08 oct. 2019

Ziua Europeană a Limbilor şi Ziua Educaţiei sărbătorite la Seminarul de la Neamţ

„Câte limbi vorbesti atâtea vieţi trăieşti”

                                         

Organizatori:                                   

 • Solomiea Paula (coordonator)                                                  
 • Grigore Cristina (consilier educativ)
 • Panaite Laura
 • Cucolea Aurelian
 • Ipate Anca
 • Rudeanu Călin

În fiecare an, la 26 septembrie întreaga Europă sărbătorește Ziua Europeană a Limbilor printr-o serie de evenimente organizate de Consiliul Europei în diferitele state membre. Europa este posesoarea unei adevărate bogații lingvistice: 24 de limbi oficiale și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară.

Pentru a atrage atenția asupra acestei imense bogății lingvistice, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat, în 2001, inițiativa Anul European al Limbilor, inițiativă din care a luat naștere Ziua Europeană a Limbilor.

Elevii şi profesorii Seminarului Teologic Ortodox « Veniamin Costachi » au sărbătorit astăzi, 07 octombrie, Ziua Europeană a Limbilor, alături de Ziua Educaţiei, aducând astfel cinstire şcolii în care-şi desăvârşesc pregătirea pentru viaţă, alături de deschiderea către valorile culturii europene şi universale.

Manifestarea a cuprins următoarele secţiuni:

 • ascultarea Imnului Europei
 • prezentarea PPT al istoricului limbilor europene;
 • amenajarea unei mini-expoziţii cu lucrări ale elevilor  (compuneri, desene, afişe, colaje, machete );
 • alocuţiune despre istoricul limbilor europene;
 • eseuri, secvenţe poetice din „Luceafărul” (M. Eminescu) recitate în limbile europene
 • concurs de recunoaştere a limbii din mai multe cântece audiate

Ziua de astăzi a marcat felul deosebit in care tinerii seminarişti reuşesc să dea glas pasiunii pentru cultură, sensibilităţii artistice şi  deschiderii către afirmarea statutului de adevăraţi cetăţeni europeni.

 
10 sept. 2019

Debutul anului școlar 2019-2020 la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au început școala prin rugăciune. Pe 9 septembrie, debutul anului școlar 2019-2020, în biserica Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, aflată în curtea vestitei școli teologice, a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoți profesori și preoți, părinți ai unor elevi seminariști, sub protia Pr. Prof. Viorel Laiu, directorul seminarului. A urmat apoi săvârșirea Tedeum-ului, slujbă prin care sfințiții slujitorii au cerut lui Dumnezeu să coboare lumina și binecuvântarea peste întreaga școală teologică de la Neamț, cât și peste toți școlarii și dascălii neamului nostru românesc. În cuvântul de învățătură, rostit în cadrul festivității, Pr. Viorel Laiu, le-a urat, atât elevilor, cât și profesorilor seminarului, un an școlar îmbelșugat și binecuvântat de Dumnezeu, „de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit”. La festivitatea de deschidere au fost prezenți și au susținut însuflețitoare și mobilizatoare alocuțiuni doamna Primar al comunei Vânători-Neamț, jurist Maria – Adriana Petrariu, precum și domnul deputat de Neamț, Dan Andrușcă.

26 iun. 2019

Admitere 2019 – etapa a II – a

  

  

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ  este o școală recunoscută la nivel național și internațional, certificată prin diploma de excelență instituțională acordată de către Ministerul Educației (MECTS) pentru excepționala activitate desfășurată timp de 160 de ani, rezultatele deosebite ale elevilor și contribuția adusă la creșterea calității actului educațional.

Menţionăm că, prin aşezarea sa în zona mănăstirilor nemţene, Seminarul oferă tinerilor un cadru natural şi un climat deosebit de formare duhovnicească.

Şcoala dispune de spaţiu de învăţământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spaţii foarte bune de cazare, cantină, sală de sport şi o frumoasă biserică – paraclis pentru programul liturgic.

Situată în  imediata  apropiere a Mănăstirii Neamţ, comuna Vânători – Neamţ, judeţul Neamţ  – şcoală teologică cu tradiţie, aduce la cunoştinţa  absolvenţilor clasei a VIII-a că se vor face înscrieri pentru concursul de admitere în Seminar la următoarele specializări:

 1. Teologie ortodoxă, cursuri de zi:    11 de locuri, clasă de băieţi
 2. Teologie patrimoniu cultural (desen şi pictură), cursuri de zi: 9 de locuri, clasă mixtă (băieți și fete)

Se oferă cursuri gratuite de pregătire pentru Examenul de admitere și se vor desfășura la sediul Seminarului din strada Arhim. Chiriac Nicolau, 86 localitatea Mănăstirea Neamț, județul Neamț.

