06 iun. 2022

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, în ziua de 6 iunie, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, a vizitat Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Pogramul zilei a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiate de către Preasfințitul Părinte Nichifor în biserica Sfântul Ioan Iacob, aflată în incinta Seminarului. Din sobor a făcut parte pr. prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului, alături de toți ceilalți preoți profesori ai instituției de învățământ teologic nemțean. Răspunsurile la strană au fost date de corurile Seminarului, psaltic și polifonic, conduse de pr. prof. Marius Brumă și prof. Adrian Cojocaru.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a subliniat importanța perioadei de studiu pe care elevii seminariști o urmează, precizând:

Dincolo de cunoștințele dobândite, pe de o parte, comune cu alte tuturor celor din celelalte licee, dar și, pe de altă parte, cunoștințe și înțelesuri adânci, care țin de Teologia Ortodoxă pe care o trăim și o mărturisim, dincolo de învățătura dobândită, dincolo de un program care presupune și disciplină, organizare, rânduială, prezența voastră aici este și creștere și formare de viață. Sunteți într-un mediu diferit de cel din alte licee. Și acesta este un privilegiu, căci liniștea, dar și valorile primite la această școală teologică sunt în măsură să vă protejeze de multe din vicleniile și lucrările celui rău care sunt în lume. De aceea, să fiți atenți la gândurile voastre și la trăirea pe care o aveți și, dacă Dumnezeu lucrează în viața fiecărui elev, fie de la un liceu sportiv, de matematică, de artă, cu atât mai mult este prezent în viața elevului seminarist. Iată, este prezent în Dumnezeiasca Liturghie, în Sfânta Euharistie pe care o primim spre întărirea forțelor noastre sufletești și trupești, dar și spre iertarea păcatelor.

Ierarhul a mai adăugat:

Sunteți aici și vă închinați zi de zi la moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob, ocrotitorul acestei biserici, care a petrecut cu credință și care și-a purtat pașii pe aceste locuri unde pășiți și voi. Învățați din viața și lucrarea lui bucuria și folosul rugăciunii. Păziți gândurile voastre, fiți încredințați că rugăciunea fiecăruia dintre voi este importantă; schimbă ceva în lume și în inima voastră, dar schimbă cu mai multă putere dacă inima voastră participă la această rugăciune. Rânduiți-vă bine viața. Bucurați-vă de această perioadă în care datoria voastră principală este de a învăța, de a vă instrui.

În cadrul slujbei, la momentul cuvenit, mulți elevi au primit Dumnezeiasca Împărtășanie. După săvârșirea dumnezeieștii Liturghii, părintele profesor Viorel Laiu, directorul instituției de învățământ teologic, rostind un cuvânt de recunoștință, a spus:

Preasfințite Părinte Nichifor, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântă pe care am început-o cu dumnezeiasca Liturghie care este, de fapt, lucrare sfântă de recunoştinţă sau de mulţumire a Bisericii, ca răspuns la toate binefacerile primite de la Domnul, cunoscute şi necunoscute, arătate şi nearătate deplin. Prin mulţumirea noastră adusă lui Dumnezeu creştem şi ne îmbogăţim duhovnicește în relaţia noastră cu El, Dăruitorul vieţii veşnice, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Mulțumim, de asemenea, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, care a binecuvântat să fiți prezent în mijlocul nostru și să ne aduceți bucuria slujirii arhierești și a împărtășirii Cuvântului dumnezeiesc. Parafrazând cuvintele de pe muntele Taborului rostite de unul dintre ucenicii Domnului, spunem: bine este nouă să fim aici, cu Preasfinția Voastră, în această frumoasă biserică închinată Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Vă mulțumim că ați binecuvântat elevii, profesorii și ostenitorii acestei istorice școli de teologie.

În încheiere, părintele director a oferit ierarhului un portret în creion, realizat de unul dintre elevii absolvenți de la secția Patrimoniu-cultural ai Seminarului nemțean. Programul vizitei a cuprins și întrevederi cu profesorii școlii teologice, vizita ierarhului în sălile de curs, dar și discuții cu elevii seminariști, cărora le-a oferit din partea Părintelui Mitropolit Teofan o ediție a Sfintei Scripturi.

