Împlinirea a 85 de ani de la ivirea în lume a poetului Grigore Vieru a fost marcată și la Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” de la M-rea Neamț. Poet basarabean ce a iubit nespus România. A închinat poeme scriitorilor romani precum: T. Arghezi, L. Blaga, N. Labiș, dar și alții. Dorința cea mare a poetului a fost să treacă Prutul” Dacă visul unora a fost să ajungă un Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.” Elevii de la clasa a-IX-a Patrimoniu Cultural coordonați de prof. Grigore Cristina, în colaborare cu biblioteca școlii și sub îndrumarea d-nei bibliotecar Mihoc Oltea au consemnat venirea pe lume a poetului, în urmă cu 85 de ani. În cadrul activității desfășurate , elevii au vizionat un interviu cu poetul, au aflat lucruri interesante despre viața acestuia și au citit poezii din lirica lui Vieru. Trebuie să menționăm faptul că poetul basarabean a vizitat Seminarul nemțean, în anul 2008, unde a lăsat cuvinte memorabile în „Cartea de Onoare” a școlii:” Nu stiu daca am ajuns poet adevărat, dar sunt sigur că ajungeam un mare poet dacă aveam norocul să studiez la Seminarul Teologic de la M-rea Neamț.