27 mart. 2019

Cercul pedagogic al profesorilor de Educație fizică

Marți, 26 martie 2019, la Seminarul Teologic Ortodox”V. Costachi” de la Mănăstirea Neamț a avut loc Cercul pedagogic al profesorilor de Educație fizică, coordonat de domnul profesor Andrei Florescu. Evenimentul a avut loc în atât în sala de sport a seminarului dar și sala de conferințe „Mihai Eminescu” unde a fost susținut referatul și discuții pe marginea lui.

20 mart. 2019

,,Gold Palette” și Winner 2019 primite de concurenții seminariști la “The Small Montmartre of Bitola”

A sosit momentul mult așteptat: anume rezultatele competiției “The small Montmartre of  Bitola” – ediţia a XXXVII-a, a Festivalului Internațional de Artă plastică pentru copii, Macedonia 2019, pentru participarea indirectă.

            Au adus premii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” M-rea Neamț, 3 elevi:  Apetrei Maria Antonia, clasa a XI-a si Barzaghideanu Ana Maria clasa a XII-a cu distincția ,,Gold Palette” și Nicuță Alexandru Gabriel cu diploma Winners 2019. Menționăm că lucrările acestora au fost selectate pentru expoziția de 803 lucrări reprezentative, deschisă din 23 mai pentru etapa directă a competiției. Concursul a reunit participanți din numeroase țări mai exact 34, atât din Europa, cât și din lume. 15771 de elevi din 337 de școli, au concurat în pensule, culori, imaginație și creativitate. Rezultatele sunt anunțate din 20 martie pe www.smallmontmartreofbitola.com

            Rezultatul ne onorează, dar ne și obligă deopotrivă în păstrarea ștachetei. Este al 3 lea an de când, sub coordonarea d-nei prof. Grădinaru Oana, elevii seminariști au făcut cunoscut numele seminarului în lume. În anul 2018 au primit diploma Winners:  Ionică Andreea și Eșanu Vasilică Ciprian, clasa a X a, iar în 2017 au reușit distincția ,,Best collection” cu elevii clasei a XII a.

Mulțumim pe această cale și d-lui prof. Țârdea Dan, deschizătorul de drum, încă din anul 2011 la această competiție. An de an,  a venit încununat cu numeroase diplome până la ,,Grand Prix”.

           Felicitări câștigătorilor ! Suntem mândri de voi !

04 mart. 2019

Ziua Porților Deschise la structura Nemțișor

În data de 1.03.2019 la Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, Școala Nemțisor, a avut loc Ziua Porților Deschise pentru viitorii elevii ai școlii noastre. Preșcolarii Grădiniței Nemțișor, însoțiți de doamna educatoare Bârliba Alina, au vizitat Școala Nemțișor, unde clasa pregătitoare și doamna învățătoare Pintilie Mihaela Irina le-au pregătit o surpriză. Școlarii și viitorii școlari au realizat împreună, exersând activitatea în echipă și colaborare, o felicitare pentru mama, au interpretat cântecele de primăvară, manifestându-și bucuria și nerăbdarea de a veni în următorul an școlar în rândul elevilor.

Prof. inv. primar, Pintilie Mihaela Irina

02 mart. 2019

Scriitorul basarabean Aurelian Silvestru, lansare de carte

Sâmbătă, 2 martie, elevii seminariști au avut în mijlocul lor pe scriitorul basarabean Aurelian Silvestru, care, însoțit de poetul Corbu Daniel, și-a lansat cartea „Cavalerul cu aripi de petale”. Distinsul oaspete este scriitor, psiholog, publicist și pedagog român din Republica Moldova. Este și fondatorul și directorul Liceului de Inventică și Creativitate „Prometeu-Prim” din Chișinău și editorialist la Vocea Basarabiei. Întâlnirea a fost una deosebită, profesorul și literatorul Silvestru captivând pe elevii seminariști cu istorisiri din cărțile sale, dar și din experiența sa de dascăl. Vă mulțumim și vă mai așteptăm!

27 feb. 2019

Monahia Irina Pântescu sau începutul unui Materic românesc

Cine nu a auzit de Patericul egiptean? O carte de o rară frumusețe și profunzime privind viața și experiențele monahilor din pustiul egiptean. După anii ’90 am citit un Pateric românesc, chiar și unul nemțean. „Bine, bine”, mi-am zis, „dar pe când un Materic românesc?”. Un Materic pe modelul celor anunțate până acum, îndeosebi după cel al avei Isaia, trăitor în secolele XII-XIII care, se pare, ar fi primul autor de materic din tradiția bizantină.

