11 sept. 2023

Debut de an școlar 2023-2024

Început de an școlar la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, de la Mănăstirea Neamț

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și-a primit cu drag elevii pentru un nou an școlar, 2023-2024. Prima zi de școală a debutat prin oficierea Sfintei Liturghii, în biserica Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, de către un sobor de preoți, condus de părintele profesor Mihai Vizitiu, delegatul Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan, care, după citirea Sfintei Evanghelii a ținut și o frumoasă omilie. Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele profesor Viorel Laiu, Directorul școlii teologice, alături de părintele profesor Ioan Mihoc, fostul director al școlii   și de părinții profesori, membri ai corpului profesoral, dar și de alți preoți, părinți sau rude ai seminariștilor. Împreună cu preoții s-au rugat elevii și elevele de la cele două specializări, Teologie Ortodoxă, respectiv, Patrimoniu cultural, mulți din ei fiind însoțiți, după o frumoasă tradiție, de părinții lor.

După dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșit slujba de Te-Deum, pentru binecuvântarea noului an școlar. La momentul cuvenit părintele profesor Mihai Vizitiu a transmis cuvântul de binecuvântare a chiriarhului: „Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan vă transmite arhiereasca binecuvântare și spor de lucrare dintru început de an școlar, într-un moment în care Biserica trebuie să arate care este rolul și misiunea ei, mai ales rostul și chemarea tinerilor care vin în acest Seminar de la Mănăstirea Neamț, care este o școală de veche tradiție, fiind întotdeauna un etalon în ceea ce privește pregătirea viitorilor slujitori ai sfintelor altare, fie părinți monahi în mănăstiri sau preoți de enorie. Părintele nostru Mitropolit dorește ca acest Seminar să continue să formeze misionari ai Bisericii lui Hristos, care să facă cinste acolo unde vor ajunge ca slujitori sfințiți sau specialiști în alte domenii”.

 Părintele Director, Viorel Laiu, a adresat un cuvânt de bun- venit tuturor elevilor seminariști, salutând în mod deosebit pe elevii din Republica Moldova și pe cei din Ucraina, care au ales să studieze la școala teologică nemțeană, un seminar cu tradiție de aproape două secole. De asemenea, părintele director a  adăugat în cuvântul său: „Prin această rugăciune rostită la început de an școlar îi mulțumim Domnului și-i cerem ajutorul căci fără Dumnezeu nu putem face nimic bun (Ioan 15, 5). Înălțăm rugăciune de recunoștință și ocrotitorilor școlii noastre: Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, dar și Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Mulțumim, totodată, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru dragostea părintească ce o manifestă pentru școala noastră. Mulțumim și Preasfințiților Părinți Antonie, Episcop de Bălți și Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care au încurajat și îndrumat mulți tineri din eparhiile Preasfințiilor lor să studieze în școala noastră. Mulțumirile sunt adresate, deopotrivă și colectivului didactic al școlii noastre, tuturor ostenitorilor Seminarului, dar și Primăriei Vânători-Neamț, reprezentate prin domnul ec. Vasile Bârliba consilier local, și domnul Robert Bârliba, administrator public, ca delegați ai doamnei Primar, jr. Maria Adriana Petrariu”.

Adresându-se elevilor, părintele director a subliniat: „dragi elevi seminariști, vă aflați la vârsta căutărilor și a marilor idealuri. În această dorință firească de a scruta viitorul, și de a-l zidi cât mai durabil  să nu uitați că Mântuitorul Hristos vă este alături, binecuvântându-vă și oferindu-vă ca modele de sinceritate și puritate: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” (Marcu 10, 15). Aici, la Seminar, alături de colegii profesori, ne vom strădui să vă oferim, pe lângă cunoștințe teologice, și o formare spirituală pe măsură pentru a trăi viața în comuniune de iubire față de Dumnezeu și de oameni, ajutându-vă să cultivați valori permanente: dragostea față de Biserică și neam, recunoștința față de părinți, profesori și binefăcători, prietenia, dărnicia și întrajutorarea.

