La Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au avut loc și în acest an ample manifestări dedicate Zilei Naționale a Culturii Române și comemorării a 174 de ani de la nașterea „omului deplin” al ei, Mihai Eminescu.

Foto aici…

și aici…

Evenimentele spiritual-culturale au debutat cu o slujbă de pomenire a poetului Eminescu și a familiei sale, oficiată de părintele profesor Viorel Laiu, directorul instituției de învățământ, alături de ceilalți părinți profesori ai Seminarului. De față era și invitatul special al manifestărilor din acest an dedicate poetului Eminescu și culturii  naționale, scriitorul Daniel Corbu. Pe lângă cadrele didactice și elevii de la Seminar, la manifestări a participat și primarul comunei Vânători-Neamț, jr. Maria Petrariu, însoțită de câteva notabilități locale. Au mai fost prezenți elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic Arhim. Chiriac Nicolau” din comuna Vânători Neamț.

            După  săvârșirea slujbei părintele director Viorel Laiu a adresat participanților un cuvânt de bun venit, mulțumind pentru bucuria regăsirii în rugăciune și-n astfel de momente impresionante, în care ne sărbătorim cultura și pe făuritorii ei, evidențiind momentul deosebit, când cele două licee din comună și-au dat mâna în organizarea activităților spirituale și culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Române și a poetului nostru nepereche. 

            În drum spre sala de festivități, în foaierul școlii, cei prezenți au asistat la vernisarea expoziției de artă plastică inspirată din  lirica eminesciană, pregătită de elevii de la secția Patrimoniu cultural a Seminarului, coordonați de profesorii Dan Țârdea și Oana Grădinaru.

            Manifestarea a continuat în  aula „Mihai Eminescu” a școlii teologice, unde,  gazda evenimentului, părintele director Viorel Laiu, a mulțumit, din nou, celor prezenți, evidențiind că „Ziua Culturii Române ne amintește și de aspectele nevăzute ale acesteia căci cultura a unui popor cuprinde și o serie de aspecte inefabile: credința strămoșilor, complexitatea trăirilor poporului din care, de-a lungul istoriei, s-a născut latura văzută, tezaurizată în noțiunea de cultură națională. Nu se putea alege o zi mai potrivită pentru omagierea culturii noastre decât cea în care îl sărbătorim pe Eminescu, care a fost numit, pe bună dreptate, omul deplin al ei. Poetul și-a dobândit acest nume prin incontestabila-i trudă pe tărâm cărturăresc și patriotic, fără vreo influență sau sentință arbitrară venită de undeva”.

            În alocuțiunea sa, doamna primar Maria Petrariu, inițiatoarea acestei ample manifestări în care au fost implicate cele două licee din comună, a subliniat nevoia de a menține această frumoasă și creștinească tradiție cinstind memoria poetului întâi prin rugăciune și apoi prin manifestări cultural-artistice accentuând că „în panoplia făuritorilor de cultură  națională, Eminescu, prin propria-i gândire și simțire, a creat valori  fără seamăn. El nu s-a văzut urcat de cineva pe piedestalul culturii și simțirii românești ci, ascensiunea i-a fost presărată cu sfârșitoare suferințe, în condiții din cele mai potrivnice. De aceea avem datoria de a-l cinsti, de a ne ruga pentru el, de a-i înveșnici  numele în conștiința poporului nostru”.

            Profesoara Nadia Sângeap, directorul Liceului „Chiriac Nicolau” din Vânători-Neamț, a reiterat bucuria prezenței și  colaborării  la acest eveniment deosebit, în care îl comemorăm pe Eminescu la ziua sa de naștere, dar și contribuția sa majoră la  îmbogățirea  culturii naționale precizând: „ poetul nostru  național a știut să creioneze prin inegalabile scrieri sufletul neamului său, tălmăcind în cuvinte alese credința și istoria lui, creațiile populare, virtuțile și scăderile, năzuințele, dar și poticnelile confraților, bucuriile, apăsările, dar și dorurile lor. De aceea, prin el cultura română a atins zenitul, iar fără el nu ar fi fost deplină”.

            Daniel Corbu, poet și eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a prezentat comunicarea „Mihai Eminescu, un model în absolut”. Domnia sa a prezentat câteva din motivele pentru care poetul este un model absolut. Printre altele conferențiarul a specificat: „locurile pelegrinate de poet au devenit simboluri  eminesciene. De exemplu el a locuit  la Iași doar doi ani și opt luni de zile, dar a marcat Iașul mai mult ca oricine. Acolo unde se află  un român spiritul  lui Eminescu este prezent. Atâta timp cât oriunde în lume se va rosti sau se va citi o pagină de Eminescu,  spunem cu toată convingerea că limba română nu va dispărea. Da, Eminescu a fost, este și va rămâne Luceafăr nu doar al liricii, ci al simțirii  românești, în întregime. Eminescu va rămâne pururi  tânăr în conștiința poporului nostru. Între poeții români, Eminescu rămâne….Poetul”. 

            A mai vorbit și părintele profesor Mihail Daniliuc, care a prezentat, în contextul Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor, câteva  informații  despre șederea  lui Eminescu  în bolnița Mănăstirii Neamț, timp de cinci luni de zile: din 7 noiembrie 1886 și până la data de 10 aprilie 1887.

            Ziua Culturii Naționale și a poetului Eminescu a continuat la Seminarul nemțean printr-un amplu program artistic pregătit de elevii seminariști, coordonați de profesorii de Limba și literatură română din școală, Cristina Grigore și Laura Panaite, dar și de elevii de la Liceul „Chiriac Nicolau”.

            Corul Seminarului, condus de profesorii pr. Marius Brumă și Ioan Cornițescu, a intonat cunoscuta „Rugăciune” către Maica Domnului scrisă de poetul celebrat, precum și alte cântece pe versuri eminesciene.

            La finalul manifestării toți elevii prezenți au primit din partea doamnei primar  Maria Petrariu și din partea familiei Corbu, câte un colac, fructe și dulciuri binecuvântate la slujba de parastas săvârșită pentru poetul celebrat. (Arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)