***

În acest an, Seminarul de la Mănăstirea Neamț împlinește 167 de la înființare, deși învățământ religios în diferite forme a existat dintotdeauna în vestita chinovie mușatină. Domnitorul Moldovei Grigorie Alexandru Ghica, prin Ofisul Domnesc, emis la data de 28 mai 1855, în sfătuire cu Mitropolitul Sofronie Miclescu, înființează Seminarul de la Neamț ca o instituţie modernă, cu documente școlare și programă de învățământ întocmite conform rânduielilor vremii. A trecut de atunci mai bine de un secol și jumătate, iar această pepinieră de formare a viitorilor slujitori ai Bisericii a trecut prin multe prefaceri și chiar perioade grele, pricinuite de restriștile multor războaie, calamități, regimul comunist ateu, dar a rămas mereu biruitoare. Istoria, adesea zbuciumată și dramatică, a acestei instituții teologice, numită de arhimandritul Ioanichie Grădinaru „școala noastră națională a Bisericii Ortodoxe de Răsărit” a făcut ca, de-a lungul timpului, să se afle în atenția a numeroşi istorici, teologi, oameni de cultură, mireni sau fețe bisericești, toți dorind să evidențieze importanța deosebită a seminarului de la Mănăstirea Neamț în formarea preoțimii românești.

După 1990, școala teologică de la Mănăstirea Neamț a cunoscut prefaceri binecuvântate și îndeaproape supravegheate de noul cârmuitor al Bisericii lui Hristos din bătrâna Moldovă, Înaltpreasfințitul Mitropolit Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La inițiativa sa, Seminarul a primit un nou nume: „Veniamin Costachi”, amintind de marele și luminatul Mitropolit care, în 1803, fonda la Iași prima școală teologică din Moldova, desființată de regimul comunist în 1948. Prin aceasta, chiriarhul a dorit să lege tradiția învăţământului teologic nemțean cu cea instituită la Iași de luminatul ierarh din veacul al XIX-lea, crescut duhovnicește la școala lui Paisie Velicicovschi, vestitul stareț și cărturar al Lavrei nemțene. Un alt moment de referință din istoria școlii teologice nemțene de după 1990 l-a constituit construirea bisericii Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, spre a fi „laborator de înviere pentru suflete şi oglindă a frumuseții evlaviei izvorâtă din credință dreaptă”. Lucrările s-au finalizat în 1997, când un sobor impresionat de arhierei, preoți și diaconi, avându-l în frunte pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, a sfințit noul locaș de cult. Pictura interioară a sfințit-o tot Părintele Patriarh Daniel, în 2009, iar cea exterioară, care a făcut ca biserica seminarului să primească numele de „Voronețul nemțean”, a fost sfințită în 2015 de actualul Mitropolit al Moldovei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.

Dacă ar fi să amintim de mulțimea absolvenților istoricei școli teologice în cei aproape 170 de ani de la întemeiere, trebuie să precizăm că de pe băncile Seminarului nemțean s-au ridicat mii de preoți vrednici care L-au mărturisit și L-au dus pe Hristos în mii de sate și orașe din țară sau din diasporă. Printre absolvenți se află unul dintre cei șase întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, alți 15 arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre strămo­șești, numeroși stareți și starețe, remarcabili preoți profesori de teologie, decani ai facultăților de teologie nu doar de la Iași, ci și din alte centre universitare, directori de seminarii, consilieri eparhiali, protopopi ori teologi renumiţi, cu multiple ascultări și slujiri importante în viața bisericească sau social-economică din țară și chiar din străinătate, medici, profesori din mediul universitar și preuniversitar, cadre militare, funcțio­nari în structuri de stat, diplomați, dar în primul rând buni creștini, mărturisitori ai dreptei noastre credințe ortodoxe. (Arhim.prof.dr. Mihail Daniliuc)

18 mai 2022

Locul I la concursul „Pune viața într-un afiș”

Pro Vita Iași a lansat un concurs cu titlul „Pune viață într-un afiș” la care a participat și o echipă de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” , M-rea Neamț. În afiș, participanții trebuiau să evidențieze importanța și frumusețea vieții, „încă din momentul în care un copilaș se află în burtica mamei”. Concursul s-a desfășurat pe patru secțiuni diferite: primar, gimnazial, liceal și universitar. La secțiunea, liceal, echipa formată din: Covasan Maria, clasa aX-a – Patrimoniu Cultural, Juganariu Parascheva, clasa aXI-a-Patrimoniu Cultural și Acatrinei Casian, clasa a XI-a-Patrimoniu Cultural , s-a clasat pe locul I.

