secția pastorală, care doresc să urmeze calea preoției, ci s-au îndreptat în egală măsură și către iubitorii de frumos din clasele de patrimoniu. Aceștia au fost îndemnați să învețe de la Sfinții Trei Ierarhi perseverența, devotamentul și dragostea de a-l mărturisi pe Dumnezeu, ei urmând a-L face cunoscut prin sensibilitatea lor așezată cu migală în icoană.

            Un moment mult așteptat din cadrul manifestărilor dedicate Troiței de Arhierei a fost concursul intitulat „Viața Sfinților Trei Ierarhi – izvor de ispirație și lumină pentru tinerii seminariști”, ajuns la cea de-a treia ediție. Competiția a constat în verificarea unor cunoștințe din viața și activitatea Sfinților Trei Ierarhi; au a participat câte o echipă de trei elevi de la fiecare clasă. După antrenanta sesiune de întrebări au fost desemnați și câștigătorii: Premiul I – echipa clasei a XII-a Pastorală; Premiul al II-lea: echipa clasei a IX-a Pastorală; Premiul al III-lea – echipa clasei a XI-a Arte și XII Arte; Mențiune: echipa clasei a X-a Pastorală. Cu multă bucurie, întregul colectiv profesoral a constatat seriozitatea și temeinica pregătire a elevilor înscriși în concurs.

La finalul concursului Părintele Director Viorel Laiu a rostit un cuvânt prin care a îndemnat  tinerii seminariști să aibă zi de zi în minte și gând dorința de a pune în lucrare exemplul oferit de Sfinții Trei Ierarhi. Elevii care s-au evidențiat în cadrul concursului au fost felicitați oferindu-li-se diplome și premii.

Nu au lipsit și momentele sensibile din cadrul evenimentului. Corul școlii a intonat câteva imne dedicate Sfinților Trei Ierarhi iar elevii de la secția arte și-au exprimat omagiul față de ocrotitorii învățământului teologic prin creion și culoare.

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi rămâne pentru întregul colectiv al seminarului nemțean, profesori și elevi, un reper duhovnicesc și un îndemn de a lucra cu dragoste, devotament și dedicare în slujirea Bisericii lui Hristos.

                                                                                                            Prof. Mirel Gălușcă

24 ian. 2022

SERBAREA UNIRII PRINICIPATELOR LA SEMINARUL NEMȚEAN

Serbarea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române a constituit un moment de sărbătoare și de mare bucurie la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț. Cu acest prilej, elevii și profesorii au participat la un program cultural-artistic cu scopul de a redescoperi importanța covârșitoare a evenimentului de la 24 ianuarie 1859.

Corul „Gloria Dei” a interpret următoarele piesele corale:

Avem o mândră țară

Pe-al nostru steag e scris Unire!

Hora Unirii în jurul „Movilei Unirii” din curtea seminarului

Având genericul „Hai să dăm mână cu mână”, activitatea a debutat printr-un cuvânt de deschidere adresat de prof. Mirel Gălușcă. Acesta a subliniat importanța actului de la 24 ianuarie 1859 și faptul că readucerea în atenție a acestor evenimente reprezintă un gest firesc, Unirea Principatelor fiind dintru început salutată cu mult entuziasm de către elevii de atunci ai școlii.

A urmat punctul culminant al întâlnirii, conferința invitatului special, a domnului Lect. Univ. Dr. Bogdan Adrian Ceobanu, cadru didactic la Facultatea de Istorie din Iași, specialist în Istoria Modernă a Românilor. Acesta a a realizat o comunicare deosebit de consistentă și incitantă ce a avut ca subiect: „Diplomații Unirii Principatelor”. Întâlnirea a fost moderată de prof. Gălușcă Mirel care a adresat invitatului și întrebările venite din partea elevilor dornici să cunoască mai multe sau să le fie lămurite chestiuni legate de proeminenta personalitate a „Domnului Unirii”.

Elevii au omagiat actul unirii prin cântece și un recital de poezii. Printre poeziile aduse în atenția publicului a fost și „Imnul lui Cuza” – un poem dedicat marelui domnitor, scris de către viitorul episcop cronicar Narcis Crețulescu, elev la seminarul de la Neamț în timpul Unirii Principatelor. Așezat pe note de fratele Mihail Ardeleanu, Imnul lui Cuza a fost cântat de elevii de atunci în jurul monumentului „Movila Unirii”, ridicat tot de seminariști în cinstea împlinirii dezideratului de veacuri al românilor. Recitalul de poezii a fost urmat de punerea în scenă a scenetei „Moș Ion Roată și Unirea” de către elevi din clasa a XI-a Arte.

O intervenție deosebită a fost și cea a părintelui Radu Mazilu, fost profesor de istorie la seminarul nemțean, care a evidențiat câteva aspecte legate de proiectele de unire din secolele XVII-XVIII.

Corul seminarului a transpus istoria în cântec, intonând „Hora Unirii”, „Avem o mândră țară” și „Pe-al nostru steag”. Momentul artistic a fost urmat de o prezentare a elevului Mihalache Eugen din clasa a XII-a Pastorală, care a reliefat evenimentele derulate la Iași și București ce au condus la înfăptuirea Unirii.             

Concluziile evenimentului au fost prezentate de către Părintele Profesor Viorel Romus Laiu, directorul seminarului. A evidențiat importanța acestor evenimente în viața elevilor și a școlii, precum și faptul că Seminarul de la Mănăstirea Neamț își dorește să formeze și buni patrioți.

 Evenimentul a fost încheiat într-o notă sensibilă, întrucât a fost vernisată o expoziție cu lucrări dedicate Unirii realizate de către elevii școlii, coordonați de către prof. Oana Grădinaru și prof. Dan Țârdea, urmată de tradiționala Horă a Unirii în jurul monumentului ridicat de elevii seminariști în anul 1859.

Prof. Bălău Marcela și Mirel Gălușcă    

14 ian. 2022

Poetul Mihai Eminescu sărbătorit la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

Atmosferă de sărbătoare la Seminarul Teologic Ortodox ” Veniamin Costachi ” de la Mănăstirea Neamț! Elevii și cadrele didactice l-au sărbătorit pe „omul deplin al culturii române” – Mihai Eminescu.

Evenimentul a debutat cu slujba Parastasului săvârșită de părintele director Viorel Laiu împreună cu părinții profesori ai seminarului, prezenți la această manifestare, în catedrala Sf. Ioan Iacob de la Neamț – paraclis al seminarului. Partea culturală s-a desfășurat în sala de festivități cu o amplă expunere a părintelui arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc. care a evidențiat omul – Mihai Eminescu – iubitor și practicant al rugăciunii. Sfinția sa a evidențiat relația poetului cu rugăciunea, arătând faptul că din „copilărie poetul a cunoscut și a îndrăgit atmosfera de rugăciune de la mănăstirea Agafton unde mergea adesea la cele patru surori ale mamei, monahii și schimonahii”. Au fost recitate versuri din opera eminesciană de către elevi, sub îndrumarea doamnelor profesoare Cristina Grigore și Laura Panaite. De asemenea, au fost interpretate câteva cântece corale pe versuri eminesciene de către seminariști prin coordonarea părintelui profesor Ștefan Cenușă și a domnului profesor Adrian Cojocaru. Finalul activității a prins și culoarea firească, prin expoziția de desene și picturi pe teme eminesciene, realizată de elevii de la secția patrimoniu cultural sub îndrumarea doamnei profesor Oana Gradinaru.