Primăvara se arată timpurie și coboară peste natură în acest început de mărțișor când sărbătorim  ivirea în lume a marelui nostru scriitor Ion Creangă, „un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești”,  cum însuși mărturisea. Intrat în Istoria literaturii române,  în principal, datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie” , dar și a povestirilor,  Creangă este citit cu mare plăcere pentru că scrierile sale poartă amprenta „unui rafinament erudit”. Scriitorul moldovean ce „reprezintă poporul român, însuși, surprins într-un moment de genială expansiune” cum spunea G. Călinescu, a fost sărbătorit  și în acest an în Tîrgul Neamțului, în cadrul Zilelor dedicate scriitorului. Manifestările au avut în cuprinsul lor un concurs de creație organizat de Colegiul  Național „Ștefan cel Mare” la care au participat și elevii de la Seminarul Teologic Ortodox” Veniamin Costachi „de la M-rea Neamț.   Coordonați de prof. Grigore Cristina  și Laura Panaite, elevii Luca Ion și Bocancia Tudor de la clasa a-XI-a Teologie și Dumitrașcu Eduard , Mihalache Eugen de la clasa a-X-a au reprezentat cu cinste Seminarul, dovedind creativitate, dar și o cunoaștere temeinică a operei lui Creangă.