13 mai 2022

Seminariști premiați la concurs de… ȘAH!

Șahul este cunoscut drept sport al minții. Acesta te obligă să elaborezi ipoteze, să le testezi și, ca să practici acest sport, trebuie să ai răbdare, putere de concentrare și să interacționezi foarte bine cu ceilalți. O echipă de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox” V. Costachi „, coordonați de pr. prof. Sergiu Tudose,au dat dovadă de toate calitățile necesare participării la o competiție de șah,organizată la Școala ” Dimitrie Sturza”, Iași. Concursul s-a desfășurat pe echipe mixte cu participarea a 112 elevi. Echipa Seminarului o obținut un premiu special,diplome și alte premii. Toate acestea dublate de bucuria participării. Felicitări echipei noastre.

13 mai 2022

Simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae” și la… Seminarul de la Mănăstirea Neamț

În cadrul Simpozionului International „Dumitru Stăniloae” cu tema” Pandemie, izolare, isihie” s-a organizat un atelier de lucru și la Seminarul Teologic Ortdox ” V. Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Elevii școlii teologice nemțene au avut bucuria ca acest atelier să fie susținut de domnul Răzvan Bucuroiu, redactor al revistei „Lumea credinței”. Atelierul a fost unul interactiv, elevii participând cu bucurie și interes. Conducerea școlii aduce multumiri Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru binecuvântarea organizării Simpozionului, dar și tuturor celor implicați.

10 apr. 2022

„La forêt ” – o nouă video-conferință în limba franceză

Joi, 7 aprilie 2022, a avut loc o nouă video-conferință desfășurată în cadrul proiectului franco-român „La biodiversité chez nous”. De această dată, elevii români din cele trei școli nemțene implicate în proiect – Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânători-Neamț și Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamț –  au prezentat materiale cu tema „Pădurea” în limba franceză.

Din partea Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, un grup de elevi din clasa a IX-a Teologie Ortodoxă au expus materialul „Les forêts de Roumanie” în care au vorbit despre rolul pădurilor, vârsta exploatării lemnului, biodiversitatea regăsită în pădurile din România, adâugând informații despre Parcul Natural Vânători-Neamț și despre fondul forestier din regiunea noastră. Elevi de la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu-Neamț au prezentat materialul „Gestion et production durable de la forêt”, iar din partea Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț elevii au partajat spre visionare documentul audio-video „Méditation, poésie, chant … sur les chemins du Parc Naturel Vânători-Neamț”. Elevii francezi de la Colegiul „Marie Curie” din Paris au fost încântați de informațiile prezentate de elevii români, iar la finalul expunerii tuturor materialelor aceștia au dorit să adreseze întrebări, existând astfel un dialog bilingv constructiv. Un plus la această activitate a fost și prezența fizică a celor doi președinți ai asociațiilor care au inițiat acest proiect bilateral – domnul profesor Dominique Lefevre, președintele Asociației „Terralbastra” – Franța și doamna profesoară Doina Baroiu, președinta Asociației Profesorilor de Franceză de pe Valea Ozanei „Aripi și Rădăcini” – România, fapt ce a conferit o greutate considerabilă acestei întrevederi.

07 apr. 2022

„4/4 Pentru Prieteni”

Elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” au participat astăzi, în cadrul programului 4/4 Pentru Prieteni, organizat de American Councils for International Education, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii, la o activitate de voluntariat, la Mănăstirea Paltin de la Petru Vodă. Acolo au ajutat la diferite activități. Au plantat flori în curtea mănăstirii, au ajutat la bucătărie și la aranjarea lemnelor pentru căldură. Au oferit câteva daruri bătrânilor aflați în îngrijirea măicuțelor, iar la final le-au cântat, coordonați fiind de domnul profesor Adrian Cojocariu. Toate acestea pentru a bucura sufletele celor care au ajuns la vârsta senectuții, dovadă a bucuriei fiind chipul plină de lumină de la final.

