Puteți sprijini activitățile educative ale Seminarului prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit.  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Completarea Formularului 230

Pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit se completează Formularul 230 (Vezi şi mai jos). Contribuabilul trebuie să completeze doar secțiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, prenume, CNP) şi să semneze în caseta: Semnătură contribuabil.

Formularul se completează în două exemplare:

‐ originalul se depune la:

a) organismul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organismul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Pentru informaţii suplimentare puteţi utiliza numărul de telefon 021.406.71.83 de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Termenul limită pentru depunerea formularelor este 15 martie 2019.

DESCARCĂ FORMULARUL 230 2% din impozit pentru Asociația părinților și profesorilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț (download)

sau 

Mănăstirea Sf. Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul din curtea Seminarului (care deservește ca paraclis liturgic pentru elevii seminariști (download).