27 mai 2018

Inaugurarea noului cabinet de „Istoria artelor”

Elevii secției Patrimoniu Cultural și  profesorii coordonatori  de arte vizuale Dan Țârdea și Oana Grădinaru s-au pregătit de o noua inaugurare.

Secția cu o vechime în Seminarul Teologic Ortodox ,,Veniamin Costachi” de 18 ani, a adus de-a lungul anilor numeroase premii la olimpiade, concursuri naționale și internaționale. Elevii au la dispoziție două ateliere de creație: Icoană și Tehnici Artistice. Ajunse la majorat, peste ateliere s-a așternut patina și degetele pline de culoare, ale micilor iconari, care atestă munca depusă aici. Diplomele și panourile demonstrative sunt materiale educative și totodată stimulative pentru noii învățăcei. Așa cum pictura în perioada paleocreștină, era o ,,biblie în imagini”,  sau cum bine spunea pictorul Constantin Piliuță: ,,Ce lucru sfânt e modelul in atelier”.

Deoarece imaginea se percepe mai lesne, am considerat utilă realizarea unui cabinet de istoria artelor. Acesta va înlesni învățarea disciplinei predominant teoretice. Astfel ideea a început să ia contur cu ajutorul elevilor claselor de patrimoniu. Aceștia au realizat planșe care reflectă cele mai importante opere de arta din fiecare civilizație artistică.  Începând cu preistoria până în perioada modernî, de la Stonehenge, la Ateneul român, sau de la pictura rupestră la cea suprarealistă. Lucrările au fost realizate în culori pe bază de apă și așezate cu migală de ucenicii profesorilor pe passpartout, iar acestea la rândul lor pe panouri dedicate fiecărei perioade. În noul cabinet, la loc de cinste se afla și o parte reprezentativă din opera marelui sculptor universal, al secolului XX: Constantin Brâncuși. Lucrarea murală, de proporții, a fost realizată în assecco de elevii clasei terminale. De asemeni cei care vor învață în noul cabinet vor face cunoștință și cu monumentele imobile sau naturale din Romania, înscrise pe lista UNESCO.

Aducem mulțumiri pe aceasta cale tuturor celor implicați în realizarea proiectului. Cea mai mare satisfacție,  a fost să vedem bucuria și pasiunea tinerilor patrimonisti în împlinirea acestui deziderat. Mulțumirile se îndreaptă și spre părintele director Ioan Mihoc, părintele director adjunct Viorel Laiu, părinții profesori Vasile Păvăleanu, arhim. Mihail Daniliuc, Viorel Irina, Marius Bruma, Ilarion Argatu care au sfințit marți, 22 mai 2018, noul cabinet. Pentru că așa cum spunea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, protectorul seminariștilor nemțeni,  orice început are nevoie de binecuvântare:

,,Suflete al meu smerite

Adă mai întâi de toate

Preamărire Celui veșnic

Pentru orice bunătate.”

Text de Prof. Oana Grădinaru

23 mai 2018

Interviu cu obținătorul Premiului I la Olimpiada Națională de IBOR în cotidianul Patriarhiei Române

Pentru orice elev, calificarea la faza națională a unei olimpiade este o performanță în sine. La temelia acestei reușite stă o muncă asiduă, tăcută, știută doar de concurenți și de cei care îi pregătesc, profesorii lor. Andrei Lămășanu din clasa a XI-a, Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” din județul Neamț, nu doar a participat, ci a și câștigat anul acesta premiul I la Olimpiada de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Interviul cu el mărturisește faptul că efortul de a studia trecutul Bisericii noastre înfrumusețează sufletul și sporește dragostea pentru Dumnezeu și neamul românesc.

Andrei, de unde a venit pasiunea pentru studiul istoriei Bisericii noastre na­ționale?

Pasiunea pentru studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române a venit pe de o parte din interior, fiind atras de istorie și doritor să cunosc trecutul național, iar pe de altă parte, a venit de la cel pe care îl am la fiecare oră de istorie în fața mea, la catedră, părintele profesor arhimandrit Mihail Daniliuc.

Ce rol are un profesor în insuflarea atașamentului față de istorie, față de trecutul nostru, iar în cazul tău, în obținerea acestei perfor­manțe, premiul I la Olimpiada de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române (IBOR), faza națională?

