cuprinzând rezultatele candidaţilor înscrişi la probele de aptitudini, etapa I – mai 2019
  Filierea:  Vocațională        
  Profilul:  Teologic        
  Specializarea:  Teologie  Ortodoxă        
  Cursuri:  zi            
               
               
Nr.crt. Numele Inițiala Prenumele Verificarea dicției și aptitudinilor muzicale  (calificativ) Cunoștințe religioase (probă scrisă) Media la probele de aptitudini Rezultatul final
1 Apostol M.I. Denis-Dimitrie ADMIS 9,50 9,50 ADMIS
2 Ceaușu  D.  Raymond-Florin ADMIS 7,25 7,25 ADMIS
3 Clapa D.  Dumitru-Ionuț-Mădălin ADMIS 7,00 7,00 ADMIS
4 Epure  C. Constantin ADMIS 6,65 6,65 ADMIS
5 Grădinariu V. Teodosie-Cristian ADMIS 6,65 6,65 ADMIS
6 Ilie  G. Ioan-Alexandru ADMIS 9,15 9,15 ADMIS
7 Istrate V. Vasile-Eusebiu ADMIS 7,20 7,20 ADMIS
8 Laiu  V.R. Ștefan ADMIS 10 10 ADMIS
9 Luca E. Mihai-Ciprian ADMIS 7,40 7,40 ADMIS
10 Mărculeț V. Gabriel ADMIS 8,50 8,50 ADMIS
11 Mărculeț V. Mihai-Iustin ADMIS 7,35 7,35 ADMIS
12 Mușat C. Andrei-Ștefan ADMIS 6,75 6,75 ADMIS
13 Păștinaru D.  Alexandru-Petru ADMIS 6,25 6,25 ADMIS
14 Platon I. Daniel NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT
15 Platon M.G. Mihail ADMIS 10 10 ADMIS
16 Țăpuc E.I. Iulian ADMIS 9,20 9,20 ADMIS
17 Voroneanu F. Ionuț-Alexandru ADMIS 9,50 9,50 ADMIS
               
               
PREȘEDINTELE  COMISIEI,   SECRETAR  COMISIE,  
               
Prof. Cristina GRIGORE   Valerica STRUGARU  
               

 

                 
                       C A T A L O G     F I N A L      
    cuprinzând rezultatele candidaţilor înscrişi la probele de aptitudini, etapa I – mai 2019
  Filierea:  Vocațională          
  Profilul:  Teologic          
  Specializarea:  Patrimoniu cultural          
  Cursuri:  zi              
                 
                 
Nr.crt. Numele Inițiala Prenumele Desen după natură (probă practică)  Exprimare cromatică în compoziție (probă practică) Cunoștințe religioase (probă scrisă) Media la probele de
aptitudini
Rezultatul final
1 Acatrinei C. Casian-Marian 9,00 9,00 10 9,33 ADMIS
2 Afrăsiloae  N. Ioana-Alexandra 9,00 9,00 10 9,33 ADMIS
3 Cojocaru  F. Ștefan-Alexandru 6,00 7,00 6,80 6,60 ADMIS
4 Costache N. Cristina-Ecaterina 9,00 7,00 8,25 8,08 ADMIS
5 Cucolea M. Mihai-Flavian 7,00 8,00 6,00 7,00 ADMIS
6 Gorgos E.P. Alexandru-Cosmin 8,00 6,00 6,00 6,66 ADMIS
7 Horneț P. Florin-Constantin 10 10 7,50 9,16 ADMIS
8 Irina S.C. Andrei 7,00 7,00 7,75 7,25 ADMIS
9 Lemnariu G. Mihaela-Eugenia 9,00 9,00 8,00 8,66 ADMIS
10 Onofrei M. Ștefan 9,00 9,00 6,95 8,31 ADMIS
11 Panait M.C. Marius-Cristian-Vasile 9,00 9,00 7,00 8,33 ADMIS
12 Petrariu I.R. Darius-Dumitru 9,00 9,00 9,65 9,21 ADMIS
13 Purcaru G.I. Ionuț-Andrei 7,00 8,00 7,45 7,48 ADMIS
14 Radu C. Spiridon 8,00 7,00 9,40 8,13 ADMIS
15 Suciu V. Niculina 8,00 9,00 9,50 8,83 ADMIS
16 Șangău F. Florina-Karina-Denisa 8,00 7,00 8,25 7,75 ADMIS
17 Țăpoi I. Cristian-Gabriel 7,00 8,00 9,75 8,25 ADMIS
18 Țucă G Gabriel 6,00 8,00 6,00 6,66 ADMIS
19 Ursu M. Claudiu-Gabriel 6,00 7,00 6,50 6,50 ADMIS
                 
                 
  PREȘEDINTELE  COMISIEI,     SECRETAR  COMISIE,
                 
  Prof. Cristina GRIGORE     Valerica STRUGARU