Vineri, 29 iunie, de ziua Sfinților Apostoli Petru si Pavel, la Liceul de Arta ,,Victor Brauner” Piatra Neamt, au fost sărbătorite cadrele didactice. Activitatea a fost organizată de Revista Cadrelor Didactice ,,Apostolul” și Sindicatul din Învățământ și Cercetare, în colaborare cu Asociația Învățătorilor din Județul Neamț. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Județean, Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Neamț.

Au fost alocuțiuni din partea reprezentanților instituțiilor, a foștilor și actualilor inspectori școlari și cadre didactice, care au subliniat importanța în viața tuturor, a învățătorului. Acesta privit ca un întreg concept, după modelul învățătorului Iisus Hristos.

În cadrul evenimentului au fost premiate 5 cariere didactice model, din învățământul nemțean, printre care și cea a domnului profesor Dan Țârdea. Pentru fiecare premiant, a fost susținut un laudatio despre întreaga viață și carieră. Florile, diplomele și plachetele au întregit momentele emoționante. Felicitări tuturor !

Multumim colegului nostru, profesor Dan Tardea, pentru modelul care ne este !

În continuare, atașăm conținutul laudatio susținut de doamna profesoară Oana Grădinaru:

 

Onorată audiență.        

Sărbătorim astăzi o minunată carieră didactică și artistică.

         Este pentru mine un  moment unic, memorabil, să fiu în postura de a omagia personalitatea mentorului, profesorului, cu o bogată activitate didactică și artistică, care i-a adus un prestigiu recunoscut. La acestea se adaugă caracterul, profesionalismul, angajamentul față de tot ceea ce depinde de domnia sa, relaționarea cu cei din jur, principiile sănătoase și autoritatea morală care completează o unică identitate, aceea a domnului profesor Dan Țardea.

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ,,Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.” În acest caz educatorul, profesorul este prin vocație și artist, dublând astfel bucuria pe care o transmite celor din jur. Format pe puternice fundamente creştine, este un OM de speţă rară, dintre cei aleşi, un Domnul Trandafir din altă epocă.

           Există oameni „binecuvântaţi de Dumnezeu”, care sfințesc locul, cu atât mai mult cu cât acesta este de o reală valoare și istorie. Altruist din fire a influenţat în bine viaţa celor care au avut şansa să îi fie prin preajmă, contribuind deasemeni la bunul renume pe care îl au  liceele de  a căror carieră se leagă numele domnului profesor, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ M-rea Neamț şi Liceul Tehnologic,,Vasile Conta” Tg. Neamț.

          Permiteți-mi câteva repere semnificative, din viața și activitatea domniei sale. Profesorul Dan Țârdea s-a născut în com. Pipirig,  judeţul Neamt, la  12 Decembrie 1958, fiind primul  copil al unei familii de contabili.  A studiat la Liceul de Artă „George Apostu”, Bacău promoția 1977.

          Perseverența , ambiția, optimismul au făcut ca din a 7 a încercare să reușească în acele vremuri, admiterea la Universitatea Națională de Arte București, finalizând studiile în 1989.  Surprinzător este faptul că și sora dumnealui a devenit tot profesor de arte plastice.

          După terminarea  studiilor, primește repartiție ca desiner în industria textilă de atunci și locuiește în București. Se căsătoreşte cu cadrul militar Muraru Irina, cu care are doi copii, Ana Maria și Danuț. Copii care i-au adus împlinire și reală satisfacție, recunoscuți fiind în IT în țară și peste hotare.

         Revine mai aproape de casă în 2000, an în care ne-am cunoscut și am devenit colegi, la Liceul economic ,,Vasile Conta” Tg. Neamț, ulterior și la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ M-rea Neamț. S-a implicat cu dăruire și devotament înca de la debutul secției de Patrimoniu Cultural, a realizat primele ateliere de creație, schimbându-și totodată și viziunea artistică, remarcându-se în expoziții cu icoană bizantină.

Pictorul francez Eugene Delacroix spunea: ,, Nu poate deveni artist, decât acela care iubește natura’’. Și acest fapt îl confirmă ca artist, deoarece printre pasiuni, animalele sunt pe primul loc, are un cățel cu un nume care trădează optimismul stăpânului:  Happy, apoi pescuitul, florile, natura în  general.

         Obţine toate gradele didactice, iar pentru rezultatele deosebite obţinute de elevii săi, pentru implicarea în problemele şcolii, ale comunităţii, devine Profesor metodist, membru al Consiliului Consultativ al ariei curiculare Arte în cadrul ISJ Neamt și Lider de sindicat.

          În urma participării la „Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor“, secțiunea „Icoane“, organizată anual de Ministerul Educației Naționale, elevii îndrumați de profesorul Dan Țârdea au obținut  30 de premii: 11 premii I, 7 premii II, 8 premii III și 4 mențiuni.