Consider că rolul pe care profesorul îl are în insuflarea atașamentului față de istorie este esențial. După cum spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur, „profesorul bun inspiră, atrage și convinge”. Așa a făcut și părintele profesor Mihail Daniliuc, inspirându-ne pasiunea pentru acest obiect zicându-ne adesea: „Hristos, Domnul istoriei, pășește prin istoria Bisericii noastre străbune. Trebuie doar să-I auzim pașii!” M-a mai motivat și prin metoda de predare și convingându-ne prin exemplul personal și dedicarea sa. Chiar din primele ore de curs părintele profesor ne-a vorbit cu patos de ce este important să studiem Istoria Bisericii naționale. Mi-a rămas bine întipărit îndemnul său, rostit chiar în prima oră de curs: „Disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române o consider esențială nu doar pentru teologi, ci și pentru fiecare credincios în parte. Cine nu cunoaște istoria Bisericii lui Hristos din România nu poate înțelege pe deplin istoria ­neamului românesc: Biserica a fost prezentă (prin rugăciune, prin cuvânt scris ori rostit, chiar prin susținere materială) la toate proiectele ce au vizat unitatea teritorială, culturală și îndeosebi spirituală a neamului nostru”. Cu așa îndemn, vă mărturisesc că este greu să nu răspunzi acestei frumoase provocări lansate de profesor.

Cum te-a pregătit „antrenorul” tău pentru concursul la care ai luat parte și pe care l-ai câștigat?

„Antrenorul” meu, dacă pot să îl numesc așa, nu a fost un simplu îndrumător. Pe perioada pregătirii l-am cercetat mai des, atât cât timpul mi-a îngăduit, în Poiana liniștii, cum mai este numit Schitul Vovidenia, care este foarte aproape de seminar (unde părintele profesor este și egumen), pentru a detalia subiectele examenului, pentru a discuta mai mult despre contextul unor evenimente din Istoria Bisericii strămoșești, dar și pentru a-mi oferi mai multe cărți din biblioteca sa generoasă, care să-mi ajute spre completarea informațiilor. Pe lângă această pregătire școlară, părintele a avut grijă să mă convingă să renunț la orice ar fi putut să aducă piedici în pregătirea mea pentru com­petiție. Verificările și testele erau sistematice pentru a-mi reexamina cunoștințele. Cel mai important consider că a fost sprijinul moral, pentru că dascălul meu îmi este și părinte duhovnicesc, fiind martor la frământările și năzuințele mele. Îl socotesc un duhovnic bun, iar la clasă un profesor exigent. Mi-a fost aproape făcându-se astfel atât un bun îndrumător duhovnicesc, cât și prieten. Dau slavă lui Dumnezeu, pe seama Căruia pun rezultatul meu la această olimpiadă și pentru că a rânduit să am un profesor cu vocație. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, dar recunoștința mea se îndreaptă și spre ceilalți profesori din seminar, toți devotați și dornici să ne formeze ca buni români și, cu vrerea lui Dumnezeu, slujitori ai Sfântului Altar. În mod deosebit îi sunt recunoscător părintelui profesor Ioan ­Mihoc, directorul seminarului nostru, care a avut încredere nu doar în mine, ci și în toți colegii mei care au participat anul acesta la Olimpiada națională dedicată seminariilor teologice. Toți colegii mei s-au întors cu câte un premiu sau o mențiune.

Care este crezul după care te călăuzești în viață?

În opinia mea, crezul în viață este de fapt acea forță lăuntrică ce mișcă sufletul și-l mobilizează. Părintele Dionisie Ignat de la Colciu, Sfântul Munte Athos, spunea că „tot binele vieții noastre vine de la Dumnezeu”. Aceste cuvinte simple izvorăsc o adevărată învățătură, după cuvântul Sfântului Evanghelist Matei: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă”, pentru că cel mai important e să construim relația personală cu Dumnezeu. De asemenea, sunt motivat de cuvântul Sfântului Apostol Pavel care spune: „Toate ale voastre cu dragoste să se facă” (I Corinteni 16, 14), deoarece lucrurile trebuie făcute cu trăire, cu însuflețire.

Numește trei personalități ale istoriei noastre biseri­cești care te-au marcat și explică motivația acestor alegeri.

