În ziua de 23 noiembrie 2018, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, comuna Vînători-Neamț, s-a desfășurat cercul pedagogic pentru secretari și pedagogi școlari, din cadrul colegiilor, liceelor, școlilor gimnaziale și unităților de învățământ de stat și particular din județul Neamț.
Întâlnirea a fost încadrată în activitățile anuale ale Inspectoratului Școlar Județean Neamț, sub egida anului jubiliar al Centenarului (1918-2018) și împlinirii a 50 de ani de la înființarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț (1968-2018), activități organizate sub atenta îndrumare și coordonare a distinsei doamne prof. Elena Laiu, inspector școlar general.
În debutul acestei activități, toți participanții sub coordonarea doamnei consilier ec. Nicoleta Șulea – secretara Inspectoratului Școlar Județean Neamț, împreună cu părinții slujitori de la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț coordonați de părintele director pr. prof. Viorel-Romus Laiu, au oficiat în Biserica „Sf. Ioan Iacob de la Neamț-Hozevitul” o slujbă de mulțumire pentru toți ostenitorii învățământului nemțean și o rugăciune de pomenire a vrednicilor eroi ai neamului românesc și a făuritorilor Marii Uniri de la 1918.
În cuvântul de învățătură rostit de părintele director Viorel-Romus Laiu, s-a arătat datoria fiecărui creștin de a mulțumi înainte de toate pentru binefacerile primite de la Bunul Dumnezeu. De asemenea, părintele director a descris în câteva cuvinte marea contribuție pe care a avut-o atât Mănăstirea Neamț prin școlile monahale, prin traducerile și tipăriturile în cadrul atelierelor sale dar, și pregătirea elevilor în cadrul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, în formarea de personalități atât pentru biserică cât și pentru celelalte domenii de activitate din viața laică. Printre altele a amintit că, Sf. Ioan Iacob a fost bibliotecar și secretar la Mănăstirea Neamț, dar și profesor de Limba româna la acest renumit Seminar.
În final, a mulțumit coordonatorilor celor două cercuri pentru frumoasa colaborare cu toți ostenitorii județului.
După acest moment festiv, s-a continuat activitatea propriu-zisă, respectiv, în Sala de festivități pentru secretari și în sala de conferințe de la Casa „Ierusalim-Hozeva” pentru pedagogii școlari.
Tema prezentată în cadrul întâlnirii cu secretarii a avut ca titlu: „Corespondența și tehnicile de secretariat”. Pentru început, părintele prof. arhim. Mihail Daniliuc, cadru didactic la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române și Universale, a prezentat evoluția în timp a scrisului și tiparului în Țările Române precum și importanța comunicării scrise, inclusiv a corespondenței tehnoredactate care, a avut o contribuție majoră la promovarea unității de credință, de limbă și de neam.
Pr. Ioan-Viorel Irina, secretar la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, a prezentat în sinteză materialul cu tema anunțată mai sus, subliniind rolul și importanța comunicării în scris, ca mod de lucru și păstrare a informațiilor și mesajelor scrise.
Pentru evocarea Centenarului, părintele secretar Ioan-Viorel Irina, a prezentat acte și documente din arhiva Seminarului, din anii 1899, 1914-1918, 1940-1960, scrisori de mână sau tehnoredactate, pentru a observa conținutul și stilul de scriere din perioade diferite. De asemenea, prin expoziția realizată, au fost expuse tehnicile de redactare și tehnoredactare din trecut: pană de scriere și o mașină mecanică de scris din cadrul Muzeului „Mihail Sadoveanu”, o mașină electrică de calcul din 1975, o mașină mecanică de scris din anii 1980 și alta din 1993, etc.
În finalul prezentării, părintele secretar Viorel Irina, a mulțumit doamnei inspector școlar general prof. Elena Laiu, doamnei consilier ec. Nicoleta Șulea, coordonator al cercului județean pentru secretari, și nu în ultimul rând părintelui director Pr. prof. Viorel Romus Laiu, pentru frumoasa inspirație de a organiza această întâlnire de lucru, în anul Centenarului și a împlinirii a 50 de ani de la înființarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț.
O notă aparte a acestei activități a fost dată și de purtarea iei naționale de către o mare parte dintre participanți.
Spre finalul întâlnirii, colegii secretari din diferite unități de învățământ au prezentat referate legate de tema anunțată și fotocopii după consemnările timpului, extrase din arhivele școlilor.
Întâlnirea s-a finalizat prin efectuarea unui pelerinaj la Mănăstirea Neamț.

Secretar, pr. Ioan-Viorel Irina