Etapa  a III-a, sesiunea august 2016

 

Înscrierea candidaților:                           29 august 2016

Desfășurarea probelor de aptitudini:      30 august 2016

Afișarea rezultatelor:                               31 august 2016


Nr. locuri:

– specializarea TEOLOGIE  Ortodoxă, cursuri de zi   (clasă de băieţi)                       – 11

– specializarea TEOLOGIE  Patrimoniu cultural, cursuri de zi (clasă de băieţi şi fete) –  2

 Dosarul de înscriere:

  1. Cerere de înscriere (tip)
  2.    Binecuvântarea Chiriarhului locului, în original

NOTĂ :

a)Candidaţii din Eparhia Iaşilor vor completa o cerere tip  la secretariatul şcolii;

b)Candidaţii din celelalte eparhii vor prezenta odată cu înscrierea şi binecuvântarea chiriarhului locului, în original.

3.Fişa de înscriere, în  original

4.Foaia matricolă pentru clasele V – VIII, cu calculul mediei generale, în original

5.Recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh, în original

  1.   Certificat de botez (ortodox), în original
  2.   Certificat de naştere, copie legalizată
  3.   Cartea de identitate, original și xerocopie
  4.   Fişa medicală, în original, conform modelului din Anexa nr.1
  5. Avizul epidemiologic, în original

 

NOTĂ : Se pot solicita informații suplimentare prin tf/fax – 0233251876, email – stvcmn@yahoo.com