            Acum, la început de an școlar, vă doresc dragi elevi și eleve, să fiți preocupați mereu de a-L căuta pe Hristos, Calea Adevărul și Viața, (Ioan 14, 6). Să fiți însetați de cunoaștere, căci „înțelepciunea este pentru oameni comoară nesfârșită; cei care se folosesc de ea se fac prietenii lui Dumnezeu, pentru darurile agonisite de învățătură“ (Înțelepciunea lui Solomon 7, 14).

            În cuvântul său delegatul Primăriei Vânători-Neamț, domnul ec. Vasile Bârliba, a transmis conducerii Seminarului, elevilor și profesorilor, urările de bine pentru noul an școlar din partea doamnei Primar, jr. Maria-Adriana Petrariu, precum și încredințarea fructuoasei colaborări dintre între cele două instituții, ca și până acum.

La final toți cei prezenți au împlinit frumoasa tradiție de a realiza o fotografie de grup pe scările frumoasei biserici Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, din curtea Seminarului nemțean. (A consemnat arhim. prof. dr. Mihail Daniliuc)

13 iun. 2023

Olimpicii de la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț au fost premiați de către IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Olimpicii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, precum și profesorii îndrumatori, au fost premiați de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei! Felicitări tuturor și la mai multe astfel de reușite! Mai multe detalii despre olimpiadele naționale la care au fost participat și au fost premiați click aici…

28 nov. 2022

Seminariști nemțeni prezenți la evenimentele prilejuite de sărbătoarea ocrotitorului spiritual al Seminarului Teologic din Galați

A devenit o frumoasă tradiție ca, la finele lui Brumar, elevi din școala noastră să onoreze invitația venită din partea Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galați de a fi părtași la bucuria sărbătorii instituției de învățământ teologic. Astfel, și a anul acesta, la data de 28 noiembrie 2022, elevii seminariști Ursache Constantin, clasa a XII Patrimoniu și Roată Teofil din clasa a XI-a Pastorală, îndrumați de arhim. prof. Mihail Daniliuc și prof. Mirel Gălușcă, însoțiți de Pr. Ștefan Cenușă), au reprezentat Seminarul Teologic ”Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, la Simpozionul Rugăciunea tinerilor seminariști în anul sfinților isihaști, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Ajuns la cea de-a XXIII-a ediție, simpozionul face parte din programul  manifestărilor prilejuite de hramul Seminarului teologic și al eparhiei Dunării de Jos, ambele instituții fiind așezate sub ocrotirea Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul României. În cadrul simpozionului elevii nemțeni au prezentat câte o lucrare legată de tematica evenimentului, alăturându-se astfel celorlalți tineri din seminariile și liceele teologice din întreaga țară. După ce a binecuvântat deschiderea evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a moderat întreaga dezbatere, apreciind valoroasele contribuții ale tinerilor seminariști. Lucrările prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate într-un volum la editura Eparhiei Dunării de Jos.

18 feb. 2022

Zbor prin Duh în Veșnicie!

Născut la 19 februarie 1876, în Hobița, județul Gorj, România, Brâncuși este exponentul unui loc în care, pentru oamenii de acolo, tradiția a însemnat ceva aproape sacru.

Brâncuși ,,a eliberat sculptura de imitația mecanice a naturii, a refuzat reprezentarea figurativă a realității și a exprimat esența lucrurilor, vitalitatea formei, a creat unitatea dintre sensibil și spiritual”. În opera sa el a oglindit felul de a gândi lumea, al țăranului  român. Prin obârșia sa țărănească și-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradițiile, miturile și funcția magică a artei populare românești. Brâncuși arătat lumii occidentale dimensiunea sacră a realității. Astfel devine  unul din cei mai mari artiști ai secolului XX.