Istoria noastră bisericească are o multitudine de personalități, oameni de seamă. Dar sincer să vă spun, acum îmi vin în minte câteva nume cu rezonanță: Sfântul Paisie de la Neamț, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul și Mitropolitul Veniamin Costachi, al cărui nume îl și poartă seminarul nostru. M-am gândit la aceste însemnate fețe bisericești pentru că au avut un impact foarte important în credința și cultura românească. În timpul Sfântului Stareț Paisie (secolul al XVIII-lea), Mănăstirea Neamț a atins un număr de aproximativ o mie de viețuitori. Mai mult decât atât, aici exista o viață duhovnicească cu totul deosebită, iar lavra reprezenta un adevărat focar de cultură.

O altă personalitate bisericească marcantă pentru mine este Sfântul Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești. Alături de Diaconul Coresi, el este considerat cel mai mare tipograf român pentru cărţile bisericeşti, atât liturgice, cât şi de teologie, de apărare a dreptei credinţe şi de întărire a vieţii creştinilor ortodocşi.

O purtare de grijă deosebită față Biserică și cultura poporului românesc a avut-o și Mitropolitul Veniamin Costachi, care mai este numit și luminătorul Moldovei. A luptat pentru luminarea poporului prin credință, dar și prin cultură, înființând numeroase școli de teologie, dar și laice, tehnice, de arte și meserii.

Cu care dintre ei ai dori să fii contemporan?

Sincer să fiu, aș dori să fiu contemporan cu Sfântul Paisie, pentru că astfel ar fi foarte aproape de seminarul la care studiez, având ocazia de a învăța de la un stareț în adevăratul sens al cuvântului, care ar putea oferi multe sfaturi și totodată un cărturar desăvârșit, ca unul ce a inițiat o adevărată școală patristică și de traduceri.

Îți amintești vreo replică memorabilă a unei fețe bisericești dată unei per­sonalități laice prin care să se exprime importanța Bisericii sau a credinței creș­tine pentru poporul român?

Într-un discurs ținut la Sankt Petersburg, într-o misiune diplomatică din însărcinarea domnitorului Carol I, Episcopul Melchisedec Ștefănescu mărturisea în fața unuia dintre oficialii ruși că „Biserica nu se poate izola de țară, interesele țării nu pot să fie străine Bisericii”. Prin acest lucru, ierarhul român evidenția faptul că mai înainte de a vorbi despre o unitate teritorială, trebuie să existe unitate de credință și o cooperare între Biserică și cârmuirea lumească.

Suntem în Anul Centenarului. Cum vezi România la 100 ani de la Marea Unire?

Deși sărbătorim 100 de ani de la formarea României „dodoloațe”, din cele ce citesc și mă informez din mass-media, constat că poporul român nu mai este așa unit. Prea multe tensiuni și dispute, prea puțin interes pentru valorile care ne-au călăuzit prin zbuciumata noastră existență ca neam. Din punct de vedere teritorial, din păcate, România nu mai este așa de mare ca acum un veac; două teritorii istorice sunt înstrăinate și așteaptă, sper cu același entuziasm și dor de acasă, să revină la trupul României Mari.

Uitându-te înapoi, cum evaluezi astăzi situația noastră ca țară în Europa și în lume?

Pot să afirm că în fiecare perioadă istorică au existat anumite tensiuni, probleme, dar totodată au existat și momente de pace, găsindu-se soluții la controverse. În contextul actual al României, raportată atât la Europa, cât și la întregul mapamond, se observă o reînviere a dorinței de a păstra valorilor strămoșești și tradițiile. În acest mozaic cultural și religios din Europa, dar și în această lume în care se încearcă uniformizarea tuturor, globalizarea, România poate reprezenta acel nestemat a cărui strălucire să fie dată de credință, de dragostea de neam, de tot ce este bun, curat și frumos plămădit pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu. Voința de a ne schimba în bine viața ne va aduce afirmarea și câștigarea demnității de odinioară.

Ce vrei să faci mai departe în viață?

Cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să continui studiile teologice, cu nădejdea că El va rândui cele de folos și pentru sufletul meu.