Calendar
   
24-25 iulie Înscrierea pentru probele de aptitudini
26 iulie Desfășurarea probelor de aptitudini după cum urmează:   

 • vizita medicală, verificare dicție și aptitudini muzicale / desen și culoare – ora 10:00
 • proba scrisă  de verificare a cunoștințelor religioase – ora 12:00
   
29 iulie Afișarea rezultatelor finale.
 1. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă sunt:

Proba orală

 1. Verificarea dicției prin:
  • Rostirea uneia dintre rugăciunile:
   • Împărate ceresc
   • Preasfântă Treime
   • Tatăl nostru
   • Psalmul 50
   • Crezul
   • Cuvine-se cu adevărat
   • Apărătoare Doamnă
 2. Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
  • Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești:
   • Sfinte Dumnezeule
   • Cu noi este Dumnezeu
   • Doamne al puterilor
   • Troparul Învierii – Hristos a înviat
   • Tatăl nostru
   • Fie numele Domnului binecuvântat
   • Troparul Rusaliilor – Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
   • Colinde cu conținut religios
  • Intonarea unui cântec patriotic :
   • Deșteaptă-te române
   • Limba noastră – Al. Cristea
   • Țara Mea – D. G. Chiriac
   • Imnul eroilor – I. Brătianu
   • Pui de lei – I. Brătianu
  • Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  • Verificarea simțului ritmic.
 
 1. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Patrimoniu cultural sunt următoarele:
 2.  
 3. a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase;
 4. b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor – desen după natură;
 5. c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziţie.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa școlară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

Conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.

Lucrare scrisă cu durata de 2 ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a și a VIII-a

Conținuturile pentru clasa a VII-A
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 2. Crearea lumii.
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.
 4. Rugăciunea în viața creștinului.
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos.
 6. Legea cea nouă – Fericirile.
Conținuturile pentru clasa a VIII-a
 1. Crezul – sinteza învățăturii de credință.
 2. Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.
 3. Biserica, locaș de închinare.
 4. Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00. 
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Mănăstirea Neamț.

 • Dosarul de înscriere:
  1. Cerere de înscriere (tip)
  2.    Binecuvântarea Chiriarhului locului, în original

  NOTĂ :

  a)Candidaţii din Eparhia Iaşilor vor completa o cerere tip  la secretariatul şcolii;

  b)Candidaţii din celelalte eparhii vor prezenta odată cu înscrierea şi binecuvântarea chiriarhului locului, în original.

      3.Fişa de înscriere, în  original

      4.Foaia matricolă pentru clasele V – VIIIcu calculul mediei generale, în original

      5.Recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh, în original

  1.   Certificat de botez (ortodox), în original
  2.   Certificat de naştere, copie legalizată
  3.   Cartea de identitate, original și xerocopie
  4.   Fişa medicală (download), în original, conform modelului din Anexa nr.1
  5. Avizul epidemiologic (download), în original

            NOTĂ : Se pot solicita informații suplimentare prin tf/fax – 0233251876, email – stvcmn@yahoo.com  

Dosarul de înscriere va cuprinde toate documentele menționate în etapa I – mai 2016, inclusiv Fișa de înscriere – original (fără completare de opțiuni) și Foia matricola pentru cl. a V-VIII a, original.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să utilizați adresa de email: stvcmn@yahoo.com ;  tf./ fax: 0233-251876, 0730-003416

 

 

13 iun. 2019

 „Şcoala de vară în domeniul teologiei ortodoxe şi istoriei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza in perioada 7-21 iulie 2019 „Şcoala de vară în domeniul teologiei ortodoxe şi istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon” (TEOIST). Aceasta are drept scop crearea unei experiențe universitare timpurii pentru elevii înscrişi în clasele terminale din licee (clasele X-XII). Elevii vor beneficia de un program intens şi diversificat de cursuri, ateliere de lucru, vizite de studii, competiții sportive, activități recreative, evenimente culturale (vizite la muzeu, spectacole, filme), care într-un final vor conduce la familiarizarea elevilor cu viața de student în domeniile teologie ortodoxă sau istorie. Pentru a experimenta cu adevărat ce înseamnă condițiile de campus, elevii vor fi cazați în căminele universității şi li se va servi masa la cantină (3 mese pe zi). La începutul școlii fiecare elev va primi „trusa participantului” conținând diverse resurse educaționale utile: rucsac, tricou, șapcă, agendă, pix, memory stick etc. Participarea este GRATUITA!Toate costurile legate de transport, cazare, masă, materiale de lucru, intrări la muzee etc. vor fi acoperite prin proiectul ROSE.

