Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ  este o școală recunoscută la nivel național și internațional, certificată prin diploma de excelență instituțională acordată de către Ministerul Educației (MECTS) pentru excepționala activitate desfășurată timp de 160 de ani, rezultatele deosebite ale elevilor și contribuția adusă la creșterea calității actului educațional.

Menţionăm că, prin aşezarea sa în zona mănăstirilor nemţene, Seminarul oferă tinerilor un cadru natural şi un climat deosebit de formare duhovnicească.

Şcoala dispune de spaţiu de învăţământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spaţii foarte bune de cazare, cantină, sală de sport şi o frumoasă biserică – paraclis pentru programul liturgic.

Situată în  imediata  apropiere a Mănăstirii Neamţ, comuna Vânători – Neamţ, judeţul Neamţ  – şcoală teologică cu tradiţie, aduce la cunoştinţa  absolvenţilor clasei a VIII-a că se vor face înscrieri pentru concursul de admitere în Seminar la următoarele specializări:

 1. Teologie ortodoxă, cursuri de zi:    11 de locuri, clasă de băieţi
 2. Teologie patrimoniu cultural (desen şi pictură), cursuri de zi: 9 de locuri, clasă mixtă (băieți și fete)

Se oferă cursuri gratuite de pregătire pentru Examenul de admitere și se vor desfășura la sediul Seminarului din strada Arhim. Chiriac Nicolau, 86 localitatea Mănăstirea Neamț, județul Neamț.

Calendar
   
24-25 iulie Înscrierea pentru probele de aptitudini
26 iulie Desfășurarea probelor de aptitudini după cum urmează:   

 • vizita medicală, verificare dicție și aptitudini muzicale / desen și culoare – ora 10:00
 • proba scrisă  de verificare a cunoștințelor religioase – ora 12:00
   
29 iulie Afișarea rezultatelor finale.
 1. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă sunt:

Proba orală

 1. Verificarea dicției prin:
  • Rostirea uneia dintre rugăciunile:
   • Împărate ceresc
   • Preasfântă Treime
   • Tatăl nostru
   • Psalmul 50
   • Crezul
   • Cuvine-se cu adevărat
   • Apărătoare Doamnă
 2. Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
  • Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești:
   • Sfinte Dumnezeule
   • Cu noi este Dumnezeu
   • Doamne al puterilor
   • Troparul Învierii – Hristos a înviat
   • Tatăl nostru
   • Fie numele Domnului binecuvântat
   • Troparul Rusaliilor – Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
   • Colinde cu conținut religios
  • Intonarea unui cântec patriotic :
   • Deșteaptă-te române
   • Limba noastră – Al. Cristea
   • Țara Mea – D. G. Chiriac
   • Imnul eroilor – I. Brătianu
   • Pui de lei – I. Brătianu
  • Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  • Verificarea simțului ritmic.
 
 1. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Patrimoniu cultural sunt următoarele:
 2.  
 3. a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase;
 4. b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor – desen după natură;
 5. c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziţie.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa școlară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

Conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.

Lucrare scrisă cu durata de 2 ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a și a VIII-a

Conținuturile pentru clasa a VII-A
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 2. Crearea lumii.
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.
 4. Rugăciunea în viața creștinului.
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos.
 6. Legea cea nouă – Fericirile.
Conținuturile pentru clasa a VIII-a
 1. Crezul – sinteza învățăturii de credință.
 2. Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.
 3. Biserica, locaș de închinare.
 4. Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00. 
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Mănăstirea Neamț.

 • Dosarul de înscriere:
  1. Cerere de înscriere (tip)
  2.    Binecuvântarea Chiriarhului locului, în original

  NOTĂ :

  a)Candidaţii din Eparhia Iaşilor vor completa o cerere tip  la secretariatul şcolii;

  b)Candidaţii din celelalte eparhii vor prezenta odată cu înscrierea şi binecuvântarea chiriarhului locului, în original.

      3.Fişa de înscriere, în  original

      4.Foaia matricolă pentru clasele V – VIIIcu calculul mediei generale, în original

      5.Recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh, în original

  1.   Certificat de botez (ortodox), în original
  2.   Certificat de naştere, copie legalizată
  3.   Cartea de identitate, original și xerocopie
  4.   Fişa medicală (download), în original, conform modelului din Anexa nr.1
  5. Avizul epidemiologic (download), în original

            NOTĂ : Se pot solicita informații suplimentare prin tf/fax – 0233251876, email – stvcmn@yahoo.com  

Dosarul de înscriere va cuprinde toate documentele menționate în etapa I – mai 2016, inclusiv Fișa de înscriere – original (fără completare de opțiuni) și Foia matricola pentru cl. a V-VIII a, original.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să utilizați adresa de email: stvcmn@yahoo.com ;  tf./ fax: 0233-251876, 0730-003416