Interviu realizat de Augustin Păunoiu

Vezi ediția Ziarului Lumina aici

 

18 mai 2018

Prezența Seminariștilor la hramul Mănăstirii Neamț

Prezența elevilor Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” la hramul Mănăstirii Neamț a devenit deja o tradiție. Hramul „Înălțării Domnului” înseamnă atât o sărbătoare a Mănăstirii cât și a Seminarului. Seminariștii se implică activ în zilele premergătoare sărbătorii atât prin faptă cât și prin rugăciune. În continuarea acestui articol vă oferim câteva imagini care ilustrează implicarea seminariștilor. 

Din școală, seminariștii pleacă împreună organizați pe clase și ani de studiu. 

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.30

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.25.42

În incinta Mănăstirii, seminariștii organizează culoarele de acces către biserică și scenă.

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.23

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.25.38

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.15

Cea mai importantă activitatea a lor o reprezintă oferirea răspunsurilor de la strană atât pentru slujba de Priveghere cât și pentru Dumnezeiasca Liturghie. 

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.34

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.33(1)

Unii dintre ei, special rânduiți ajută buna desfășurare a chestiunilor adminstrative și de cult. 

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.20

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.25

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.37(1)

Ceilalți participă la slujbă și se roagă împreună cu credincioșii realizând o atmosferă și un duh primitor de rugăciune. 

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.35

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.34(1)

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.38(2)

WhatsApp Image 2018-05-17 at 19.26.39

Foto de Tudor Agrigoroaiei (clasa a X-a Pastorală)

15 mai 2018

Prietenie însemnată pe sticlă de elevii de la CSEI Târgu Neamţ şi de la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

„Pensonul fermecat” e numele unui proiect de parteneriat educațional  prin intermediul căruia elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au legat în culori o frumoasă prietenie cu elevii speciali de la Centrul pentru Educație Incluzivă (C.S.E.I.) Târgu Neamț.

În cadrul activităților, zece elevi cu cerințe educaționale speciale (c.e.s) au deslușit tehnici de lucru în pictura pe sticlă, ajutați fiind de zece elevi voluntari de la seminar.

Mai mult decât atât, împreună, au reușit să creeze niște picturi superbe, cele mai mari realizate vreodată la unitatea de învățământ, cu dimensiuni de aproape 1 metru pătrat. Asta fiindcă, pe lângă culoare, au pus pe sticlă și frumusețea sufletelor lor inocente.

Picturile pot fi admirate acum holul C.S.E.I. Târgu Neamț. Prezintă personaje din povești și din desene animate, insuflețite parcă de obiectivele atinse în cadrul acestui proiect. „Pensonul fermecat” a facilitat petrecerea timpului liber între copii cu cerințe educaționale diferite, iar la final elevii voluntari au rămas prieteni cu elevii speciali.

Proiectul de parteneriat educational „Pensonul Fermecat” a fost coordonat de către prof. Mariana Dănilă, prof. Mariana Istrate și prof. Lucia Oltianu de la C.S.E.I. Târgu Neamț, cu sprijinul Marianei Cozma-directorul unității școlare, și de către profesorii Călin Rudeanu și Dan Țârdea de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”- Mănăstirea Neamț.

Cuvintele nu sunt mereu suficiente pentru a descrie sentimentele stârnite în inimile participanților, așa că vă invităm să vizionați următorul material video. 

https://www.facebook.com/ziartarguneamt/videos/1633796613341310/

(Reporter Andreea Trãsnea – „Ziar Târgu Neamț”)

Vezi știrea la http://www.ziartarguneamt.ro/video-prietenie-insemnata-pe-sticla-de-elevii-de-la-csei-targu-neamt-si-de-la-seminarul-teologic-veniamin-costachi

 

15 mai 2018

STO „Veniamin Costachi” prezent la simpozionul „Episcopul Melchisedec Ștefănescu”

Luni, 14 martie 2018, la Roman s-a desfășurat a douăsprezecea ediție a simpozionului „Episcopul Melchisedec Ștefanescu”, cu ocazia Zilelor orașului Roman.