Noțiunea de „materic” se referă la o colecție de învățături și experiențe duhovnicești ale maicilor; aidoma monahilor, înveșmântate în smerenie și ascultare, ele au clădit, la rândul lor, nu doar chinovii de zid, ci și adevărate catedrale duhovnicești în sufletele miilor și miilor de pelerini ajunşi în numeroasele mănăstiri de călugărițe, spre rugăciune, pocăință, împăcare cu Dumnezeu.

Ce să mai spunem de monahiile din chinoviile românești? De secole, au arătat prin viețuirea lor taina pocăinței permanentizate și sistematizate, împlinind cu acribie și nețărmurită dragoste voia lui Hristos. Nu ar fi o „antologie” singulară: în tradiția grecească s-au tipărit o sumedenie de asemenea colecții, traduse în ultimul timp și în limba română. Ca o anticipare a necesității apariției acestui fel de scrieri duhovnicești din petrecerea femeilor cuvioase, Patericul egiptean conține, pe lângă numele și sfaturile multor călugări, și trei nume de maici cu viața și cuvintele lor pline de Duhul Sfânt: Sara, Teodora și Singhitichia.

Revenind la nevoia redactării unui materic românesc, vă mărturisesc că ideea mi-a fost reîmprospătată de o frumoasă experiență duhovnicească trăită de curând la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. La invitația părintelui profesor Viorel Laiu, directorul seminarului nemțean, a poposit să le vorbească elevilor seminariști maica proinstareță a Voronețului, stavrofora Irina Pântescu. Octogenară, purtându-și cu demnitate anii îmbelșugați ai senectuții, ajutată de stavrofora Gabriela Platon, ucenica cuvioșiei sale și actuala stareță a cunoscutei chinovii bucovinene, „măicuța”, după cum îi spune întreaga obște, a pășit sfios în sala de festivități a seminarului, acolo unde o așteptau cei aproape 200 de elevi și eleve ale școlii teologice. Vă mărturisesc că pentru mulți era o experiență unică. Nici chiar noi, profesorii, nu am asistat prea des la o astfel de întâlnire duhovnicească.

După o succintă introducere a maicii starețe, stavrofora Irina se arăta cu o stăpânire pilduitoare, dar și cu sfioșenia specifică unei călugărițe care a slujit mănăstirea timp de peste șase decenii, în aceşti ani străbătând atât perioada comunistă, cât și prefacerile de după 1990. Vorbele frumoase rostite la adresa ei au stânjenit-o un pic: monahii adevărați nu așteaptă răsplată, nici laudă de la oameni, adeseori trecătoare; se feresc de prezentări și de cuvinte înalte, căci smerenia și dragostea față de Hristos îi conștientizează că darurile avute și lucrările înfăptuite au fost semnele prezenței și lucrării Duhului Sfânt în ei, după cum se observă și în viața de slujire și jertfă a stavroforei Irina Pântescu.

Discursul „măicuței” a captivat întreaga asistență. Cita cu atâta ușurință din Sfintele Scripturi ori din Părinții filocalici, încât aveai impresia că venise de la nu știu câte conferințe de acest gen sau că ocupase o catedră de Spiritualitate la una dintre numeroasele școli teologice ale Bisericii noastre. Nu!, maica nu a conferențiat niciodată, deși are toată căderea s-o facă; nici nu a predat, dar anii petrecuți în mănăstire, trudnica și însuflețita lucrare de a redeștepta Voronețul la strălucirea dată de vrednicii săi ctitori au transformat-o într-un neîntrecut dascăl al smereniei, ascultării și dăruirii plenare către Hristos și Biserica Lui.

Cu grai apăsat și mucalit, vorbitoarea s-a dovedit măiastră în cele expuse, împletind clipe de maximă tensiune cu momente de destindere, captivând auditoriul prin sinceritate și totală disponibilitate în a împărtăși nu doar învățături din paginile cărților citite ci, mai cu seamă, experiențe de trăire autentic monahală. Vedeam pe chipul ei împlinirea unei strădanii de aproape șase decenii, dar și îngemănarea unei tradiții dinamice cu fidelitatea unei continuități creatoare. Viața maicii Irina și slujirea cuvioșiei sale sunt, deopotrivă, continuitate a trecutului, concentrare de noi valori prezente, dar și privire cu nădejde spre viitorime, ea rămânând pentru noi toți un model de slujire jertfelnică, de dăruire deplină, având un chip luminos și-un fel aparte de a se purta şi de a vorbi: darul moldav al istorisirii și arhicunoscuta sapiență.