      Numeroase premii au fost obținute la concursurile de profil artistic și la concursurile interdisciplinare educative, în țară și străinătate: Macedonia, Slovenia, China. O altă contribuție adusă învățământului nemțean de către profesorul Dan Țârdea a fost și câștigarea Trofeului „Olimpiades de la Francophonie, des Arts et de la Culture“ și a Marelui Premiu la Concursul Internațional „Small Montmartre of Bitola“.

          Activitatea profesorului Dan Țârdea a fost apreciată prin diplome de excelență acordate de ministerul de resort, de Patriarhia Română, administrația locală din Târgu Neamț etc.

          A alimentat secțiile de artă ale universităților din țară: București, Cluj, Iași, cu  absolvenți talentați care au fost printre primii studenți până la finalul studiilor, aceștia confirmând și ulterior vocația. A primit mulțumiri și felicitări din partea  a numeroși profesori universitari, dar și mulțumirea și satisfacția elevilor ajunși studenți, atunci când au realizat că sunt printre cei mai buni.

          Inteligenţa, creativitatea, ambiţia, uriaşa putere de muncă, grija faţă de tânăra generaţie şi dragostea pentru scoală și elevi, au făcut din domnul Dan Țârdea unul dintre cei mai respectați şi îndrăgiți profesori în lumea școlii Nemțene și nu numai. Recunoaștere dovedită și prin nominalizarea  și câștigarea titlului de ambasador al educației Nemțene în 2017.

 Ca artist expune în țară, dar și în străinătate, în perioada șederii în București, după revenire se profilează pe realizarea de catapetesme pentru biserici. Icoana realizată de dumnealui este căutată atât de creștini dar și de iubitorii de artă, deoarece  amprenta personală a artistului o face originală.

            Se confirmă astfel că personalitatea, a cucerit-o prin străduinţă, insistenţă şi pasiune. În  activitatea domniei sale, a dovedit dăruire, meticulozitate, o distincţie sufletească proprie unui intelectual de clasă,  îmbinând tactul cu politeţea, cu respectul celuilalt; spiritul de colegialitate si umorul, uneori rece. Este un privilegiu să poţi fi ani în şir în preajma unui mare dascăl, să vezi cum, sub ochii tăi, el formează din ucenicii săi oameni, cum ajută pe fiecare din ei să se ridice la un nivel superior, deschizându-le larg poarta intrării în viaţă. Si mai presus prin exemplul dumnealui, elevii olimpici, să rămână modești.
         În ipostaza de ucenică, mărturisesc că îi datoreaz tot ce am învăţat formal și informal despre meseria de profesor și mai valoros în mod nonformal despre relațiile interumane. Pentru mine, este un minunat om, care te hipnotizează cu privirea, aș îndrăzni să spun că  seamănă cu privirea maestrului Constantin Brâncuși, doar că e mai blândă.  Are o senzaţională energie creatoare, o relație apropiată și caldă cu elevii, intuiește repede copii talentați și îi încurajează. Mark Twain spunea că numai oamenii cu adevărat mari te fac să te simți că și tu poți deveni mare.
         În ce mă priveşte, întâlnirea cu profesorul Dan Țârdea a însemnat un salt calitativ în activitatea mea. E o binecuvântare să poți avea un adevărat mentor. Sper să nu dezamăgesc. M-a impresionat calmul său desăvârşit în orice situaţie, pe care o gestiona ca nimeni altul. Este ordonat şi riguros, metodic şi precis, are o vorbă bună şi un sfat competent pentru toţi cei care îi cer ajutorul. Nu și-a dorit și nu a fost niciodată director, dar cuvântul său are  mare greutate în şcoală. E o pensulă cu vârful muiat în iubire. A învăţat generaţii la rând desen şi culoare, perfecțiunea actului de creație, alături de bunul-simţ şi decența în viaţă, toleranța, altruismul, echilibrul si cumpătarea. Consider că este profesorul complet care lucrează cu pasiune, din tot sufletul, care a inspirat încredere şi a impus respect fără niciun fel de stridenţe. Ne-a fost 18 ani patrimoniștilor Seminarului Teologic mamă, tată, profesor, mentor, cel mai bun prieten – deci profesor ideal. Propria viaţă a profesorului constituindu-se într-un exemplu, iar timpul , nu se număra in ani, ci in împlinirile obţinuțe.

       Dăruind vei dobândi. Dăruind atâtor generaţii atitudine morală, modestie, pasiune, a dobândit un loc uriaş în amintirea atâtor elevi care sigur vor copia măcar una din calităţile domniei sale.  Cred că, ceea ce a sădit în mâinile discipolilor, inimile elevilor și în  educația propriilor copii,  care a adus roadă bogată, sunt  adevărata satisfacție și împlinire sufletească  a profesorului și omului Dan Țârdea.

          Mă înclin, mulțumesc și felicitări!”

            Text de Prof. Gradinaru Oana