La acest proiect au participat corurile psaltice ale seminariilor din județul Neamț, alături de profesorii coordonatori. În prima parte a întâlnirii, corurile au participat la un atelier de muzică bizantină. Fiecare cor a avut câte două piese patriotice de cântat, fiind dirijate de către unul din elevi. După repetiții si primirea Înaltpreasfințitului Parinte Ioachim Băcăoanul, care a binecuvântat începutul simpozionului, participanții au asistat la slujba Vecerniei, unita cu Litia, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală, în cinstea sărbătorii Sfântului Iacob Putneanul. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Gloria Dei”, coordonat de Pr. Prof. Marius Gabriel Brumă, al Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, de la Mănăstirea Neamț și de corurile seminariilor de la Agapia, Piatra Neamț și Roman.

Dupa slujba Vecerniei a avut loc concertul de cântece patriotice, în prezenta Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim Băcăoanul și a mai multor invitați și credincioși, iubitori de credință si neam. La finalul concertului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a ținut un cuvânt de mulțumire pentru această frumoasă manifestare și a premiat pe toți participanții la acest simpozion.

Pentru seminarul nostru este a șasea participare consecutivă la acest proiect. Anul acesta, Simpozionul „Episcopul Melchisedec Ștefănescu” a avut tema iubirii de neam și credință, cu ocazia centenarului Marii Uniri.

Text de Coșulă Dimitrie (clasa a XI-a Teologie Ortodoxă)

15 mai 2018

Rugăciune de binecuvântare a gospodăriei Seminarului

Luni, 14 mai 2018, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” profesorii și elevii s-au întâlnit în rugăciune pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu. La ferma de oi a seminarului s-a săvârșit o slujbă de binecuvântare prin care s-a cerut lui Dumnezeu ocrotirea și ajutorul Său.

Această fermă reprezintă principala sursă de hrană (produse lactate și cărnuri), una naturală și sănătoasă, pentru elevii care mănâncă în fiecare zi trei mese la cantina Seminarului. 

La slujbă au fost prezenți mai mulți oaspeți de seamă, stareți și egumeni ai mănăstirilor și schiturilor din împrejurime: Pr. Arhim Benedict Sauciuc, Pr. Arhim. Hariton Negrea, Pr. Arhim. Mihail Daniliuc, Pr. Protos. Calinic Proca și Pr. Protos. Elefterie Păduraru.  

Fotografii de Tudor Agrigoroaiei (clasa a X-a Pastorală)

14 mai 2018

Seminarişti creatori de literatură

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” au fost recompensaţi cu premii pe măsura talentului şi pasiunii pentru literatură, în cadrul Proiectului Naţional Cultural-Artistic „Creangă…la el acasă”, ediţia a VIII-a aprilie 2018, proiect înscris în CAEN secţiunea Cultural-Artistic: Literatură, la poziţia 15.

Premiile I si II obţinute sunt pe măsura efortului depus şi a talentului cu care tinerii noştri au dovedit că lumea cuvintelor poate face mai bună lumea în care trăim.

Felicitări şi mult succes în continuare !

Premiul I

Monu Mădălina (cl. a X-a Arte Patrimoniu cultural) – eseu, proză scurtă

Samson Marcelina (cl. a X-a Arte Patrimoniu cultural) – eseu, proză scurtă

Premiul II

Croitoriu Alina Elisabeta (cl. a IX-a Arte Patrimoniu cultural) – eseu, proză scurtă

Prof. coordonator: Rudeanu S. Călin

14 mai 2018

Zi binecuvântată și de misiune pentru tinerele Seminarului

Duminică, 13 mai 2018, a fost o zi deosebită pentru elevele Seminarului Teologic Ortodox ,,Veniamin Costachi”.

La invitația părintelui  Vasile Păvăleanu, corul de fete, însoțit de doamna profesor Oana Grădinaru, au făcut un pelerinaj în Municipiul Piatra Neamț. În prima parte a zilei, elevele conduse de domnul profesor de muzică Adrian Cojocariu, a participat la Dumnezeiasca Liturghie, oferind răspunsurile din strana parohiei ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, Mărăței I, din Piatra Neamț.

Corul de fete a făcut o impresie deosebită mulțimii de credincioși prezenți, atât prin ținuta vestimentară cuviincioasă cât și prin decență și atitudine creștinească demnă de urmat de toți tinerii ortodocși. Pe de altă parte, au înălțat inimile tuturor în sfântă rugăciune prin execuția cu acuratețe a cântărilor liturgice și interpretarea lor cu multă evlavie și trăire duhovnicească. La chinonic, un grup de copii din parohie îmbrăcați în tradiționalele costume naționale au cântat frumoase pricesne specific perioadei pascale.