Temele abordate s-au arătat, pe cât de diverse, pe atât de ziditoare de suflet: am aflat de rânduiala de rugăciune a chinoviei bucovinene, de împletirea atât de frumoasă și de necesară a timpului potrivit vechiului dicton: „ora et labora”. Maica Irina ne-a descoperit importanţa în existenţa unui călugăr a ascultării și smereniei, evidenţiind totodată necesitatea citirii zilnice din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți, dar cu precădere a Psaltirii.

Întrebările elevilor nu au pus-o pe conferențiară în dificultate, aceasta încercând să lămurească pe fiecare în parte: „Cum vede o călugăriță Taina Preoției?”; „Cum putem să trăim bineplăcut lui Hristos, fără a ne lăsa ispitiți de provocările lumii actuale?”; „Care a fost cea mai mare bucurie a vieții dumneavoastră de mănăstire?”; „Cum se poate mântui mai ușor credinciosul: urmând calea mănăstirii sau a căsătoriei?”; „Ce sfaturi dați familiei creștine azi, când, se pare, o asaltează tot felul de provocări?”. Iată câteva dintre cele ce elevii și elevele școlii noastre au dorit să afle de la interlocutoarea lor. Răspunsurile echilibrate vădeau un om al rugăciunii, nu atât un teoretician, cât un pragmatic care întotdeauna a împletit rugăciunea cu munca, ascultarea cu smerenia. Omului i se cere smerenie şi ascultare deoarece, când se smereşte, simte putere să-L țină toată viața pe Hristos în inimă; de altfel, spune Sfântul Nichita Stithatul: „În smerenie sunt ascunse vistieriile dragostei, în ea se păzesc mărgăritarele umilinţei şi tot în ea Se odihneşte Hristos împărţind darurile Sfântului Duh”.

Cu bucurie și cu necurmată nădejde, ne-am despărțit de măicuța Irina: bucurie că Dumnezeu ne-a rânduit să întâlnim încă monahi ce au capacitatea de a scoate din prisaca inimii lor atâtea învățături ziditoare de suflet şi nădejde – cu gândul la grabnica reîntâlnire, ca să ne împărtășească şi altele din tezaurul neprețuit al inimii sale, o inimă plină de Hristos.

Arhim. prof. drd. Mihail Daniliuc

20 feb. 2019

Elevii de la patrimoniu participanti la “The small Montmartre of Bitola” în Macedonia

          Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, promovează patrimoniul cultural religios, la cea de-a XXXVII-a ediție a Festivalului Internațional de Artă plastică pentru copii “The small Montmartre of  Bitola” în Macedonia 2019. La festival  participă elevi din clasele a XI a și a XII a Patrimoniu Cultural, coordonați de d-na prof. Grădinaru Oana. 

           Anul acesta au pregătit o colecție de 20 de lucrări, care amintesc de tehnica mozaicului din perioada paleocreștină. Acestea reprezintă simboluri ale primilor creștini folosite în pictura murală, în perioada prigonirii romane. A fost ales tema, dată fiind originea noastră creștină comună și tehnica bizantină a mozaicului, care se regăsește în răsăritul Europei, deci atât in Romania cât și în Macedonia.

         Concursul reunește participanți din numeroase țări atât din Europa cât și din Asia.    Rezultatele competiției, pentru participarea indirectă, sunt anunțate după 20 martie pe www.smallmontmartreofbitola.com

31 ian. 2019

Patronii spirituali ai învățământului teologic cinstiți la Seminarul de la Mănăstirea Neamț

Penultima zi a lui Gerar marchează cinstirea Troiței de Arhierei încă de la finalul veacului al XI-lea iar din 1936 cei trei stâlpi ai Ortodoxiei au fost aleși ca ocrotitori ai învățământului teologic.