Inscrierea se poate face la adresahttp://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-finantate-din-proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose/

Data limita pentru inscrierea candidatilor este 15 iunie.

24 mai 2019

Rezultatele probelor de aptitudini, etapa I, pentru clasele a IX-a, an școlar 2019-2020

                    
               
cuprinzând rezultatele candidaţilor înscrişi la probele de aptitudini, etapa I – mai 2019
  Filierea:  Vocațională        
  Profilul:  Teologic        
  Specializarea:  Teologie  Ortodoxă        
  Cursuri:  zi            
               
               
Nr.crt. Numele Inițiala Prenumele Verificarea dicției și aptitudinilor muzicale  (calificativ) Cunoștințe religioase (probă scrisă) Media la probele de aptitudini Rezultatul final
1 Apostol M.I. Denis-Dimitrie ADMIS 9,50 9,50 ADMIS
2 Ceaușu  D.  Raymond-Florin ADMIS 7,25 7,25 ADMIS
3 Clapa D.  Dumitru-Ionuț-Mădălin ADMIS 7,00 7,00 ADMIS
4 Epure  C. Constantin ADMIS 6,65 6,65 ADMIS
5 Grădinariu V. Teodosie-Cristian ADMIS 6,65 6,65 ADMIS
6 Ilie  G. Ioan-Alexandru ADMIS 9,15 9,15 ADMIS
7 Istrate V. Vasile-Eusebiu ADMIS 7,20 7,20 ADMIS
8 Laiu  V.R. Ștefan ADMIS 10 10 ADMIS
9 Luca E. Mihai-Ciprian ADMIS 7,40 7,40 ADMIS
10 Mărculeț V. Gabriel ADMIS 8,50 8,50 ADMIS
11 Mărculeț V. Mihai-Iustin ADMIS 7,35 7,35 ADMIS
12 Mușat C. Andrei-Ștefan ADMIS 6,75 6,75 ADMIS
13 Păștinaru D.  Alexandru-Petru ADMIS 6,25 6,25 ADMIS
14 Platon I. Daniel NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT
15 Platon M.G. Mihail ADMIS 10 10 ADMIS
16 Țăpuc E.I. Iulian ADMIS 9,20 9,20 ADMIS
17 Voroneanu F. Ionuț-Alexandru ADMIS 9,50 9,50 ADMIS
               
               
PREȘEDINTELE  COMISIEI,   SECRETAR  COMISIE,  
               
Prof. Cristina GRIGORE   Valerica STRUGARU  
               

 

                 
                       C A T A L O G     F I N A L      
    cuprinzând rezultatele candidaţilor înscrişi la probele de aptitudini, etapa I – mai 2019
  Filierea:  Vocațională          
  Profilul:  Teologic          
  Specializarea:  Patrimoniu cultural          
  Cursuri:  zi              
                 