La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii, pornind de la minunea vindecării orbului din naștere, părintele profesor Vasile Păvăleanu a ținut un cuvânt de învățătura înălțător, în care credința, implicarea noastră a creștinilor, patriotismul și nu în ultimul rând dragostea, au fost ideile principale. Sfinția sa a arătat că prezența seminaristelor la această slujbă este o adevărată misiune spre întărirea credincioșilor în lucrarea mântuitoare, dar a subliniat și faptul că și ele s-au folosit de atmosfera liturgică a comunității parohiale, de implicarea în co-celebrarea și co-liturghisirea cu părinții slujitori.

După agapa oferită în cantina socială a parohiei, cele 30 de eleve au vizitat obiectivele religioase și turistice din Piatra Neamț, precum ctitoria ștefaniană și Turnul în care a petrecut ultima parte a vieții pământești Sfântul Gheorghe Pelerinul. Apoi, cu telegondola și de pe muntele Cozla au avut sub privire panorama urbei, a Bistriței și a munților din preajmă.

Pentru această ziuă binecuvântată mulțumim pe această cale părintelui profesor Vasile Păvăleanu.

                                                                                               Prof. Oana Grădinaru

09 mai 2018

Cercul profesorilor de religie

Marți, 8 aprilie 2018, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” a fost gazda organizării „Cercului pedagogic al profesorilor de religie”. Întâlnirea a fost condusă de către domnul inspector Mihai Giosanu și în cadrul acesteia au participat profesorii de religie din județul Neamț.

Debutul a constat din săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii în biserica Sfântul Ioan Iacob din incinta seminarului, cu participarea profesorilor și oferirea răspunsurile de la strană de către clasele a XI-a și a XII-a Teologie Ortodoxă. 

În partea de început a lucrărilor științifice participanții au asistat la o prezentare recapitulativă a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”. Aceasta a constat din enumerarea performanțelor educative la Olimpiadele Naționale din ultimii trei ani, din prezentarea dotărilor administrative care înlesnesc procesul educațional și sublinierea importanței pe care legătura strânsă dintre profesorii de religie și Seminar o are în contextul actual, în care Biserica devine din ce în ce mai mult ținta unor atacuri virulente. 

Referatul științific, cu titlul „Subiectivitate și subiectivism în evaluarea didactică”, a fost susținut de către domnul profesor Sava Cosmin-Constantin care a conchis următoarele: „Ameliorarea evaluării nu poate şi nu trebuie să schematizeze sau să lipsească de conținutul său subiectiv actul aprecierii. În fond, evaluarea şcolară este o relaţie interumană, cu multiple conotaţii afective şi morale, un act de intercomunicare şi intercunoaştere ce angajează atât personalitatea profesorului, cât şi pe cea a elevului, ce angajează atât normele şi regulamentele oficiale, cât şi reprezentările şi aprecierile nonformale, atitudinile şi mentalităţile”.

.

03 mai 2018

Zi de sărbătoare și bucurie la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

Pentru colectivul profesoral, elevii și personalul administrativ al Seminarului ziua de 2 mai a reprezentat una de o foarte mare bucurie. Acum 65 de ani, în această zi, se năștea într-o familie binecuvântată de Dumnezeu, din dreptmăritorii creștini Nicolae și Aglaia, cel ce, în 1991, avea să devină Părintele Director al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. 

Atât profesorii cât și elevii au considerat că cel mai potrivit mod de a-i ura „La mulți ani” Părintelui Director este prin rugăciune. Astfel, în biserica Sfântul Ioan Iacob a fost săvârșită o slujbă de „Te deum” de către Părintele Director Adjunct Viorel Laiu împreună cu părinții profesori prin care s-a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Seminarului prin persoana Părintelui Director. 