26 mart. 2022

Marșului pentru viață – Egalitate, echitate și sprijin – din prima secundă și întreaga viață

Sâmbătă, 26 martie 2022, a avut loc cea de-a 12-a ediție a Marșului pentru viață – Egalitate, echitate și sprijin – din prima secundă și întreaga viață organizat de către Arhiepiscopia Iașilor, prin Protopopiatul Tg. Neamț. Evenimentul dorește ca participanții la marș să înțeleagă și să conștientizeze acțiunile Pro – viață, de a sprijini femeile însărcinate aflate în diferite situații dificile și a copiilor nenăscuți ai acestora. Acest mesaj l-au receptat și elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț care au realizat panouri, îndrumați de distinsa și inimoasa lor profesoară, Oana Grădinaru. Însoțiți de părintele director Viorel Laiu au pornit într-un marș pentru viață, alături de alți tineri și preoți din comunitatea târgnemțeană.

O dovadă a faptului că au înțeles însemnătatea și importanța evenimentului o reprezintă mărturiile lor: „Am încercat prin foaia de hârtie, cuvânt fiindu-ne pensula, iar înțelepciune culoarea, să transmitem un mesaj de trezire și revenire la adevăratele valori. Omul trebuie să conștientizeze ca nu este stăpân asupra vieții” ne-a spus Petronela Căruceriu, elevă în clasă a X-a Patrimoniu Cultural. Cosmin Ursache spune ca a realizat aceste panouri pentru că el consideră că „un copil e un dar către lume, iar fiecare dintre noi trebuie să îl ocrotim și să sprijinim mama care îl poartă”. De asemenea e „important să promovăm suportul pentru mama aflată în criză de sarcină”, spune Teodora-Rebeca Pîntea.

Importanța realizării acestor panouri este mărturisită și de Maria Ciocan, elevă în clasa a XI-a care ne spune că „viața este un dar de la Dumnezeu, Hristos însuși este Calea, Adevărul și Viața, iar noi ca și creștini ortodocși avem datoria de a păstra și de a cinsti darurile lui Dumnezeu. Susțin viața pentru ca îl iubesc pe Dumnezeu și oricine Îl iubește, nu nesocotește purtarea Lui de grijă.”

26 mart. 2022

Fii avocat în școala ta – proiect educațional

Uniunea Națională a Barourilor din România cu sprijinul Ministerului Educației și al Ministerului Justiției a demarat la nivel național programul de educație juridica: Fii avocat în scoala ta!, proiect care își propune prezentarea unor noțiuni elementare de drept și a unor informații generale privind sistemul de justiție.
La nivelul Baroului Neamț a fost formata o echipa din 18 avocati definitivi care începând de săptămâna aceasta vor merge în unitățile de învățământ din județ.
La nivelul orașului Tg Neamt si a zonelor arondate acestuia, susținerea primei teme a proiectului a avut loc la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi de la Manastirea Neamț. Elevii au aflat informații referitoare la actul de justiției, participanții implicați în înfăptuirea actului de justiție, fiindu-le prezentat și un mic ghid de orientare profesionala. Aceștia au fost interesați de tema supusa dezbaterii și si-au exprimat dorința de a merge intr-o vizita de studiu chiar la sediul unei instante. Mulțumim elevilor și întregului colectiv de conducere al Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costachi pentru interesul arătat fata de acest proiect.

21 mart. 2022

Ziua Internațională a Poeziei

Poezia e o delectare spirituală și intelectuală a ființei umane. De aceea s-a considerat necesar să se consacre o zi pentru a o marca.” Este o ocazie de a ne onora poeții, de a reînvia tradițiile orale, cum ar fi recitalurile de poezie, de a promova lectura, scrierea și predarea poeziei „, spunea în mesajul său Directorul General al UNESCO, Andrey Azoulay. Recitalurile de poezie și promovarea lecturii a fost obiectivul profesorilor, Panaite Laura și Grigore Cristina, dar a elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, care au marcat Ziua Internațională a Poeziei prin câteva activități deosebite. Elevii au recitat poezia preferată, au creat poezie și au încercat să găsească definiții ale acestei arte. Printre poeții preferati se află Mihai Eminescu, poetul național, Grigore Vieru și ,nu în ultimul rând, Ioan Iacob Hozevitul, protectorul și mijlocitor profesorilor și elevilor școlii noastre. Versurile au fost transpuse și în pictură, de elevii talentați de la secția Patrimoniu Cultural, coordonați de doamna profesor Oana Grădinaru.