Ca în fiecare an, această importantă zi pentru școlile teologice a fost marcată prin activități liturgice și cultural-duhovnicești la seminarul nemțean. Manifestările dedicate Sfinților Trei Ierarhi au debutat cu vecernia unită cu litia ce a fost săvârșită în biserica seminarului și au  continuat în dimineața zilei de 30 ianuarie prin săvârșirea utreniei și a dumnezeieștii liturghii de către un sobor de preoți, profesori ai instituției teologice. Cu acest prilej, părintele diacon Ilarion Argatu a rostit un emoționant cuvânt de învățătură îndemnând pe tinerii seminariști să așeze în viața de zi cu zi pilda luminoasă a Sfinților Trei Ierarhi. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului fiind pomeniți atât ctitorii străvechiului seminar nemțean cât și profesorii și elevii trecuți la cele veșnice.

Programul a continuat în sala de festivități a seminarului unde, în cadrul programului organizat de prof. Gălușcă Mirel, au fost prezentate și discutate aspecte importante din activitatea octoritorilor învățământului teologic. Au fost scoase în prim plan mai ales legăturile pe care cei trei mari ierarhi le-au avut cu strămoșii noștri, evidențiindu-se în special aportul Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Ioan Gură de Aur pentru întărirea credinței și organizarea creștinismului din spațiul nord dunărean. De asemenea, elevii au prezentat fragmente edificatoare din valoroasa operă ierarhilor prăznuiți.

Un moment mult așteptat din cadrul manifestărilor dedicate Troiței de Arhierei a fost concursul intitulat „Viața Sfinților Trei Ierarhi – izvor de ispirație și lumină pentru tinerii seminariști”. Concursul a avut trei secțiuni: 1.Verificarea unor cunoștințe din viața și activitatea Sfinților Trei Ierarhi; 2. O secțiune de eseuri și poezie. La prima secțiune a participat câte o echipă de trei elevi de la fiecare clasă. După antrenanta sesiune de întrebări au fost desemnați și câștigătorii: Premiul I – echipa clasei a IX-a Pastorală; Premiul al II-lea: echipa clasei a XII-a Pastorală; Premiul al III-lea – echipa clasei a XII-a Pastorală; Mențiune: echipa clasei a XI-a Pastorală.

La secțiunea eseu și poezie au fost evaluate 26 de lucrări ce au evidențiat modul în care tinerii seminariști și-au împropriat modelul luminos al celor trei „vase ale luminii”, după cum frumos sunt numiți în cântările bisericești. Premiul I la această secțiune a fost obținut de elevii Mocanu Mihai (XII Pastorală) și Carp Andrei (X Pastorală), Premiul al II-lea a fost obținut de Puiu Ioan Alexandru (IX Pastorală) iar Premiul al III-lea – Covasan Ion (XII Pastorală).

La finalul concursului Părintele Director Viorel Laiu a rostit un cuvânt prin care a îndemnat ca tinerii semnariști să aibă zi de zi în minte și gând dorința de a pune în lucrare exempul oferit de Sfinții Trei Ierarhi. Elevii care s-au evidențiat la cele două secțiuni ale concursului au fost felicitați oferindu-li-se diplome și premii.

Manifestările au au fost încheiate prin agapa frățească, o masă festivă organizată în catina școlii, la care au participat elevii, întregul colectiv didactic al seminarului cât și oaspeții prezenți la aceste momente deosebite.

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi rămâne pentru întregul colectiv al seminarului nemțean, profesori și elevi, un reper duhovnicesc și un îndemn de a lucra cu dragoste, devotament și dedicare în slujirea Bisericii lui Hristos.

15 ian. 2019

„Luceafărul poeziei românești” sărbătorit la Neamț

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț a fost astăzi în sărbătoare. La împlinirea a 169 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu s-a organizat o manifestare în memoria „omului deplin al literaturii române”. La aceste eveniment au participat primarul comunei Vînători-Neamț, d-na Maria-Adriana Petrariu, d-na bibliotecar al comunei Coșofreț Maria, cadre didactice și elevi ai Seminarului. Activitatea a debutat cu un parastas în memoria poetului urmat de un cuvânt de bun venit rostit de pr. prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului, și de cuvântul doamnei primar care apreciază activitățile constante organizate de Seminarul de la Neamț.

Părintele Arhim. Mihail Daniliuc a arătat în cuvântul său că aceste activități se datorează și faptului că o perioadă de timp Eminescu a viețuit la Mănăstirea Neamț. Activitatea deosebită a fost marcată și de elevi, îndrumați de profesorii de limba română, prin câteva poezii și referate dedicate „luceafărului poeziei românești”. În final, părintele director a mulțumit tuturor pentru participare, îndemnându-i să păstreze această frumoasă tradiție de a ne sărbători, în fiecare an, „poetul nepereche”.