La finalul slujbei a fost rostit un cuvânt de mulțumire adresat Părintelui Director Ioan Mihoc de către Pr. Prof. Vasile Păvăleanu în care au fost subliniate o mică parte din realizările Sfinției Sale din cei 27 de ani de directorat. Din cuvântul de Părintelui Profesor Vasile Păvăleanu redăm următoarele:

Astăzi 2 mai, părintele director Ioan Mihoc împlinește frumoasă vârstă de 65 de ani. Aniversarea zilei de naștere este o sărbătoare personală, familială sau într-un grup restrâns de prieteni. Consider că această zi nu este doar sărbătoarea părintelui Director, ci e o sărbătoare a școlii, deoarece din 1983, adică de 35 de ani, sfinția sa s-a identificat cu destinele Seminarului Teologic „V. Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Cu avântul tinereții, cu maturitatea deprinsă în familia binecuvântată cu mulți copii, cu credința și evlavia primită de la binecredincioșii săi părinți Nicolae și Aglaia, cu realismul și pragmatismul bucovineanului, cu dragostea de Biserica lui Hristos învățată în marea familie a „Oastei Domnului”, cu o cultură teologică solidă acumulată la Institutul Teologic de la Sibiu unde era profesor și fratele său, Pr. Prof. Univ. Vasile Mihoc, cu un zel misionar deprins din râvna marilor păstori de suflete, cu o largă deschidere spre nou și cu o ancorare puternică în tradiția Bisericii și a neamului, cu o diplomație de o rară finețe și acuratețe, dar în mod special cu un spirit gospodăresc care va dubla toate celelalte calități, fac din părintele director Ioan Mihoc cea mai puternică personalitate care a schimbat fața, numele și destinele seminarului nemțean.

Doresc să spun profesorilor și elevilor care nu știu, activitatea părintelui Mihoc a început la această școală în 1983 prin a fi deodată spiritual, secretar și contabil, trebuind să se ocupe de trebuințele duhovnicești ale elevilor, să întocmească corespondența instituției prin dactilografierea a mii de pagini anual și să chivernisească veniturile și cheltuielile în folosul școlii dar mai ales al elevului.

Din 1988 i se încredințează postul de profesor pe discipline teologice, ascultare în care s-a remarcat prin capacitatea transmiterii cunoștințelor teologice, liturgice și pastorale necesare pentru viitorii slujitori în via Domnului, calitățile sale didactice dând rod însutit, căci cele semănate cândva în sufletele elevilor, au dus la aflarea Aceluia despre care au scris Moise în lege și proorocii (Ioan 1, 45), adică pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Din 1991, este chemat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la înalta demnitate de director al acestei „universități teologice nemțene” așa cum a numit-o un ierarh, absolvent al acestei școli. Întâi de toate, facem afirmația că părintele Ioan Mihoc este cel mai longeviv director al acestei școli, iată de 27 de ani, pe locul al doilea aflându-se părintele prof. univ. Mihai Vizitiu cu 14 ani.

În al doilea rând, Sfinția Sa s-a remarcat printr-o autoritate plină de blândețe și o atitudine părintească blândă dar însoțită de autoritate. Este metoda cea mai eficientă de management care se situează între autoritatea absolută și blândețea vecină cu slăbiciunea.

În al treilea rând, părintele director Ioan Mihoc s-a dovedit a fi cel mai gospodar director, numit de Părintele Patriarh Daniel „gospodarul prin excelență”, iar pe un post de televiziune, ministrul învățământului de atunci, doamna Ecaterina Andronescu l-a numit „directorul model, cum ar trebui să fie toți directorii din țară”. Calitățile gospodărești ale sfinției sale s-au dovedit cu prisosință în următoarele lucrări de anvergură:

