Mitropolitul Veniamin Costachi a cârmuit Biserica lui Hristos din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în vremuri deloc prielnice pentru nația română. Cu toate acestea, prin neostoita lucrare pastoral-misionară și social-filantropică, vlădicul Veniamin a luptat pentru afirmarea românismului și luminarea poporului prin știință de carte, înscriind o pagină de aur în istoria eclesiastică și cultuală a nației noastre.

Celebrarea dedicată luminatului ierarh moldav a continuat în sala de festivități a seminarului, unde s-a desfășurat simpozionul „Români, făuritori ai unității de neam”. În cuvântul de început, părintele director Viorel Laiu a prezentat pe scurt legătura școlii cu Veniamin Costachi, amintind că seminarul a primit acest binecuvântat nume în 1990, la inițiativa Părintelui Patriarh Daniel, pe atunci nou întronizat în scaunul mitropolitan de la Iași, succesor al marilor vlădici moldavi: Varlaam, Dosoftei, Veniamin ori Iosif Naniescu. De asemenea, vorbitorul a subliniat: „Ierarh providențial, Mitropolitul Veniamin Costachi a cârmuit Biserica lui Hristos din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în vremuri deloc prielnice pentru nația română. Cu toate acestea, prin neostoita lucrare pastoral-misionară și social-filantropică, vlădicul Veniamin a luptat pentru afirmarea românismului și luminarea poporului prin știință de carte, înscriind o pagină de aur în istoria eclesiastică și cultuală a nației noastre, câștigându-și pe bună dreptate numele de luminător al Moldovei”.

În alocuțiunea sa, părintele consilier Hrisostom Rădășanu a transmis cuvântul de binecuvântare din partea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, iar apoi a prezentat un succint dar intens portret, în alese cuvinte, a ierarhului Veniamin Costachi și a rolului și locului său în spiritualitatea și cultura românească. Apoi, părintele arhimandrit Hrisostom a adresat un cald îndemn seminariștilor, precum și celorlalți elevi și profesori invitați de la seminariile teologice din județ și de la școlile din orașul Târgu Neamț sau din comuna Vânători-Neamț: „Vă încurajez să fiți ca Veniamin Costachi: iubitori de Hristos și iubitori de carte. Toate celelalte se vor adăuga vouă. Veniamin a fost numit pe bună dreptate luminătorul Moldovei! De ce? Pentru că el însuși a adunat multă lumină din cuvintele Sfintelor Scripturi și din scrierile Sfinților Părinți, iar apoi a dăruit-o celor păstoriți prin cuvinte rostite ori scrise, prin cărți tipărite ori prin multele sale fapte de milostenie”.

La manifestare au participat și domnii profesori Ilie Țedli și Mihai Giosan, inspectori în cadrul Inspectoratului Școlar Neamț, care au adresat cuvinte de apreciere, felicitare și încurajare pentru elevii seminariști și profesorii lor, din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Domnul inspector Giosan, doctor în istorie, a prezentat și câteva informații inedite despre Mitropolitul Costachi. În cuvântul său, părintele profesor Ioan Mihoc a prezentat asistenței câteva crâmpeie din activitatea mitropolitului comemorat, îndemnând pe toți  cei prezenți să urmeze pilda viețuirii și dăruirii luminatului ierarh. Viceprimarul comunei Vânători-Neamț, domnul Vasile Coșofreț, a urat un călduros bun-venit tuturor participanților, evidențiind prin alese cuvinte frumusețile istoricei așezări de la poalele Cetății Neamț.

În deschiderea propriu-zisă a lucrărilor simpozionului, părintele profesor Mihail Daniliuc a prezentat un amplu material dedicat vieții și activității Mitropolitului Veniamin Costachi. A urmat recenzia mai multor referate pregătite de elevii seminariști, dar și de cei invitați, în care au fost evidențiate mai multe personalități istorice care, de-a lungul timpului, prin cuvânt sau faptă, au luptat pentru făurirea unității neamului românesc. Amintim câteva titluri și autorii: „Seminarul Veniamin sau Sorbona românismului”, de Andrei Lămășanu; „Veniamin Costachi, apărător și promotor al limbii române”, de Valeria Sochircă, „Agapia, file de istorie”, de Tocolaru Ioana, Seminarul Agapia; „Vasile Goldiș, vocea unei națiuni”, de Tănasă Elena, Colegiul Ștefan cel Mare, Târgu Neamț; „Ștefan Cicio Pop și rolul său la înfăptuirea României Mari”, de Maria Dron, Liceul Chiriac Nicolau din Vânători-Neamț.

La final, au fost vernisate două expoziții de carte și documente privind viața și activitatea Mitropolitului Veniamin Costachi, organizate de părintele profesor Vasile Păvăleanu, profesor Anca Ipate și arhimandritul Mihail Daniliuc, care a adus de la Arhivele Naționale – Iași documente inedite referitoare la ierarhul comemorat. Profesorii Oana Grădinaru și Dan Țârdea, împreună cu elevii de la secția Patrimoniu ai seminarului, au pregătit o încântătoare expoziție de icoane și tablouri realizate de harnicii patrimoniști, intitulată „Neamțul, leagăn de spiritualitate și cultură românească”.

În cadrul evenimentului, corul seminarului, condus de părintele profesor Marius Brumă și profesor Adrian Cojocaru a prezentat un frumos concert de colinde și cântece religioase.

În cuvântul de încheiere, părintele director Viorel Laiu a mulțumit celor prezenți pentru contribuția adusă la desfășurarea simpozionului, a înmânat tuturor diplome de participare și a reiterat dorința ca această manifestare să devină o tradiție la seminarul nemțean care, din 1990, își desfășoară activitatea în lumina Mitropolitului Veniamin Costachi.

Arhim. prof. Mihail Daniliuc