                 
Nr.crt. Numele Inițiala Prenumele Desen după natură (probă practică)  Exprimare cromatică în compoziție (probă practică) Cunoștințe religioase (probă scrisă) Media la probele de
aptitudini
Rezultatul final
1 Acatrinei C. Casian-Marian 9,00 9,00 10 9,33 ADMIS
2 Afrăsiloae  N. Ioana-Alexandra 9,00 9,00 10 9,33 ADMIS
3 Cojocaru  F. Ștefan-Alexandru 6,00 7,00 6,80 6,60 ADMIS
4 Costache N. Cristina-Ecaterina 9,00 7,00 8,25 8,08 ADMIS
5 Cucolea M. Mihai-Flavian 7,00 8,00 6,00 7,00 ADMIS
6 Gorgos E.P. Alexandru-Cosmin 8,00 6,00 6,00 6,66 ADMIS
7 Horneț P. Florin-Constantin 10 10 7,50 9,16 ADMIS
8 Irina S.C. Andrei 7,00 7,00 7,75 7,25 ADMIS
9 Lemnariu G. Mihaela-Eugenia 9,00 9,00 8,00 8,66 ADMIS
10 Onofrei M. Ștefan 9,00 9,00 6,95 8,31 ADMIS
11 Panait M.C. Marius-Cristian-Vasile 9,00 9,00 7,00 8,33 ADMIS
12 Petrariu I.R. Darius-Dumitru 9,00 9,00 9,65 9,21 ADMIS
13 Purcaru G.I. Ionuț-Andrei 7,00 8,00 7,45 7,48 ADMIS
14 Radu C. Spiridon 8,00 7,00 9,40 8,13 ADMIS
15 Suciu V. Niculina 8,00 9,00 9,50 8,83 ADMIS
16 Șangău F. Florina-Karina-Denisa 8,00 7,00 8,25 7,75 ADMIS
17 Țăpoi I. Cristian-Gabriel 7,00 8,00 9,75 8,25 ADMIS
18 Țucă G Gabriel 6,00 8,00 6,00 6,66 ADMIS
19 Ursu M. Claudiu-Gabriel 6,00 7,00 6,50 6,50 ADMIS
                 
                 
  PREȘEDINTELE  COMISIEI,     SECRETAR  COMISIE,
                 
  Prof. Cristina GRIGORE     Valerica STRUGARU
                 
17 mai 2019

„Copiii ajută pe copii”

Pa lângă multe activități educative și recreative desfășurate de către copiii de la Seminarul Teologic Ortodox ” Veniamin Costachi”, structura Lunca (din motive de modestie nu sunt făcute public), aceștia participă la viața satului, implicându-se activ în ajutorarea semenilor.

Nu știu cum se face, dar își dau seama imediat de necazul celor din jur.
„Magdalena nu vede bine! O lăsați doar în prima bancă?”„Se împiedică des si când se joacă!”
„Să facem ceva!”
E adevărat. Am observat-o și eu de ceva timp. Era momentul potrivit pentru a programa vizita la medic. A fost dublă bucurie: nu mai fusese niciodată în oraș și dorea sa vadă.
Pe scurt: Acsinte Maria-Magdalena, 9 ani,din clasa a II -a, școala Lunca, are probleme grave la ambii ochi: OD -ambliopie gravă (vede in proporție de 0,05%, adică e aproape oarbă) și OD- ambliopie medie ( vede în proporție de 0,5%).
Transportul fetiței și costul consultației, plus câteva mici cadouri (hăinuțe si rechizite) au fost suportate de către învățătorii școlii. Banii pentru ochelarii pe care-i poartă Magdalena au fost donați de către un grup de copii inimoși de la „Clubul Green Impact”, coordonat de doamnele profesoare de limba romana Grigore Cristina și Panaite Laura.Clubul e înființat în școala noastră cu sprijinul F.N.O.- Fundația Noi Orizonturi. Copiii au realizat diferite obiecte de lemn pe care le-au vândut unor turiști care le-au apreciat munca.

Magdalena se simte minunat acum.E veselă, vioaie, se implică mai mult și mai bine în activitățile școlare.Are de recuperat însă. Sunt convinsă că va reuși. Copiii de la Clubul „Vânătorii de Impact” lucrează de zor. Vor să ajute și alți copii. Pe cine oare? O să aflați!
Între timp am pus pe peretele clasei o iconiță primită de la buna mea colegă. E sfânta Paraschevi,vindecătoarea de ochi.

 

Prof. înv. primar, Brînzei A.

10 mai 2019

Inițiere în arta încondeierii

Școlarii și preșcolarii de la Școala Lunca s-au întors din vacanța de Sf. Paști cu amintiri și impresii frumoase, dar și curioși să învețe cum se pot obține acele frumoase ouă încondeiate. Li s-a promis înainte de vacanță. Doamnele învățătoare și doamna educatoare i-au adunat într-o sală de clasă, au cântat cu bucurie „Hristos a înviat!” și au trecut la treabă: prezentarea ustensilelor și a materialelor necesare, prezentarea unor modele standard și exercițiu demonstrativ cu fiecare elev în parte.
La final, copiii au așteptat nerăbdători să le fie scos oul desenat cu ceară din recipientul cu vopsea roșie, ca să meargă să – l prezinte părinților acasă și să-l păstreze ca amintire. (prof. Cristina Grigore)