  1. Reabilitarea totală a clădirii școlii, prin adăugarea încă a unui etaj la internat, recompartimentarea întregului internat, înlocuirea acoperișului întregii clădiri, termopane, instalație termică și sanitară, linie modernă de bucătărie, aducțiune de apă potabilă și menajeră pentru seminar și mănăstire, mobilier, laboratoare de informatică, pictarea Paraclisului vechi al seminarului, etc.
  2. Înființarea Academiei Teologice „Sf. Ioan Iacob de la Neamț” cu foarte multe activități la nivel național și internațional. La multe proiecte ale Academiei au participat și profesorii și elevii școlii;
  3. Construirea unei moderne și spațioase săli de sport;
  4. Construirea Casei de oaspeți „Ierusalim Hozeva”, care a fost și este gazda multor activități culturale, pastorale, misionare, etc.
  5. Întreținerea unei gospodării anexe care până în 1989, în condițiile de criză și penurie de alimente în rețeaua comercială, era unica sursă de aprovizionare a cantinei, iar astăzi, în condițiile în care piață oferă produse alimentare dăunătoare sănătății omului datorită aditivilor alimentari și altor cauze, oferă elevilor o hrană sănătoasă, sau bio.
  6. Un parc frumos, cu nimic mai prejos față pe parcurile din orașe cochete și un gard de piatră și fier forjat la drumul ce trece spre Lavra Neamțului;
  7. Am lăsat la urmă această Catedrală în care ne aflăm, închinată Sf. Ioan Iacob care constituie încununarea tuturor lucrărilor administrative și gospodărești enumerate mai sus. Deși părintele director afirmă că această biserică a fost construită prin contribuția profesorilor și elevilor, realitatea este că 99,9% ea constituie ctitoria sfinției sale. Prin zveltețea, proporționalitatea, monumentalitatea, pictura interioară și exterioară și stilul ștefanian moldovenesc, ea s-a dorit a fi imaginea sau icoana locașului de cult ideal, după modelul căreia, absolvenții școlii care vor deveni preoți și ctitori de biserici, să o aibă drept paradigmă. Apoi, prin pictura exterioară de o frumusețe artistică și de o profunzime teologică deosebită, aceasta constituie o sinteză a picturilor mănăstirilor din nordul Moldovei, drept care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a numit-o „Voronețul nemțean”. Și, nu în ultimul rând, prin stilul neaoș și prin scenele picturale, biserica aceasta închinată unui sfânt român, are un puternic caracter național, în care mulțimea sfinților români, silueta munților noștri și a peisajelor carpatine, aduce aminte că țara noastră este „un pământ cântând în imagini” sau pe drept cuvânt „Grădina Maicii Domnului”.

Pe lângă aceste realizări deosebite, cea mai importantă pentru părintele director, chiar mai importantă decât Biserica, a fost, este și va fi grija pentru formarea culturală, educațională, profesională, morală și duhovnicească a elevilor acestei școli.

Toate generațiile ieșite de pe băncile seminarului, constituie pentru sfinția sa, așa cum spune Sf. Apostol Pavel, „pecetea apostoliei sale întru Domnul!” Toți absolvenții acestei școli sunt pe drept cuvânt ucenicii și fiii săi duhovnicești, precum spune Isaia prorocul: „mai mulți sunt fiii celei fără de bărbat, decât ai celei cu bărbat, zice Domnul!” .Sau cum spune același profet în altă parte: „iată eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu!” De dragul elevilor, părintele director n-a precupețit nici un efort, s-a ostenit zi și noapte, ba uneori și noaptea până târziu. S-a ostenit vară și iarnă, fără a lua concediu niciodată. S-a făcut tuturor toate, pentru binele elevilor, așa precum adesea spune: „de dragul acestor copii, merită să faci orice sacrificiu”.

De un an, conform reglementărilor în vigoare, două structuri educaționale, școlile Lunca și Nemțișor au fost afiliate Seminarului Teologic „V. Costachi”, care au intrat implicit sub aripa ocrotitoare a părintelui director, iar relația dintre toți profesorii și elevii este de un firesc aparte, iar grija pentru ele își arată roadele.

Munca și osteneala părintelui director a fost recunoscută, apreciată și răsplătită de înalți Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, între care enumerăm: Crucea Moldavă, Crucea Patriarhală, Crucea Patriarhiei Ecumenice, Crucea Patriarhală, Clasa I, în 2009 și multe altele. A fost membru în Adunarea Eparhială, Adunarea Național Bisericească și Consiliul Național Bisericesc.

În acest moment aniversar, Vă asigurăm Preacucernice Părinte Director de toată prețuirea, recunoștința și condescendența noastră, Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru profesori, elevi și personalul administrativ și ne rugăm Bunului Dumnezeu să reverse asupra sfinției voastre belșug de har și binecuvântare, sănătate deplină și putere de muncă, pentru ca având aceeași vigoare și tinerețe a sufletului, căci dogmatic vorbind, sufletul fiind nemuritor nici nu îmbătrânește niciodată, să slujiți cu vrednicie pe Dumnezeu, Biserica Sa cea Sfântă, neamul nostru romanesc, valorile moralei și demnității creștine precum și învățământul teologic.

La mulți, fericiți și binecuvântați ani!