La ceas aniversar elevii seminariști îi aduc omagiu, prin cunoașterea și interpretarea lucrărilor maestrului. 

 

 

                                                                                          Oana Grădinaru

profesor Arte Vizuale

16 feb. 2022

Ziua Națională a Lecturii la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

„Cărțile pe care le citim trebuie alese cu mare atenție, pentru că pot fi, cum a scris un rege egiptean pe biblioteca lui, Medicamentele sufletului”, spunea Oliver Wendell Holmes Sr. Fascinația acestora constă în faptul că ele îți permit sa călătorești fără să faci un pas. Elevii și profesorii de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”,au călătorit, de Ziua Națională a lecturii, prin lumea cărților. Au navigat prin gânduri, idei și sentimente.

14 mai 2018

Seminarişti creatori de literatură

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” au fost recompensaţi cu premii pe măsura talentului şi pasiunii pentru literatură, în cadrul Proiectului Naţional Cultural-Artistic „Creangă…la el acasă”, ediţia a VIII-a aprilie 2018, proiect înscris în CAEN secţiunea Cultural-Artistic: Literatură, la poziţia 15.

Premiile I si II obţinute sunt pe măsura efortului depus şi a talentului cu care tinerii noştri au dovedit că lumea cuvintelor poate face mai bună lumea în care trăim.

Felicitări şi mult succes în continuare !

Premiul I

Monu Mădălina (cl. a X-a Arte Patrimoniu cultural) – eseu, proză scurtă

Samson Marcelina (cl. a X-a Arte Patrimoniu cultural) – eseu, proză scurtă

Premiul II

Croitoriu Alina Elisabeta (cl. a IX-a Arte Patrimoniu cultural) – eseu, proză scurtă

Prof. coordonator: Rudeanu S. Călin

22 apr. 2018

Premiul I la Olimpiada Națională de Religie

English Version – ‘Veniamin Costachi’ Orthodox Seminary won the first prize at The History of Romanian Orthodox Church and other four special prizes in The National Competition of Religion 2018, organised in Baia Mare.

Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariști (2018) organizată de către Ministerul Educației Naționale în perioada 19-21 aprilie la Baia Mare a adus mai multe bucurii seminarului nostru datorită reușitelor lotului de participanți.

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” s-a clasat pe poziția întâi a podiumului la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la care s-au mai adăugat trei mențiuni.

 • Lămășanu Andrei, clasa a XI-a Pastorală, a primit Premiul I la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, coordonat de Pr. Prof. Arhim. Mihail Daniliuc.
 • Tartus Marian, clasa a X-a Pastorală, Mențiune la disciplina Vechiul Testament, coordonat de Pr. Prof. Dir. Adj. Viorel Laiu
 • Ursache Casian, clasa a XII-a Pastorală, Mențiune la disciplina Dogmatică Ortodoxă, coordonat de Pr. Prof. Vasile Păvăleanu
 • Bistriceanu Maria, clasa a IX-a Patrimoniu, Mențiune la disciplina Noul Testament, coordonată de Diac. Prof. Ilarion Argatu

Lotul Seminarului de participanți a fost însoțit de către Pr. Prof. Dir. Adj. Viorel Laiu iar din partea ISJ Neamț a participat domnul inspector Mihai Giosanu.

Felicitări participanților, părinților profesori coordonatori și părinților acestor minunați copii!

 

Vezi linkul cu rezultatele Aici

 

18 apr. 2018

Rezultate excepționale la Olimpiadele școlare din 2017-2018

În anul școlar 2017 -2018, rezultatele excepționale ale elevilor noștri nu au întârziat să apară. Au fost obținute premii și distincții în cadrul următoarelor olimpiade naționale: Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariști, Olimpiada Națională de Limbi Clasice și Olimpiada Națională de Neogreacă:

 • Lămășanu Andrei, Premiul I, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, coordonat de Pr. Prof. Arhim. Mihail Daniliuc.
 • Dalidis Dimitrie – Premiul I la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE, desfășurată la Arad, coordonat de Diac. Prof. Ilarion Argatu;
 • Lămășanu Andrei – Premiul al II-lea la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE NEOGREACĂ, desfășurată la București
 • Pleșca Florin – Premiul al II-lea la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI, desfășurată la Bistrița, coordonat de prof. Dan Țârdea
 • Tartus Marian, Mențiune, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Noul Testament, coordonat de Pr. Prof. Dir. Adj. Viorel Laiu
 • Ursache Casian, Mențiune, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Dogmatică Ortodoxă, coordonat de Pr. Prof. Vasile Păvăleanu
 • Chihaia Modest – Mențiune la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE, desfășurată la Arad, coordonat de Diac. Prof. Ilarion Argatu;
 • Carp Andrei Cristian – Mențiune la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE, desfășurată la Arad; coordonat de Diac. Prof. Ilarion Argatu;
 • Bistriceanu Maria, Mențiune, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE PENTRU SEMINARIȘTI, la disciplina Vechiul Testament, coordonată de Diac. Prof. Ilarion Argatu

IX Carp Andrei mentiune Neogreaca premiul II LAMASANU ANDREI X Chihaia Modest mentiuneXI Dalidis Dimitrie Lb gr.veche

27 mart. 2018

Simpozion în cinstea Centenarului Unirii organizat la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”

 

English version – On 24th March 2018, ‘Veniamin Costachi’ Orthodox Theological Seminary hosted a meeting to celebrate 100 years from the Great Union. The meeting was organised by representatives from Education both from Neamt county and Republic of Moldavia. The event started with a service in the church of John James the Chozebite, continued with speeches and papers and ended with a concert of ‘Gloria Dei’ choir.

În data de 24 martie 2018, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” a fost gazda unui simpozion dedicat Centenarului Unirii organizat de către sindicaliștii din învățământ din Neamț și Republica Moldova. Neamțul a fost reprezentat de către Sindicatul din Învățământ iar Republica Moldova de către Federația Sindicală a Educației și Științei.

Simpozionul a purtat numele de „Centenar: 27 martie 1918 – Unirea Basarabiei cu Țara-Mamă, sărbătoare națională a românilor”.

Întâlnirea a debutat la ora 09:00 cu o slujbă de Te Deum oficiată în biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din incinta Seminarului cu participarea părinților directori, a părinților profesori, a corpului profesoral și a elevilor. Discursurile de deschidere a lucrărilor au urmat la ora 10:00 în sala de festivități.

În cadrul părții științifice a simpozionului au fost susținute un număr de nouă lucrări de către prof. Silviu Mugurel Dragomirescu, de la Liceul Tehnologic Economic-Administrativ din Piatra Neamț, prof. Viorica Rotaru – directorul Liceului Teoretic Lăpușna (Republica Moldova), prof. Gigel Bârliba, de la Liceul Tehnologic Oglinzi, prof. Nadejda Seredovschi – de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca (Republica Moldova), prof. Emanuel Marius Sandu, de la Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț, prof. Emanuel Bălan – director adjunct al Liceului „Vasile Conta” Târgu Neamț, prof. Mihaela Gherghelescu, de la Colegiul național „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamț, prof. Varvara Chiperi – director adjunct al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” Orhei și prof. Victor Sânchetru – președintele Consiliului raional Ștefan Vodă al FSEȘ.

După amiază, partea artistică a constat dintr-un concert susținut de Corul „Gloria Dei” al Seminarului și un spectacol realizat de către ansamblul „Șezătoarea” al Școlii Gimnaziale „Arhimandrit Chiriac Nicolau” de la Vânători-Neamţ și de către ansamblul „Pe-un picior de plai” al Gimnaziului Pășcani, Hâncești, din Republica Moldova.